← Al het nieuws

Duitsland als innovatieleider: Sie Schaffen Das

De nieuwe Duitse verkeerslichtcoalitie van SPD, FDP en Die Grünen, zet in hun conceptregeerakkoord de seinen op groen voor innovatie. Het hoogtepunt daarin is het verhogen van de Duitse R&D-investeringen naar 3,5% van het BBP(!), vanaf de ruim 3% waar onze oosterburen al op zitten. De 2,18% aan R&D-investeringen van Nederland steekt schraal af in vergelijking met de situatie en ambitieuze doelen in Duitsland. HollandBIO vraagt zich af: wird eine neue niederländische Regierungskoalition das auch schaffen?

Innovatief regeerakkoord
De Duitse aanzet tot een regeerakkoord leest als een stuk innovatieproza. Zo gaat de nieuwe regering een agentschap oprichten voor valorisatie en innovatie, geeft zij bijzondere aandacht aan de gezondheidseconomie en start-ups en, wat ons betreft het meest in het oog springend, investeert zij groots in onderzoek en innovatie. De wens is om over vier jaar, in 2025, 3,5% van het BBP aan onderzoek en innovatie uit te geven. Omgerekend is dat ruim €160 miljard per jaar (!). De Duitsers geven wat HollandBIO betreft het goede voorbeeld voor de richting die we ook in Nederland moeten inslaan.

Ga voor de volle 3%
Investeren in R&D is van levensbelang voor een kenniseconomie als die van Nederland. Niet voor niets waarschuwde de Europese Commissie eerder dit jaar voor de gevolgen van de afnemende investeringen in onderzoek en ontwikkeling in Europa. Dat kan een negatief effect hebben op toekomstig economisch herstel en groei. Des te zorgwekkender is het dat Nederlandse investeringen in R&D amper 2,2% van het BBP opmaken. De ambitie van 2,5% aan R&D-investeringen, in lijn met de OESO-norm, halen we al jarenlang niet. Sterker nog, de groei lijkt er met de recente stagnatie zelfs helemaal uit!

Dat kan en moet beter. Willen we niet achterop komen en onze toekomstige welvaart veiligstellen, dan moet Nederland meer investeren in R&D. Wij hopen dan ook dat de aanzienlijke tijd die de totstandkoming van een nieuw Nederlands regeerakkoord kost, ook betekent dat de lat hoger wordt gelegd als het gaat om investeringen in R&D. Kortom: op naar 3% BBP!

Links:

https://www.tagesschau.de/koalitionsvertrag-147.pdf