← #nieuws

Gezondheid op maat in een stroomversnelling dankzij slimmer meten innovaties

, ,

Voor iedereen de beste behandeling op het juiste moment: het is HollandBIO’s ambitie om maximaal bij te dragen aan gezondheid op maat. Wanneer die behandeling er nog niet is, dan zetten onze leden zich in om deze behandelingen te ontwikkelen. Wanneer er al wel een behandeling is, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat deze de juiste personen bereiken. Deze hoogtepunten laten zien dat de ontwikkelingen op dit vlak de laatste tijd in een stroomversnelling zitten.

Gezondheid centraal in een visie op het zorglandschap
Niet alleen HollandBIO maakt zich hard voor gezondheid op maat, ook bestuursvoorzitter Karien van Gennip zet met VGZ in op betere gezondheid. En VGZ is niet de enige. Recent stuurde onder anderen CZ, OLVG, Zilveren Kruis en Menzis een manifest uit waarin zij oproepen in een gezonde samenleving te investeren. Zij zetten daarmee een stip op de horizon. En die visie, vinden ook van Gennip en HollandBIO, verdient verdere uitwerking.

Patiëntenrevolutie drijft precision medicine
Zonder breed gedragen visie op de toekomst van ons zorglandschap, zal de patiënt opstaan en een revolutie afdwingen, voorspelt van Gennip. En afgaande op de Volkskrant is die patiëntenrevolutie al gaande. Want mede dankzij de inspanningen van nabestaanden is voor kankerpatiënten waarvan de primaire tumor onbekend is de uitgebreide Whole Genome Sequencing (WGS) DNA-test vanaf nu beschikbaar. Een mooie ontwikkeling die wat HollandBIO betreft de weg bereidt voor een bredere implementatie van technologische innovaties die gezondheid op maat helpen realiseren. Naast WGS zijn er namelijk nog vele andere innovatieve technologieën die kunnen helpen ziekten beter in kaart te brengen zoals bijvoorbeeld deze ‘Expansion Hunter’ diagnostiek en daarmee op termijn ook te behandelen.

Data is het nieuwe goud
HollandBIO weet het zeker: innovatieve meetmethoden stellen ons in staat steeds meer en betere data te vergaren over gezondheid en ziekte. Daarmee kunnen we bepalen wat voor een individueel persoon de beste interventie is: niets doen, blijven monitoren, het inzetten van een preventieve interventie om ziekte te voorkomen, de start van een zo gericht mogelijke behandeling. Of, waar goede behandelingen ontbreken, het benutten van data om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen te versnellen en te verbeteren. Dat maakt data het nieuwe goud van de gezondheidszorg. De broodnodige eerste stap om de volle potentie van data te kunnen verzilveren is gezet door het akkoord van de ministerraad met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De volgende stap? Optimaal gebruik van de data met een nationale data infrastructuur.

Gezamenlijk uitdagingen beslechten
Een eerdere inventarisatie in de HollandBIO-achterban liet zien dat de route van lab naar praktijk voor technologische innovaties nog wel enkele hordes kent. Als de technologie niet meer de bottleneck vormt, er een passende data-infrastructuur en wetgeving aanwezig zijn, is het ook nog een kwestie van willen én doen. Ook op dat vlak kunnen veldpartijen – en volgens McKinsey niet in de laatste plaats de sector zelf – nog een verbeterslag maken. Een gedeelde ambitie is daarvoor wat HollandBIO betreft essentieel. Wanneer we het eens kunnen worden over waar we naar toe willen met zijn allen, dan zullen de routes makkelijker te vinden zijn. Wij worden in ieder geval enthousiast van deze stroomversnelling op weg naar gezondheid op maat.