← Al het nieuws

Europese Immunisatie Week: lang leve de vaccinhelden, ons hele leven lang!

, ,

In het kader van de Europese Immunisatie Week (EIW) zet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze week alle vaccinhelden in Europa in het zonnetje. Van vaccinonderzoekers tot beleidsmakers, van betrokken medewerkers in de gezondheidszorg tot ouders die besluiten hun kinderen te laten vaccineren. Of zichzelf natuurlijk. Want om optimaal te profiteren van de preventieve kracht van vaccins in de strijd tegen infectieziekten, is een leven lang vaccineren een must. HollandBIO is dan ook blij dat ook vaccinatie van volwassenen de afgelopen week volop aandacht kreeg, tijdens een RIVM symposium over dit thema en in het Algemeen Overleg (AO) Medische Preventie in de Tweede Kamer.

EIW

Tijdens de jaarlijkse EIW staan we stil bij het belang en succes van immunisatie in de strijd tegen infectieziekten. Dit jaar is het thema de vaccinhelden van Europa. De EIW maakt deel uit van de Wereld Immunisatie Week van de WHO, met als thema “Samen beschermd: vaccins werken”. Houd aankomende week de hashtag #VaccinesWork in de gaten en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en acties.

RIVM symposium vaccinatie voor volwassenen

Afgelopen week organiseerde het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM een symposium over volwassenenvaccinatie. Centraal stond de vraag wat en wie nodig zijn om volwassenen optimaal te beschermen tegen infectieziekten. HollandBIO is blij met deze eerste stap van het RIVM richting een verbeterde indicatiestelling, informatievoorziening, uitvoer en vergoeding van vaccins voor volwassenen. We kijken uit naar het vervolg!

AO Medische Preventie

Ook de Tweede Kamer besteedde tijdens het AO Medische Preventie van 18 april opnieuw veel aandacht aan vaccinatie. De Kamer is het eens: voor een hogere vaccinatiegraad kan en moet de uitvoer en communicatie over vaccins beter. Staatssecretaris Blokhuis zegde eerder al toe hulp in te schakelen van een vaccinatiealliantie. Nu beloofde hij nadrukkelijk dat de alliantie zich naast kindervaccinatie ook over volwassenen- en ouderenvaccinatie gaat buigen.

Infectiepreventieakkoord

Met zoveel urgentie op maatschappelijk, politiek, beleidsmatig en uitvoerend vlak, lijkt een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten binnen handbereik. Om het ijzer te smeden nu het heet is, pleit HollandBIO voor een breed gedragen Infectiepreventieakkoord, tot stand te komen onder leiding van het Ministerie van VWS. In dit akkoord committeren alle betrokken partijen in Nederland zich tot het realiseren van een optimale en tijdige toegang tot vaccins, en leggen we de kaders voor toegang, communicatie en vergoeding helder vast. Op naar nog meer verzilverde gezondheidswinst met vaccinatie: lang leve de vaccinhelden, ons hele leven lang!