← Al het nieuws

Geen nieuwe data deadlock, alsjeblieft

De versnippering van zorgdata is al jaren een groot, bekend en levensgevaarlijk probleem dat het door hollandbio zo gewenste lerend zorgsysteem in de weg staat. Het verhindert namelijk het efficiënt benutten van de nieuwste mogelijkheden op het vlak van diagnostiek, geneesmiddelen en therapieën, vertraagt excellent wetenschappelijk onderzoek en remt de ontwikkeling van nieuwe innovaties in ons land. Reden te meer dus om te werken aan beterschap. Toch duiken, nu het ministerie van VWS – in lijn met haar nationale visiestappen zet om het gezondheidsinformatiestelsel te verbeteren, de eerste botsende belangen helaas weer op. De PGO-coalitie meent dat VWS plaatsneemt op de stoel van de leverancier en verzoekt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hier kritisch naar te kijken. In het belang van de patiënt, wetenschap en innovatie hoopt hollandbio dat er gauw consensus komt over het vervolg. Het belang van deze uitdaging is immers veel te groot om het wiel opnieuw voor uit te vinden of de handen niet voor ineen te slaan.