← Al het nieuws

Duidelijkheid over de bestrijding van kinkhoest, meningokokken en rotavirus

,

Met drie Kamerbrieven heeft staatssecretaris Blokhuis meer helderheid gegeven over nieuwe vaccinatiestrategieën in de bestrijding van kinkhoest, meningokokken en rotavirus. Een goede ontwikkeling, vindt HollandBIO. Zij roept op om de voorgestelde trajecten zo snel en breed mogelijk te implementeren. Vooral bij het rotavirusvaccin is daar wat HollandBIO betreft nog een punt van zorg.

Invoering maternale kinkhoestvaccinatie
Vanaf 2019 biedt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (aanstaande) moeders de maternale kinkhoestvaccinatie aan. Om twee redenen vindt HollandBIO dit een uitstekende zet. In de eerste plaats omdat we hiermee jaarlijks ongeveer 100 ziekenhuisopnames en één sterfgeval ten gevolge van kinkhoest voorkomen.[1] Ten tweede omdat staatssecretaris Blokhuis hiermee slim gebruik maakt van de jarenlange ervaring van de JGZ met de voorlichting en uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Blokhuis kondigt in zijn brief ook gelijk een evaluatie van deze strategie aan na twee jaar.

Uitbreiding van de meningokokken ACWY vaccinatiestrategie
Staatssecretaris Blokhuis is -net als HollandBIO- bezorgd over het stijgend aantal meningokokken W infecties. Om deze stijging te beteugelen omarmt hij het recente advies van het “outbreak management team”, waarin zij voorstelt om naast baby’s van 14 maanden en kinderen van 14 jaar ook alle kinderen tot en met 18 jaar in 2019 een vaccinatie aan te bieden. Daarnaast stemt Blokhuis in met onderzoek naar dragerschap onder adolescenten en de werkzaamheid van deze vaccinatie bij 65-plussers. Het RIVM speelt bij beide maatregelen een sleutelrol, aangezien zij zowel de onderzoeksvoorstellen als de extra campagne uitwerkt.

Rotavirusvaccinatie enkel voor risicogroepen
De Staatssecretaris geeft vooralsnog voorkeur aan een risicogroepstrategie voor rotavirusvaccinatie. Hierdoor krijgen vanaf 2019 alleen vroeggeboren kinderen, kinderen met een te licht geboortegewicht en/of een aangeboren afwijking een vaccinatie aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. De brief die de kers op de taart kon worden, is wat HollandBIO betreft de domper uit het rijtje: juist omdat de Gezondheidsraad zich positief uitsprak over algehele vaccinatie en de daaruit voortkomende groepsimmuniteit.

De staatssecretaris benoemt verschillende factoren die tot deze beslissing leiden. Hij haalt in de brief de conclusie van de Gezondheidsraad aan dat algehele vaccinatie niet kosteneffectief is, maar houdt daarbij geen rekening met het te verwachten inkoopvoordeel. De brief wijst echter ook op andere factoren die tot een conservatieve afweging van de staatssecretaris leiden. Die terughoudendheid komt vooral voort uit de angst dat uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma in combinatie met een nieuwe toedieningsvorm en de toenemende twijfel over vaccinatie zouden leiden tot het niet halen van de grens voor groepsimmuniteit. HollandBIO is teleurgesteld dat argumenten op basis van angst en onbekendheid de doorslag geven in de afweging, terwijl deze te ondervangen zijn met goede voorlichting en uitvoering. Iets wat ook de  Gezondheidsraad stelt in haar advies.

HollandBIO vindt dat de aanzienlijke gezondheidswinst van algehele rotavirusvaccinatie doorslaggevend zou moeten zijn, juist omdat dit ook bij de risicogroepen tot meer gezondheidswinst leidt. Dit voorkomt naar schatting 1.930-3.389 ziekenhuisopnames en 5-6 sterfgevallen per jaar.[2] HollandBIO hoopt daarom dat de staatssecretaris deze beslissing wil heroverwegen, in plaats van een evaluatie twee jaar na gedeeltelijke invoering af te wachten. Alleen op die manier zetten we nu al in op optimale gezondheidswinst.

Meer lezen?

De betreffende Kamerbrieven vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/17/blokhuis-kondigt-grootschalige-extra-vaccinatie-aan-ruim-half-miljoen-kinderen-krijgen-oproep

[1] Zie ook de beleidsreactie van de Gezondheidsraad over maternale kinkhoestvaccinatie: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/beleidsreactie_maternale_kinkhoestvaccinatie_22-03-2018.pdf

[2]Zie ook de gezamenlijke oplegnotitie van de Gezondheidsraad en het Zorginstituut Nederland over rotavirusvaccinatie: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/grpublication/gezamenlijke_oplegnotitie_vaccinatie_tegen_rotavirus_gr-zin.pdf