← Al het nieuws

Europese top binnen handbereik voor biomedische start-ups

, ,

Dat er verschillen zijn tussen het start-up landschap in Europa en de VS zal voor niemand een geheim zijn. Maar nooit eerder zijn de onderlinge verschillen tussen de Europese landen onderzocht. Een artikel in het april nummer van Nature Biotechnology illustreert de factoren die het succes van biomedische start-ups bepalen. Wat blijkt: lang niet alle landen zijn gelijkwaardig en Nederland schuurt op de verschillende factoren tegen Europese top aan. Het artikel geeft een aantal concrete aanknopingspunten om het innovatieklimaat verder te versterken en laat zien dat een plaats bij de Europese top haalbaar is.

Met het aantal biomedische start-up financieringsrondes als uitgangspunt, werd over een periode van vijf jaar gekeken naar de wetenschappelijke kwaliteit, biomedische patenten, aanwezigheid venture capital bedrijven en human capital. Met een vierde plaats voor wetenschappelijke output scoort Nederland ruim voldoende en ook voor het aantal VC-bedrijven doen we het met een derde plaats goed. Opvallend zijn de wat teleurstellende zesde plek als het gaat om biomedische patentaanvragen en de zesde plek op de Entrepreneurship Index. Overall staat Nederland in de middenmoot als het gaat om nieuwe biomedische start-ups.

Succesvol start-up ecosysteem

Uit de conclusies blijkt dat alle onderzochte factoren van significante invloed zijn op het aantal financieringsrondes. Wetenschappelijke output is daarbij doorslaggevend. Opvallend is dat Nederland ondanks de goede wetenschappelijke output achterblijft met het aantal start-ups deals. Gezien de huidige hoeveelheid start-ups, blijft ook het aantal VC in ons land achter. Willen we in Nederland een succesvol ecosysteem voor start-ups creëren, dan moeten we hier werk van maken.

Wat moet er beter?

Nederland weet biomedische kennis onvoldoende te verzilveren en om te zetten naar bedrijvigheid. De onderzoekers onderstrepen in het artikel het belang van een robuuste wetenschappelijke basis. Ze benadrukken dat beleidsmakers biomedisch onderzoek hoog op de agenda moeten blijven zetten. Maar voor een bloeiend start-up ecosysteem is er meer nodig, zoals toegang tot voldoende financiering. In Nederland kunnen initiatieven als Invest-NL het verschil maken. Door een brug te slaan tussen academische kennis en toegang tot financiering, kan Invest-NL mogelijk als vliegwiel dienen voor biomedische innovatie. Investeerders kunnen dan niet meer om Nederland heen, waarmee we het innovatieklimaat versterken en de Europese top binnen handbereik is. Het hele artikel lees je hier