← Al het nieuws

FrieslandCampina en DSM lanceren grootschalige pilot met voeradditief Bovaer

De boertjes van FrieslandCampina’s melkkoeien zijn straks een stuk schoner, dankzij een grootschalige pilot met DSM’s Bovaer. Dit jaar geven 200 aangesloten melkveehouders hun koeien het supplement dat de methaanuitstoot van melkkoeien met 30% verlaagt. Vorige maand keurde de Europese Unie het gebruik van Bovaer goed. 

Methaan is een broeikasgas met een grote impact op de opwarming van de aarde. Volgens een studie van Wageningen universiteit komt 75% van de Nederlandse methaanuitstoot van de veehouderij. DSM ambieert om de melkveehouderij duurzamer te maken door de methaanuitstoot te verminderen. Het heeft 10 jaar onderzoek gestoken in de R&D van Bovaer. En met succes: het middel onderdrukt een enzym dat methaan produceert in de maag van de koe.   

Het toevoegen van Bovaer maakt het veevoer wel duurder, die kosten worden nu door FrieslandCampina en DSM zelf gedragen. Uiteindelijk zullen we naar een systeem moeten gaan waarbij de meest duurzame keuze wordt gestimuleerd. Bovaer is een biotech oplossing die precies dat doet, een duurzamer alternatief bieden. Wat HollandBIO betreft uitgelezen kans voor de overheid om zijn pijlen op te richten. 

Bron: telegraaf 

https://www.telegraaf.nl/financieel/1864507130/nederlandse-melkkoeien-laten-voortaan-frissere-boertjes-met-tovermiddel