← Al het nieuws

Europese Commissie en OESO pleiten voor overbruggen gaten financieringslandschap

,

Hoe kunnen we als maatschappij innovatie en R&D stimuleren? Over die vraag bogen zowel de Europese Commissie als de OESO zich de afgelopen tijd. In antwoord op die belangrijke vraag, omarmt de Europese Commissie een advies van Maria Mazzucato, waarin zij stelt dat het dichten van de gaten in het financieringslandschap voor startups en scaleups een belangrijke voorwaarde is voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen. Daarbij noemt Mazzucato onder meer de biotech sector als voorbeeld. De OESO neemt op haar beurt de aanpak van Nederland onder de loep. De gerenommeerde organisatie komt tot de aanbeveling dat de Nederlandse overheid er goed aan zou doen om, naast bestaande generieke instrumenten, meer in te zetten op directe financieringsvormen om private investeringen aan te jagen. HollandBIO is het van harte eens met de aanbevelingen van zowel de Commissie als de OESO. De Nederlandse overheid kan, bijvoorbeeld via Invest-NL, direct werk maken van de aanbevelingen en de gaten in het financieringslandschap in de life sciences dichten.

Europees missiegedreven innovatiebeleid

Net als de Nederlandse overheid is ook de Europese Commissie op dit moment bezig met het vormgeven van een missiegedreven innovatiebeleid. Voorlopige Europese missies zijn bijvoorbeeld het vinden van een behandeling tegen kanker, innovaties die helpen om te gaan met klimaatverandering en het werken aan bodemgezondheid en voedsel. De Commissie schakelde de hulp in van de wereldberoemde econoom Maria Mazzucato. In haar advies aan Europese en nationale overheden over missiegedreven innovatiebeleid geeft zij aan dat het dichten van de gaten in het financieringslandschap voor startups en scaleups een belangrijke voorwaarde is voor het verwezenlijken van de ambities. Hierbij noemt ze de biotech sector als voorbeeld.

OESO: Nederlandse overheid moet meer inzetten op directe stimuleringsmaatregelen

Ook de OESO heeft een advies uitgebracht waarin zij de maatregelen van overheden om innovatie en R&D aan te jagen, per land op een rij zet. Het tweejaarlijkse ‘The Going for Growth report’ roemt het Nederlandse innovatieklimaat om zijn uitstekende indirecte maatregelen om R&D-bedrijvigheid te stimuleren, zoals de WBSO. Tegelijkertijd blijven private investeringen in R&D in Nederland flink achter bij andere Europese landen. De OESO wijt dit vooral aan de vrij beperkte vormen van directe ondersteuning van bedrijven door de Nederlandse overheid, in de vorm van subsidies en leningen. Het advies is om meer van dit soort instrumenten in het leven te roepen die toegespitst zijn op de uitdagingen en de vraag naar kapitaal per sector.

Invest-NL als mogelijk vliegwiel voor innovatie

HollandBIO maakt werk van een ijzersterk innovatieklimaat voor de Nederlandse life sciences en gaat de komende tijd dan ook aan de slag om de aanbevelingen uit beide adviezen voor het voetlicht te krijgen bij politici en beleidsmedewerkers. Een van de manieren om het beste tegemoet te komen aan deze aanbevelingen, is wat HollandBIO betreft de nog op te richten financieringsinstelling Invest-NL. Met de opdracht die Invest-NL heeft meegekregen, kan zij een brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan Invest-NL als vliegwiel dienen voor innovatie en kunnen biotech bedrijven met nog meer slagkracht blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Europees missiegedreven innovatiebeleid: https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-missions-cancer-climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en

Rapport Maria Mazzucato: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_mazzucato-report-issue2_072019.pdf

OESO-rapport The Going for Growth: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2019_aec5b059-en