← #publicaties

Gepaste regelgeving ingeperkt gebruik

,

Innovatieve biotech koplopers ondervinden veel onnodige hinder van de gedateerde en complexe wetgeving voor ingeperkt gebruik (IG) van genetische gemodificeerde organismen . Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en hollandbio brachten gezamenlijk mogelijkheden tot verbetering van werken met IG in kaart, puttend uit de ervaringen en expertise van hollandbio-leden. Het resulterende rapport bevat een veelheid van concrete en algemene verbetervoorstellen, in de begeleidende Kamerbrief samengevat in twee kernthema’s: het verminderen van de complexiteit van de regelgeving enerzijds en meer bewustwording en verbeterde communicatie over de regelgeving anderzijds.  

Mogelijkheden voor verbetering vaststellen is één ding, ze ook doorvoeren een ander. Om tot die cruciale stap over te gaan, werkt IenW een implementatieplan uit waarbij hollandbio uiteraard nauw betrokken blijft.