← Al het nieuws

First dates in de polder: verleid bedrijven meer te investeren in R&D

, ,

Een volgend kabinet moet R&D-investeringen door Nederlandse bedrijven aanjagen. Dat is een van de scenario’s die de onderzoeksafdeling van de Rabobank schetst in een vorige week verschenen onderzoek. Nederland loopt namelijk achter op het gebied van investeringen in R&D. Dat is zonde. Hoge investeringen in onderzoek en ontwikkeling betalen zich immers terug in onder meer een hogere economische groei. En dat is de komende jaren hard nodig, zo vinden ook wij bij HollandBIO.

R&D: economische groeimotor

R&D is een belangrijke determinant van economische groei aldus de Rabobank, omdat dit bijvoorbeeld bijdraagt aan een hogere arbeidsproductiviteit. Geen wonder dat politieke partijen als VVD, CDA en D66 oproepen om daar dan ook minstens 2,5% van ons bruto binnenlands product (BBP) in te steken. Alleen door de hoeveelheid geld die in innovatie wordt gestoken te vergroten, kan Nederland haar verdienvermogen blijven vergroten. Een volgend kabinet zou dus veel oog moeten hebben voor dit percentage.

Europese middenmoter

Nederland hangt in de Europese middenmoot als het aankomt op de hoeveelheid geld die we uitgeven aan R&D. De R&D investeringen in Nederland zijn op dit moment 2,1% van het BBP, de totale omvang van onze economie. Daarmee scoren we nipt beter dan het Europees gemiddelde, en ruim onder de doelstelling van 3% die de Europese Commissie voor ogen heeft.

De kenmerken van onze economie zijn mede debet aan dit relatief lage cijfer. Ons land kent een sterke dienstensector waarin R&D-investeringen relatief laag liggen. Maar dat is niet het hele antwoord. Rabobank becijferde ook de relatieve investeringen per sector. Daaruit blijkt dat de chemie- en farmasector in Nederland relatief weinig investeren in R&D in vergelijking met deze sectoren in andere landen. Dat kan beter, denken wij.

Publieke investeringen als vliegwiel voor private R&D

De Rabobank schetst verschillende wegen om het R&D-percentage te vergroten. HollandBIO is ervan overtuigd dat versterking van de inspanningen in bestaande, innovatieve sectoren in Nederland loont. In plaats van nieuwe sectoren opzetten die we in Nederland niet of nauwelijks kennen zoals automotive of computers, zouden we de chemie- en farmasector moeten verleiden meer in R&D te investeren in Nederland.

Veel van de ingrediënten voor een succesvolle versierpoging vanuit de overheid zijn aanwezig. Eerder schreven we al over de sterke kennisbasis die Nederland over de hele biotechbreedte kent. Meer investeringen losmaken, vraagt aan de ene kant om het beter benutten van deze kennis door soepeler kennis- en technologieoverdracht. Aan de andere kant zijn ook financieringsinstrumenten die aansluiten bij de behoefte van beloftevolle biotechbedrijven cruciaal. Dit blijkt ook uit het recente AWTI rapport en de Roland Berger studie die HollandBIO vorige week aan EZK-staatssecretaris Mona Keijzer overhandigde.

De Rabobank ziet legio mogelijkheden om R&D-investeringen door bedrijven op te krikken door middel van het Nationaal Groeifonds. Zo’n investeringspakket kan je volgens de Rabobank ook nog eens koppelen aan maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, de energietransitie, de vergrijzing en stijgende zorgkosten of de ontwikkeling van toekomstige sleuteltechnologieën (waar biotechnologie er één van is, naast bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie). Zoals jullie zullen begrijpen, past deze oproep tot het aanjagen van R&D-investeringen, het bijdragen aan duurzaamheid en gezondheid en het langdurig versterken van het Nederlandse innovatie- en verdienvermogen perfect bij biotech. Wij roepen het daarom nog maar een keer: investeer in biotech, innoveer je uit de crisis!