← Al het nieuws

Diverse pleidooien voor aanpassing GGO-regels

,

In twee verschillende opiniestukken, in het NRC Handelsblad en het Noordhollands Dagblad, pleiten wetenschappers Jan Schaart en Nico van Straalen deze week voor aanpassing en modernisering van de regels voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s). Die oproep klinkt HollandBIO natuurlijk als muziek in de oren, maar als klap op de vuurpijl stelt ook D66 in haar conceptverkiezingsprogramma voor de Nederlandse en Europese regels te moderniseren zodat we beter kunnen inspelen op de mogelijkheden van biotechnologie voor een duurzame landbouw en een betere gezondheid.

Onder de titel ‘Knippen en plakken met gewassen’ pleit Jan Schaart, wetenschapper bij Wageningen University & Research, voor het benutten van de kansen die de moderne vormen van plantenveredeling de samenleving bieden. Deze mogelijkheden gaan, door de onbereikbaarheid van deze instrumenten voor veredelaars, aan Europa voorbij en Schaart wil daar verandering in brengen.

In het opiniestuk ‘Het ene risico is het andere niet’ stelt Nico van Straalen, lid van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM), dat we toe moeten naar een beoordeling voor toepassingen van biotechnologie waarin we de baten en mogelijke risico’s tegen elkaar afwegen. Dit gebeurt nu voor een deel bij de medische toepassingen. Waar bij de medische toepassingen de baten het kwartje de positieve kant op kunnen doen vallen, is dat  voor andere toepassingen uit biotechnologie, zoals veredelde planten, niet mogelijk.

Daar bovenop kwam D66, dat haar conceptverkiezingsprogramma in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 publiceerde. In het programma komt naar voren dat D66 op nationaal niveau meer ruimte wil voor de ontwikkeling van medische ggo-toepassingen zoals cel- en gentherapie en vaccins, en op Europees niveau pleit voor modernisering van de ggo-regels zodat moderne veredelingsmethoden ook eindelijk binnen handbereik komen van Nederlandse en andere Europese veredelingsbedrijven.

Lees hier het pleidooi van Jan Schaart, hier de bijdrage van Nico van Straalen en hier het conceptverkiezingsprogramma van D66.