← Al het nieuws

Doe mee met de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds!

,

Heeft jouw Life Science & Health (LSH)-bedrijf innovatieve ambities die je samen met andere bedrijven en kennisinstellingen wil realiseren? En ben je ook bereid je schouders onder de ontwikkeling van een plan te zetten? En draagt dit plan bij aan economische groei op de lange termijn? Dan is dit wellicht geschikt voor de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF). Schrijf je nu in voor een van onderstaande (online) sessies:

 1. 10 mei 2023 – 13:00 – 14:00: (zoomlink)
 2. 31 mei 2023 – 13:30 – 14:30 (zoomlink)

Klik hier om je aan te melden

Door middel van deze sessies inventariseert de Topsector LSH (Health~Holland) welke ideeën er in het bedrijfsleven zijn en of we partijen samen kunnen brengen.  

Belangrijk om ter voorbereiding van jouw deelname aan een van beide sessies al enkele zaken te bedenken:

 1. Sluit het idee aan bij de voorwaarden van het NGFs?
 2. Welke andere – private – partijen zouden betrokken moeten worden bij het idee?;
 3. Bent u en/of uw bedrijf in staat en bereid mee te werken of zelfs in de lead of co-lead te zijn van het uitwerken van een (eigen) propositie-idee en, bij een ‘go’ van de NGF-commissie, het opwerken van een propositie-idee naar een volledige propositie;
 4. Bent u en/of uw bedrijf in staat om te voldoen aan de matchende co investeringseisen van het groeifonds. 

Deze onderwerpen zijn tot nu toe aangedragen: 

 • (Data)infrastructuren, Datadriven healthcare, AI (in discovery-fase)
 • Value-Based Healthcare, Personalized Medicine
 • “Enabler” onderwerpen, zoals platformen en infrastructuren
 • Duurzaamheids- en digitaliseringsvraagstukken voor LSH
 • Onderwerpen die een brug slaan tussen de verschillende ‘silo’s’ (e.g. biotech en bio informatica)
 • Oplossingen voor de Human Capital uitdagingen binnen LSH gestuurd vanuit de sector

De tijdlijn voor ronde 4 is (onder voorbehoud) als volgt: 

 • In januari 2024 sluit de voorronde voor het indienen van een propositie-idee;
 • De NGF-directie en -commissie geven op basis van het propositie-idee medio februari 2024 een ‘go’/’no go’ advies of besluit af;
 • De ‘go’ proposities kunnen aansluitend volledig uitgewerkt worden voor indiening voor het zomerreces van 2024. 

Over Het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 €20 miljard in innovatie en wetenschappelijk onderzoek voor duurzame economische groei en maatschappelijke impact. Hiermee geeft het NGF een significante impuls onder andere aan de Life Sciences & Health (LSH)-sector. 

Ronde 1 en 2

Van het totale in ronde 1 en ronde 2 toegekende bedrag van €5 miljard binnen de pijler onderzoek, ontwikkeling en innovatie werd reeds €774,8 miljoen via het NGF geïnvesteerd in LSH-projecten (~15%). Voorbeelden zijn de initiatieven van Health-RI, RegMedXB en Oncode-PACT.

Ronde 3

Ook voor ronde 3 werden door vele publiek-private partnerschappen NGF-proposities voorbereid, wat in februari van dit jaar heeft geresulteerd in de indiening van 10 NGF-proposities die zich specifiek richten op de LSH-sector. Honoreringsbesluiten over deze proposities worden medio het derde kwartaal van 2023 verwacht. 

Zie voor meer informatie over het Nationaal Groeifonds: https://www.nationaalgroeifonds.nl/

Ronde 4

Ronde 4 loopt nu en als LSH-sector bouwen we graag verder op het succes van voorgaande drie rondes, met de nadrukkelijke wens dat in deze wellicht laatste NGF-ronde het bedrijfsleven in de lead van de proposities is eventueel samen met de kennisinstellingen. Een wens die we als Topsector LSH delen met de NGF-commissie.