← Al het nieuws

Europese Commissie vraagt jouw input over modernisering ggo-regelgeving

, ,

Met de publicatie van een inception impact assessment neemt de Europese Commissie de eerste stap in het moderniseren van de Europese regels voor genetische modificatie. Want, zo luidde het terechte oordeel van de commissie, de wetgeving is niet langer fit for purpose en moet aangepast worden om de grote biotechnologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia bij te benen. Hoewel de commissie in haar analyse de urgentie en noodzaak tot modernisering treffend beschrijft, lijkt ze bij het onderzoeken van de randvoorwaarden voor een oplossing toch vooral de status quo in stand te willen houden. Ook de zeer summiere scope – “toepassing van gerichte mutagenese en cisgenese bij planten” – geeft weinig hoop op de door ons bepleite paradigma shift, en daarmee voor het verzilveren van de grote kansen die de vele andere technieken, en het modificeren van bijvoorbeeld micro-organismen voor de duurzaamheidstransitie in petto heeft.

De commissie nodigt iedereen uit om voor 22 oktober zijn mening te geven over de gepubliceerde analyse, via deze link. Biotech experts, laat van je horen!