← Al het nieuws

Evaluatie Besluit GGO: maak Nederland koploper in gen- en celtherapie

, ,

HollandBIO ziet de lopende evaluatie van het Besluit GGO als een uitgelezen moment om een prangend knelpunt in het Nederlandse biotech beleid weg te nemen: de inschaling voor cel- en gentherapie. Het Besluit GGO ziet toepassing van cel- en gentherapie op het moment als introductie in het milieu. HollandBIO pleit voor inschaling van deze therapieën als ingeperkt gebruik. Alleen dan kan Nederland de vruchten plukken van deze aanstormende nieuwste generatie therapieën.

Naast dit knelpunt bracht HollandBIO een aantal andere verbeterpunten onder de aandacht om het Besluit en de uitvoering daarvan te verbeteren. Deze reiken van de introductie van een zelflerend vermogen, waarbij opgedane kennis en ervaring wordt meegenomen in de uitvoering tot de verbetering van de informatievoorziening op de website van bureau GGO. Lees hier onze volledige inbreng.