← Al het nieuws

Draagvlak voor CRISPR-Cas in de kas

,

De oproepen voor een snelle toelating van CRISPR-Cas , een techniek om heel precies kleine veranderingen in het genetisch materiaal van een plant aan te brengen, worden alsmaar luider en veelvuldiger. Twee weken geleden deed landbouwminister Schouten al een oproep in de Volkskrant. Afgelopen week pleitte Arne Weverling, Tweede Kamerlid voor de VVD, voor een snelle toelating van het gebruik van CRISPR-Cas. Hij deed dit bij een bijeenkomst van Westlandse tuinders. Daarin belichtte hij niet alleen het belang van de techniek voor behoud van de toppositie van de Nederlandse plantenveredelaars, maar vooral ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te blijven dragen aan een duurzame wereld met genoeg en gezond voedsel.

Dat de toelating van CRISPR-Cas hoog op de agenda blijft staan, bevestigde het NRC afgelopen zaterdag met een uitgebreide analyse van de belemmeringen die Europa opwerpt voor de toepassing ervan De kansen en toegevoegde waarde voor de plantenveredeling en duurzame voedselproductie stonden daarbij centraal, gevolgd door de conclusie dat een herziening nodig is van de verouderde Europese wetgeving. HollandBIO pleit al jaren voor het vrijstellen van CRISPR-Cas en andere moderne veredelingsmethoden van de knellende wetgeving voor genetische modificatie. En hoewel er nog een lange weg te gaan is voordat we de volle potentie van deze slimme methoden kunnen benutten, doet het toenemende draagvlak voor dit standpunt ons goed.