← Al het nieuws

Extra investeringen voor Nederlandse start-ups en scale-ups hard nodig

, ,

Begin deze maand maakte het kabinet bekend dat zij komende jaren 65 miljoen euro extra gaat investeren in Nederlandse start-ups en scale-ups. Een maatregel die hard nodig is, want het huidige financieringslandschap vertoont flinke gaten. Voor start-ups en scale-ups is het momenteel ondoenlijk om voldoende kapitaal aan te kunnen trekken om te kunnen groeien, zeker in sleuteltechnologieën als de biotech. Het kabinet is daarom in gesprek met Invest-NL om te onderzoeken of fondsvorming voor ondernemingen op het gebied van sleuteltechnologieën kan worden bevorderd.

Vorige week verscheen een studie van Technopolis die aantoonde dat Nederland relatief weinig investeert in sleuteltechnologieën. In het onderzoek werden de publieke investeringen in tien focuslanden onderzocht. Waar Nederland vooral inzet op generieke instrumenten als de WBSO en de PPS-toeslag, liggen de investeringen in de onderzochte focuslanden met enkele tienden procenten van het BBP veel hoger. Wil Nederland de positie op het gebied van sleuteltechnologieën behouden, dan ligt het voor de hand om op zijn minst mee te gaan met de ontwikkeling in andere focuslanden en één tot enkele tienden procenten van het BBP extra te investeren in sleuteltechnologieën. En dat is hard nodig, zeker in de biotechnologie.

Gaten in het financieringslandschap

Want hoewel de Nederlandse life sciences sector overloopt van de mogelijkheden, laat de markt het afweten. Zo is er een gebrek aan kapitaal bestemd voor kapitaalintensieve, hoog risicovolle investeringen in de vroege fase (seed en start-ups). Anderzijds ontbreekt het aanbod van kapitaal bestemd voor kapitaalintensieve investeringen in de doorgroeifase (scale-ups). Het resultaat is dat de ontwikkeling van life sciences bedrijven stagneert, dat het bedrijf in financiële nood raakt, of dat het voor een appel en een ei opgekocht wordt door een internationale speler. Met extra investeringen voor start-ups en scale-ups kunnen we deze gaten in het financieringslandschap overbruggen.

Invest-NL als vliegwiel voor innovatie

Met een uitgekiende financieringsmix voor alle fases van ontwikkeling ligt een mooie toekomst in het verschiet. Alleen dan kunnen we het marktfalen aanpakken en de financieringsgaten voor zowel start-ups als scale-ups dichten. Invest-NL heeft alles in zich om een brug te slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan het als vliegwiel dienen voor innovatie en kunnen biotech bedrijven met nog meer slagkracht blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Meer informatie:

Rapport Technopolis – Publieke investeringen in sleuteltechnologieën https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z11691&did=2019D24091

Nieuwsbericht Rijksoverheid – Kabinet investeert 65 miljoen euro in beleid startups en scale-ups: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/kabinet-investeert-65-miljoen-euro-in-beleid-startups-en-scale-ups

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’, kijk dan op de programmapagina