← Al het nieuws

Evaluaties van het coronabeleid: een boost(er) voor de Nederlandse infectieziektenaanpak

, ,

Terwijl de Onderzoeksraad voor Veiligheid de Nederlandse aanpak van de coronacrisis evalueert, speelt ook de Tweede Kamer haar ultieme troef: er komt een parlementaire enquête naar het coronabeleid. HollandBIO grijpt beide evaluaties graag aan als kansen voor verbetering van beleid, op nationaal én internationaal niveau.

Dat we deze crisis beter aan hadden kunnen pakken staat als een paal boven water. Hoe? Daarover filosoferen, pennen en plannen verschillende partijen inmiddels flink op los: waaronder – maar allesbehalve uitputtend – hier, hier, hier, hier en – onze favoriet – hier.

Uiteraard is HollandBIO, hoe kan het ook anders, volledig overtuigd van de belangrijke bijdrage van biotech in de crisis. Zonder testen, vaccins en geneesmiddelen hadden we ons ook in 2021 immers weer op kunnen maken voor een cold and lonely Christmas.

Het is daarom essentieel dat de stem van de biotech ook vertegenwoordigd is in de evaluaties over het coronabeleid. Ter inspiratie delen we daarom alvast de vragen die we keer op keer over de crisisaanpak bleven stellen en onze inzichten uit “op naar de arm” en “op naar de arm deel II”. En aangezien we vrezen dat dit niet de eerste noch de laatste infectieziektecrisis is die zich aandient, brachten we ook in kaart wat biotech nodig heeft om in een volgende ronde optimaal beslagen ten ijs te komen, bijvoorbeeld tegen antibioticaresistentie of een nieuwe Disease X.

Een beter beleid staat of valt uiteindelijk vooral met de aanwezigheid van een kabinet. Ongetwijfeld vallen er veel woorden vuil te maken aan de keuzes uit het verleden: achteraf is het namelijk makkelijk praten, de beste stuurlui staan aan wal en we lijken wel eens te vergeten dat fouten maken menselijk is. Maar een steeds striktere verantwoordingscultuur maakt beleid niet per se beter. Wat HollandBIO betreft gaat het de aankomende tijd vooral niet om woorden maar daden. Wij richten onze blik het liefst vooruit. Laten we het komende kabinet de kans geven om op basis van de input van alle stakeholders, inclusief de biotech, het huidige infectieziektenbeleid een boost(er) te geven.