← Al het nieuws

Eenvoudig en uniform systeem voor intellectueel eigendom vergroot de maatschappelijke impact van kennis

, ,

Deze week hebben wij vanuit HollandBIO onze inbreng geleverd op de zogeheten roadmap voor Intellectual property action plan (actieplan voor intellectueel eigendom) van de Europese Commissie. Als dé belangenbehartiger voor de biotechnologiesector streven wij naar een omgeving waarin biotechnologiebedrijven een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een gezonde en duurzame samenleving. Een sterke basis voor intellectueel eigendom is daarvoor essentieel.

De Europese commissie deelt deze opvatting en is zich aan het oriënteren hoe intellectueel eigendom beter en breder ingezet en beschermd kan worden. Vandaar dit actieplan, waarvoor de Europese Commissie de mogelijkheid aan veldpartijen biedt om hun visie op het actieplan te geven.

HollandBIO maakt zich sterk voor adequate bescherming van intellectueel eigendom, omdat bedrijven zo in staat zijn om van een idee naar een concreet product te bewegen. Op deze manier faciliteert intellectueel eigendom een snelle en kostenefficiënte doorontwikkeling van academische kennis naar vernieuwende producten en technologieën.

Wij pleiten in onze inbreng daarom voor een systeem voor intellectueel eigendom:

  • Waar MKB-bedrijven eenvoudiger toegang toe hebben
  • Dat uniform is
  • Waarin het delen van data op vrijwillige basis gebeurt

Onze volledige inbreng is hier terug te lezen.