← Al het nieuws

Dubbel betalen is pertinente onzin

, , ,

Willen we in de toekomst nieuwe, effectieve én betaalbare geneesmiddelen, dan moeten we vandaag oplossingen implementeren die de route van lab naar patiënt versnellen en verbeteren. Het opwerpen van extra drempels, door bijvoorbeeld al in de vroegste fase van ontwikkeling voorwaarden te stellen aan de prijs van een eventueel geneesmiddel bij publieke financiering van onderzoek, werkt juist averechts. Het is simpelweg de verkeerde knop om aan te draaien. Dat stelt HollandBIO in reactie op het vandaag verschenen rapport van SOMO en Wemos over de rol van publieke financiering in geneesmiddelenonderzoek.

Er staat veel op het spel: in de strijd tegen ziekte staan we nog veel te vaak met lege handen. Maar de route om een geneesmiddel van lab naar patiënt te brengen, is wetenschappelijk uitdagend, lang, duur en risicovol. Dat staat onze ambitie in de weg om op een dag elke patiënt van een effectieve en betaalbare behandeling te voorzien. Het moet sneller en beter.

Inzicht in de kostendrijvers is een belangrijke voorwaarde voor de implementatie van effectieve oplossingen. Een recente analyse van Gupta concludeert dat mislukkingen en kapitaalkosten de grootste kostendrijvers zijn in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Maar liefst 92% van het geneesmiddelenonderzoek dat het schopt tot de testfase op mensen, faalt alsnog. Als investeerders al bereid zijn dit risico te nemen, moeten ze ook nog eens engelengeduld hebben: de ontwikkeling van een geneesmiddel duurt in de regel tien tot vijftien jaar. Om wat aan de prijs van geneesmiddelen te doen, hebben we dus oplossingen nodig die het traject van lab naar patiënt de-risken en versnellen.

Publieke financiering in de vroege fase van geneesmiddelenontwikkeling, of het nou binnen een bedrijf, een onderzoeksinstelling of een stichting is, is hard nodig. Want juist in deze fase laat de private markt het nog afweten. Zetten we de publieke investeringen af tegen de private investeringen, dan is er maar één conclusie mogelijk: dubbel betalen is pertinente onzin. Gupta becijferde dat de ontwikkeling van één enkel geneesmiddel gemiddeld 2,2 miljard euro kost. De publieke bijdrage ligt in de case studies van SOMO rond de 10 miljoen euro, en een aanzienlijk deel van die bijdrage wordt ook nog eens met meer dan marktconforme rente terugbetaald. Dat een investeerder in ruil voor 0,5% financiering eisen kan stellen aan de uiteindelijke prijsstelling, zoals SOMO bepleit, getuigt van weinig realiteitszin.

Nederland heeft een internationaal vooraanstaande kennispositie in medisch onderzoek. Die kennis moet niet op de plank blijven liggen, maar moet verzilverd worden in gezondheidswinst. Daarom verdient iedereen die de ambitie, het inzicht en het doorzettingsvermogen heeft om een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen onze volledige steun, of dat nou in binnen een bedrijf, NGO of de academie is. HollandBIO pleit voor meer publieke investeringen, tegen stimulerende en internationaal concurrerende voorwaarden. De op te richten investeringsinstelling Invest-NL biedt een uitgelezen kans om het huidige marktfalen weg te nemen.

Laten we de handen ineen slaan en inzetten op effectieve oplossingen waarbij gezondheid, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. Zo kan Nederland uitgroeien tot het Boston van Europa, en profiteren we allemaal van onze gezamenlijke investeringen in geneesmiddelenonderzoek.