← Al het nieuws

Doorpakken op diagnostiek nog geen gelopen race 

Voor iedereen de beste gezondheidsinterventie op het juiste moment. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar hollandbio is overtuigd: met een brede inzet van diagnostiek is gezondheid op maat binnen handbereik. Toch is het breed benutten van diagnostiek nog geen gelopen race. Vooralsnog legt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bal bij veldpartijen, terwijl het veld juist visie, regie en hulp van het ministerie vraagt. Spoiler alert: we bevinden ons in een catch-22.

De mogelijkheden rond diagnostiek breiden zich snel uit, ziet ook demissionair minister Kuipers. Hij vroeg het RIVM in kaart te brengen welke kansen dit – en DNA-technologie in het bijzonder – kan bieden voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Het doel was aan de hand hiervan een visie en strategie uit te werken. In Kuipers’ laatste kamerbrief lezen we helaas dat de minister niet doorpakt op dit vlak. Ondanks de expliciete oproep om meer regie en randvoorwaarden vanuit het veld, zijn volgens Kuipers de zorgpartijen zelf aan zet.    

Parallel aan dit traject zijn zorgpartijen zelf ook bezig geweest om de route van moleculaire diagnostiek van lab naar praktijk te verbeteren, met oncologie als scope. Het doel was om te komen tot meer gelijke toegang voor patiënten tot zowel diagnostiek als de daaropvolgende, best passende behandeling. Onder regie van het Zorginstituut heeft het veld afspraken gemaakt en maatregelen getroffen om deze processen beter te organiseren: zo zijn er nu twee beoordelings- en duidingscommissies (CieMKNT en CieBOD), is er een taskforce binnen de zorgverzekeraars die adviseert over de vergoeding, is er een aparte declaratiecode ontwikkeld voor moleculaire diagnostiek en is een kwaliteitsstandaard in werking getreden. De eerste tegels voor een route van lab naar praktijk voor diagnostiek zijn daarmee gelegd – zij het met een specifieke focus op de oncologie en moleculaire diagnostiek.  

Uiteindelijk wil elke patiënt natuurlijk de voor hem of haar best passende behandeling. Hollandbio ziet dat diagnostiek in bredere zin daarom onmisbaar is voor gezondheid op maat. Hoe gaan we zorgen dat we alle patiënten met innovatieve diagnostiek van een maatwerkbehandeling voorzien, in lijn met onze Gezondheid op Maat-ambitie? Met het tempo en de scope waarin we nu handelen, zijn de testen en technologieën – zeker als het geen companion diagnostics betreft – achterhaald tegen de tijd dat ze een patiënt bereiken. Hollandbio ziet graag dat diagnostiek de specialistische aandacht krijgt die het domein verdient. Wij wenden de bovengenoemde ontwikkelingen daarom graag aan als breekijzer voor een oplossing die voor meerdere innovatieve testen en bij meerdere indicaties werkt. Wil jij hier graag over meedenken? Laat het hollandbio’s Britt weten!