← Al het nieuws

Geef voor 20 oktober je mening over de wet werkelijk rendement box 3 

Het kabinet is momenteel bezig met een nieuw wetsvoorstel dat mogelijk veel impact heeft op startende biotech bedrijven, namelijk: het wetsvoorstel voor een nieuw stelsel voor vermogensrendementsheffing, ook wel box 3 genoemd. Hollandbio heeft, samen met Techleap en vele anderen, met succes aandacht gevraagd voor een benadering van de vermogensbelasting die beter aansluit bij de situatie van startende innovatieve bedrijven. Nu is het zaak om ervoor te zorgen dat het wetsvoorstel ook daadwerkelijk zo wordt uitgewerkt dat het optimaal aansluit bij de behoeften van biotech ondernemers en bedrijven. En daarvoor is het belangrijk dat jij voor 20 oktober van je laat horen via de consultatie.

De ontwikkelingen en situatie op een rij 

Het stelsel voor de vermogensrendementsheffing (ook wel box 3 genoemd) is volgens diverse opeenvolgende regeringen en een uitspraak van de Hoge Raad in 2021 dringend aan vernieuwing toe. Het uitgangspunt voor het nieuwe wetsvoorstel is dat de vermogensrendementsheffing beter aansluit bij het werkelijke rendement. 

De meningen van politieke partijen over de concrete invulling lopen uiteen, waarbij niet altijd rekening gehouden wordt met potentiële negatieve gevolgen voor startende innovatieve bedrijven. Zo willen sommige partijen een vermogensaanwasbelasting, waarbij je jaarlijks belasting afdraagt over werkelijke inkomsten en waardeontwikkeling, bijvoorbeeld via de uitgifte van aandelen aan investeerders of medewerkers. Deze invulling zou verstrekkende en negatieve gevolgen hebben voor investeerders in en (toekomstige) medewerkers en dus voor startende innovatieve bedrijven in kapitaalintensieve sectoren. Zij moeten immers meteen belasting afdragen over verkregen aandelen.   

Andere partijen pleiten voor een vermogenswinstbelasting, waarbij belastingheffing pas plaatsvindt op het moment dat de waardeontwikkeling is gerealiseerd – bijvoorbeeld bij verkoop van aandelen. Deze benadering sluit aanmerkelijk beter aan bij bedrijven en ondernemers in de biotech sector. 

In het huidige wetsvoorstel, dat nu ter consultatie openstaat, heeft het kabinet ruimte gemaakt voor een uitzonderingspositie voor startende innovatieve bedrijven. Voor hen geldt een vermogenswinstbelasting op aandelenbelangen tot 5%, terwijl aandelenbelangen vanaf 5% worden belast in box 2 (Inkomen uit aanmerkelijk belang), waar ook een vermogenswinstbelasting geldt. Dat vindt hollandbio een acceptabel compromis. 

Hollandbio heeft zich samen met andere partijen ingezet voor een vermogenswinstbelasting voor startende innovatieve ondernemingen en we zijn blij dat deze optie nu dan ook ter tafel ligt in het wetsvoorstel. Maar we zijn er nog niet. Om de kans te maximaliseren dat de uitwerking van het wetsvoorstel optimaal aansluit bij de behoeften van ondernemers en biotech bedrijven, is het belangrijk dat zoveel mogelijk biotech ondernemers en bedrijven hun mening delen via de consultatie. 

Tot en met 20 oktober 2023 kun je jouw stem laten horen via deze link.