← Al het nieuws

Geneesmiddel tegen de ziekte van Kahler in het basispakket

Goed nieuws: Minister Bruins van het ministerie van VWS heeft besloten om combinatiebehandeling met Darzalex® (daratumumab) van patiënten met multipel myeloom, oftewel de ziekte van Kahler, per 1 september 2018 op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Een besluit met grote waarde voor patiënten die lijden aan deze ernstige ziekte.

Geneesmiddelenontwikkelaar Janssen en VWS kwamen middels een sluisprocedure tot een akkoord. Michel van Agthoven, directielid Janssen, licht toe: “Wij waarderen het zorgvuldige en constructieve proces waarin de onderhandelingen met het ministerie van VWS hebben plaatsgevonden. We zetten ons in voor een effectieve toepassing in de praktijk om de meeste gezondheidswinst te behalen, op een kosteneffectieve manier. Alleen dan kunnen we de zorg betaalbaar houden.”

Het feit dat Darzalex® Nederlandse roots heeft – het geneesmiddel komt oorspronkelijk uit de pijplijn van Genmab – geeft het mooie nieuws extra glans. Een mooi succes van eigen bodem!

Lees meer:
Persbericht Janssen
Persbericht VWS