← Al het nieuws

Dutch Future Fund en Deeptech Fonds versterken Nederlands financieringslandschap

, ,

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), Invest-NL en het Europese Investeringfonds (EIF) slaan de handen ineen en maken flink kapitaal vrij om te investeren in innovatieve en kennisintensieve start- en scale-ups waartoe life sciences en biotech ook behoren.

HollandBIO is zeer enthousiast over de twee nieuwe fondsen die in het leven worden geroepen om in te spelen op de financieringsbehoefte van innovatieve start- en scale-ups. In lijn met recente toonaangevende rapporten zoals het AWTI-advies ‘Beter van start – De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve startups’, pleit ook HollandBIO voor financiering die aansluit op de behoefte van dit type bedrijven. Biotech startups en scale-ups kennen een hoog risicoprofiel, lange ontwikkelhorizon en een grote kapitaalbehoefte waardoor zij grote moeite hebben met het aantrekken van financiering in de vroege fase. Beide fondsen helpen deze kennis- en kapitaalintensieve startups en scale-ups om de ‘Valley of Death’ te overbruggen en ze kansen te geven om door te groeien.  

Deeptech Fonds focust op kennisintensieve start- en scale-ups

Het Deeptech Fonds is een initiatief van verschillende regionale spelers en wordt samen met het ministerie van EZK en Invest-NL verder vormgegeven. Kennisintensieve ondernemingen die worden ondersteund door Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s) of andere marktpartijen, kunnen een beroep doen op dit nog nader uit te werken fonds.

Dutch Future Fund focust specifiek op innovatieve scale-ups

Het EIF, Invest-NL en het ministerie van EZK leggen respectievelijk €150 miljoen, €125 miljoen en €25 miljoen euro in om het Dutch Future Fund vorm te geven. Het fonds zal ondergebracht worden bij het EIF en investeert in eerste instantie in 15 tot 20 innovatieve scale-ups die de Nederlandse economie toekomstbestendig maken en bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid. De life sciences komt naar voren als focussector, en ook is er aandacht voor Key Enabling Technologies waar biotechnologie onder valt. De verwachting is dat het fonds in totaal €1,5 miljard aan MKB-investeringen losmaakt.

HollandBIO maakt werk van een ijzersterk innovatieklimaat in Nederland. Een van de belangrijke pijlers daarin is het financieringslandschap voor biotech bedrijven. HollandBIO zet zich ervoor in dat beide fondsen bijdragen aan een versteviging van het life sciences financieringslandschap.

Lees verder: