← Al het nieuws

Eerste sein RSV-vaccinatie voor kinderen sneller op groen: nu de financiering nog! 

Voorkomen is beter dan genezen. En toch laat de beoordeling en invoer van vaccins, de sterspelers van de preventieve zorg, vaak ontzettend lang op zich wachten. Wat is hollandbio daarom in haar nopjes dat de Gezondheidsraad, in vergelijking met het gemiddelde in de afgelopen jaren, de tijd tot een (positief!) advies rond het RS-virus voor kinderen flink wist terug te dringen. Nu nog een stelselmatige oplossing voor de financiering van de aankoop en een snellere inzet van vaccins!

Samen werken aan een verbeterd vaccinatiestelsel 
Negen jaar. Zo lang lag een vaccin gemiddeld genomen na EMA-registratie op de plank, voor het een arm bereikte. Voor de vaccinatie tegen het rotavirus, waar het RIVM vanuit het Rijksvaccinatieprogramma deze maand officieel mee begonnen is, staat de teller zelfs op bijna 18 jaar. Reden voor hollandbio om samen met het ministerie van Volksgezondheid, de Gezondheidsraad, het Zorginstituut, het RIVM en het CBG naar verbeteringen in het stelsel te zoeken.  

Meer vaart rond de advisering 
De eerste, positieve effecten van deze gesprekken vertalen zich inmiddels naar de praktijk. Zo kondigt de Gezondheidsraad sinds kort per vaccin aan of het onderdeel wordt van haar werkagenda (op de bijlage van haar werkagenda), een werkwijze die ook in haar herziene beoordelingskader is vastgelegd. Dit is weliswaar nog niet het door ons gedroomde scenario, binnen één jaar voor elk vaccin een beleidsbesluit over een passende toegangsroute, maar zeker een stap in de goede richting. Ook de vaart die er gezet is om een advies uit te brengen rond RSV, waarbij er in de adviesvraag zelfs geanticipeerd is op de registratie van een tweede vaccin, smaakt wat ons betreft naar meer.  

Anticiperen op preventie vraagt een structurele oplossing 
Helaas zijn we er daarmee nog niet. Het aantal vaccins met een positief Gezondheidsraadadvies stapelt zich inmiddels aardig op. Na groen licht, moet er nog naar budget op de Rijksbegroting gezocht worden. Als dat er niet is, leidt dat tot verdere vertraging, zelfs als het vaccin kosteneffectief is. En precies daar wringt de schoen nu. Dat dit een onwenselijke situatie is, daar is iedereen –van kamer tot kabinet– het mee eens. Het vervolg? Om het maar op z’n Haags te zeggen: “op ambtelijk niveau worden financieel-technische mogelijkheden verkend voor de financiering van Gezondheidsraadadviezen”. Anticiperen op preventie: hollandbio kan niet wachten tot een structurele oplossing werkelijkheid wordt!