← Al het nieuws

EIC Accelerator maakt €1 miljard vrij voor innovatief MKB

, ,

Vorige week kondigde de Europese Commissie aan dat ze met de European Innovation Council (EIC) Accelerator €1 miljard vrijmaken om innovaties van startups, scale-ups en het MKB te helpen op te schalen en te versnellen. Bedrijven kunnen via de EIC Accelerator tot €2,5 miljoen aan subsidie aanvragen en deze subsidie combineren met aandeleninvesteringen uit het EIC-fonds oplopend tot €15 miljoen. HollandBIO is verheugd over het vrijkomen van deze subsidie. Deze draagt wat ons betreft bij aan het dichten van gaten in het Nederlandse financieringslandschap.

Subsidiebesteding EIC Accelerator

Van de €1 miljard die beschikbaar wordt gesteld via de EIC Accelerator, zal de helft worden aangewend voor innovaties die bijdragen aan de Europese Green Deal, digitalisering en gezondheid. De andere helft is niet geoormerkt.

Gaten dichten in het financieringslandschap

De subsidies die via de EIC Accelerator worden toegekend aan het innovatief MKB spelen in op de gaten van het huidige financieringslandschap in Nederland. Financiering is een belangrijk onderwerp voor HollandBIO omdat dit een belangrijke succesfactor is voor biotechbedrijven. De laatste jaren zien we dat er voornamelijk veel financiering beschikbaar is in de late fase van biotech bedrijven, maar dat er voornamelijk in de vroege fase van bedrijven niet of nauwelijks financiering beschikbaar is die aansluit op de behoeften van biotech bedrijven. Startende biotech bedrijven kennen lange doorlooptijden, kostbare onderzoekstrajecten en grote risico’s in de vroege fase en deze eigenschappen maken het niet gemakkelijk om de geringe financiering die er wel beschikbaar is aan te trekken. De subsidies die vanuit de EIC Accelerator beschikbaar komen, spelen in op dit probleem. Zo kunnen innovaties uit het lab sneller en beter ontwikkeld worden in bedrijven en omgezet worden in daadwerkelijke producten die patiënt en consument bereiken. HollandBIO hoopt dat er meer van dergelijke initiatieven volgen om de gaten in het financieringslandschap volledig te kunnen dichten.

Informatiesessie EU-fondsen

Op 29 juni organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland een informatiesessie over verschillende EU-fondsen, waar de EIC Accelerator ook onder valt, die gefocust zijn op innovatie. Houd daarvoor de VNO-NCW-agenda in de gaten.

Verder lezen