← Al het nieuws

Europese aanpak nodig voor verdere investeringen in sleuteltechnologieën

, , ,

Europa moet gezamenlijk de concurrentie aangaan met Amerika en China op innovatieve sleuteltechnologieën. Dat is de boodschap van Maarten Camps, secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in zijn nieuwjaarsartikel voor ESB, een vakblad voor economen. Camps stelt dat Nederland niet alleen moet blijven handelen, omdat Europa een veel breder en sterker platform biedt om in te spelen op sleuteltechnologieën zoals biotechnologie. Met een Europese aanpak kan Nederland samen met andere lidstaten meer werk maken van ons toekomstige innovatie- en verdienvermogen.

Landen hebben op lange termijn veel baat bij investeringen in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. Helaas raakt Europa achterop ten opzichte van andere continenten en zijn we vaak geen koploper meer. Veel lidstaten voeren een eigen innovatiebeleid, wat leidt tot versplintering en inefficiëntie. Deze fragmentatie zit grotere investeringen in sleuteltechnologieën in de weg en verlaagt de kans op baanbrekende innovaties.

Toch is Camps optimistisch over de toekomst. Hij geeft aan dat Nederland en Europa alles in huis hebben om de uitdaging aan te gaan en weer concurrerend te worden op sleuteltechnologieën. Dan moeten we wel drie oude reflexen laten varen:

  1. De zorg om nationale beleidsvrijheid te verliezen
  2. De focus op nationale baten op korte termijn
  3. De angst om fouten te maken

Camps eindigt met de conclusie dat Nederland en Europa het heft in eigen handen hebben. Dat vraagt wel om moed vanuit overheden in Europa. Onder andere door het loslaten van de drie oude reflexen, maar ook in de vorm van assertiviteit, coördinatie en keuzes durven maken. Alleen dan kan Europa daadwerkelijk betekenisvol inspelen op die technologieën en groeimarkten van de toekomst.

Klik hier voor het hele artikel.