← Al het nieuws

EU Boost voor Biotechnology and Biomanufacturing

,

Met het recent aangekondigde Biotechnology and Biomanufacturing Initiative geeft de Europese Commissie het startschot voor gerichte maatregelen die ertoe moeten leiden dat we in Europa beter profiteren van biotechnologische innovaties voor meer duurzaamheid, gezondheid, welvaart en banen. Hollandbio is blij dat de Europese Commissie biotechnologie net als wij ziet als één van de belangrijke technologievelden van nu en de toekomst en kansen volop wil verzilveren. Maar met mooie woorden alleen lukt dat niet, we moeten deze met grote urgentie om zien te zetten in bold moves – in fikse daadkracht op Europees en nationaal niveau. De Biorevolutie ontvouwt zich immers wereldwijd, en er zijn meer kapers op de kust.

EU Boost voor Biotechnology and Biomanufacturing

Met het recent aangekondigde Biotechnology and Biomanufacturing Initiative geeft de Europese Commissie het startschot voor gerichte maatregelen die ertoe moeten leiden dat we in Europa beter profiteren van biotechnologische innovaties voor meer duurzaamheid, gezondheid, welvaart en banen. Hollandbio is blij dat de Europese Commissie biotechnologie net als wij ziet als één van de belangrijke technologievelden van nu en de toekomst en kansen volop wil verzilveren. Maar met mooie woorden alleen lukt dat niet, we moeten deze met grote urgentie om zien te zetten in bold moves – in fikse daadkracht op Europees en nationaal niveau. De Biorevolutie ontvouwt zich immers wereldwijd, en er zijn meer kapers op de kust.

Het initiatief op biotechnologie en biomanufacturing, dat Ursula von der Leyen tijdens de laatste State of the European Union aangekondigde, staat niet op zichzelf. De Europese Commissie ziet al langer dat de wetenschappelijke vooruitgang in de biotechnologie samen met de grote stappen op digitalisering en kunstmatige intelligentie (AI) leiden tot een explosie aan mogelijkheden voor nieuwe innovaties. Deze Biorevolutie kan de EU onder andere helpen in de verduurzaming van landbouw, voedselproductie, energie, industrie en gezondheid.

Van woorden naar daden voor het verhelpen van de uitdagingen in de Europese biotech sector

De Europese Commissie zet in het initiatief een aantal uitdagingen uiteen waar de Europese biotechnologiesector in haar ogen tegenaan loopt. Hollandbio herkent er velen. Zo gaat het om onderwerpen als onderzoek, valorisatie, de complexe regels om op de markt te komen, toegang tot financiering, vaardigheden en talent, obstakels in de waardeketen, intellectueel eigendom, maatschappelijk draagvlak en economische veiligheid. Net als onze Brusselse zusterorganisatie EuropaBio zijn wij blij met de erkenning voor de potentie van biotechnologie, maar hopen we in de verdere uitwerking dat het vooral tot daden voor de langere termijn komt en dat het niet bij mooie woorden blijft. Het is hoog tijd voor bold moves.

Overzicht van meest in het oog springende acties op biotech

De Europese Commissie heeft in haar Initiatief een groot aantal mogelijke gebieden en bijbehorende acties op een rij gezet, waarvan wij hier voor het gemak de meest in het oog springende uitlichten:

  • Het verzilveren van onderzoek en het boosten van innovatie: de Europese Commissie heeft een studie gelanceerd die in kaart brengt hoe de EU het doet ten opzichte van wereldwijde biotech koplopers op het ontwikkelen en valoriseren van nieuwe (bio)technologie.
  • Stimuleren van marktvraag: om succesvol op de markt te komen, moeten biobased producten hun lagere milieu-impact bewijzen tegenover bijvoorbeeld petrochemische producten. De Commissie gaat de beoordeling van fossiel- en biogebaseerde producten herzien om ervoor te zorgen dat ze beter vergelijkbaar worden. Daarnaast gaat de Commissie een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van richtlijnen voor minimale aandelen van biogebaseerde grondstoffen in productcategorieën en in openbare aanbestedingen. Ook gaat de Commissie verkennen hoe biobased niet-voedselproducten zichzelf beter kunnen profileren door labelling.  
  • Stroomlijnen van regulatoire processen: de Europese Commissie gaat onderzoeken hoe Europese regelgeving en de implementatie ervan gestroomlijnd kan worden om versnippering te verminderen, tot meer vereenvoudiging te komen en de tijd naar de markt voor biotech innovaties te verminderen. In dat onderzoek neemt de Commissie ook regulatoire obstakels op nationaal of ander niveau mee. Dit bredere onderzoek legt de basis voor een mogelijke EU Biotech Act. Daarnaast gaat de Commissie voor eind 2024 een EU Biotech Hub opzetten, waarmee zij biotechbedrijven de weg wil wijzen door het regulatoire landschap en inzicht wil geven in opschalingsmogelijkheden. Ook gaat de Commissie regulatoire sandboxes opzetten waarin nieuwe innovaties in een gecontroleerde omgeving voor een beperkte periode van tijd onder toezicht van beoordelingsinstanties getest kunnen worden zodat zij daarna sneller de markt op kunnen.
  • Stimuleren van publieke en private investeringen: de Commissie gaat zich hardmaken voor het includeren van biotech en biomanufacturing in het werkprogramma van de EIC Accelerator in 2025. Daarnaast lanceert de Commissie eind 2024 een studie die de barrières en oplossingen voor het consolideren van investeringsfondsen, aandelenbeurzen en andere financiële infrastructuur in kaart brengt zodat in Europa de benodigde schaal, kennis en financiële middelen vergroot voor het helpen financieren van snelgroeiende bedrijven.  
  • Het inzetten van (generatieve) AI: de Commissie gaat structurele uitwisselingen tussen stakeholders faciliteren over manieren waarop de inzet van (generatieve) AI kan worden versneld in biotechnologie.
  • Reviewing the Bioeconomy strategy: de Commissie gaat eind 2025 de Bioeconomy Strategy herzien en neemt daarbij niet alleen de huidige maatschappelijke, demografische en milieu-uitdagingen mee, maar ook de rol die biotech en biomanufacturing daarin kunnen spelen.