← Al het nieuws

Europa op de bres voor vaccins

Op Europees niveau neemt de aandacht voor vaccinatie toe, met name door de dalende vaccinatiegraad en uitbraken van mazelen in enkele lidstaten. Europa presenteerde twee acties om het tij te keren: een Joint Action on Vaccination (JAV) op uitvoeringsniveau en een meer beleidsmatig voorstel voor een Council Recommendation.

 

De JAV gaat in september 2018 van start. Volgens onze Europese bronnen zijn de werkpakketten uit de JAV gericht op twijfel over vaccinatie, R&D prioriteiten, vaccinaanbod en -gereedheid, immunisatie informatiesystemen en de mogelijkheden voor een meer universeel basisvaccinatieschema. Voor uitvoering van de JAV is 3 jaar uitgetrokken. Het RIVM is namens Nederland bij alle JAV activiteiten betrokken.

 

Na de aankondiging van de JAV volgde het voorstel voor een Council Recommendation. Dit omvat maar liefst 25 aanbevelingen voor de EC en/of de lidstaten voor een beter samenwerking bij de bestrijding van vaccineerbare aandoeningen. Het Ministerie van VWS en minister Blok reageerden positief kritisch op de Europese Council Recommendation. Nederland zet in op prioritering van de 25 aanbevelingen uit het voorstel. Daarna zal de regering per aanbeveling bekijken of en hoe deze in het nationaal beleid past.

 

Het succes van zowel de JAV als de Council Recommendation staat of valt met participatie vanuit Nederland en andere lidstaten. Europa heeft namelijk geen mandaat op vaccinatie. HollandBIO roept Nederland daarom op om werk te maken van deze Europese steun in de rug.