← Al het nieuws

€20 miljoen voor Nederlands plantenonderzoek

,

Een nationaal consortium van plantenwetenschappers, onder leiding van de Universiteit van Amsterdam, ontvangt €20 miljoen voor onderzoek dat moet bijdragen aan een duurzame verbetering van de wereldwijde voedselvoorziening. De wetenschappers gaan daarvoor de relatie tussen planten en de micro-organismen die op hun wortels leven onderzoeken.

Op de wortels van planten en in de bodem leven vele goedaardige bacteriën en schimmels die de planten voorzien van voedingsstoffen, beschermen tegen stress zoals droogte en belangrijk zijn voor de gezondheid van de plant. Hoewel er al wel veel bekend is over de directe samenwerking tussen plant en micro-organismen is nog onbekend hoe die tot stand komt. De onderzoekers gaan daarom nu op zoek naar mechanismen die de planten en de micro-organismen gebruiken om elkaar te vinden. Om de resultaten gelijk in de praktijk te kunnen gebruiken, gaat het consortium belangrijke voedselgewassen bestuderen, zoals tomaten, bonen, granen en aardappelen.

Doel van het wetenschappers is om de onderzoeksresultaten in te zetten voor een duurzame wereldwijde voedselproductie. Daarom werken ze samen met plantenverdelingsbedrijven, biologische gewasbeschermingsbedrijven en met internationale instituten gericht op een duurzame voedselproductie in ontwikkelingslanden.

De €20 miljoen subsidie ontvangt het consortium van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en is onderdeel van Zwaartekracht, een subsidieprogramma waarvoor in totaal €115 miljoen beschikbaar is. Het is een prestigieuze subsidie die alleen wordt toegekend aan consortia van toponderzoekers die vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten.

Meer info: UvA