← Al het nieuws

European Innovation Scoreboard: Nederland geen innovatieleider meer

Niet alleen op het EK voetbal heeft Nederland een gevoelig verlies moeten incasseren, ook op innovatiegebied is er reden tot bezinning. Nederland behoort niet meer tot de groep innovatieleiders in het Europese Innovation Scoreboard 2021. Volgens deze ranking doet Nederland het 3% slechter dan vorig jaar. De gebrekkige overheidssteun bij het stimuleren van private R&D komt naar voren als belangrijke verklaring. HollandBIO roept dan ook op tot meer investeringen in R&D, want daarmee innoveren we ons terug naar de koploperspositie!

Sterke innovator
Nederland behoort nu tot de categorie sterke innovators, de één-na-hoogste categorie. Onze goede onderzoeksecosystemen, buitenlandse PhD-kandidaten en vele academische publicaties zijn daarbij van groot belang. De daling dit jaar is te wijten aan een mindere score op belangrijke indicatoren:

  • De verkoop van innovatieve producten
  • Het aantal werknemers in innovatieve bedrijven
  • Het aantal PCT (patent cooporation treaty) octrooiaanvragen
  • Overheidssteun van private R&D

Kortom, Nederland heeft een sterke kennisbasis maar doet daar onvoldoende mee.

Terugkerend beeld
Helaas is deze bevinding weinig verrassend. We schreven al eerder over het onderzoek van de Rabobank waarin de oproep wordt gedaan om meer private R&D te stimuleren. Ook bleek vorige week in een OECD-rapport dat directe publieke R&D-investeringen aanzienlijk achterblijven. Daardoor scoort Nederland sterk onder het gemiddelde.

HollandBIO ziet in andere landen dat publieke R&D-investeringen dienen als vliegwiel voor private R&D-investeringen en zet zich er daarom voor in dat de Nederlandse overheid deze voorbeelden volgt.