← #nieuws

Digitale hulp voor vaccinatiedebat in de maak

Noodzaak en vermeende gevaren van vaccinatie tegen ziekten zijn volop in discussie. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hield er maandag in Amsterdam een symposium over.

Werden prikken in ons land vroeger vooral door wat kleinere groepen geweigerd uit geloofsovertuiging, nu is er vooral sprake van een groeiend aantal weigeraars onder jonge hoogopgeleiden, die bijvoorbeeld vinden dat de natuur zijn werk moet doen of ervan uitgaan dat het middel erger is dan de kwaal.

Zo zijn er mensen die denken dat je van een prik autistisch kunt worden. Intussen grijpt mazelen in Europa steeds forser om zich heen (al speelt dat nog amper in Nederland). Aan de andere kant was het vaccin tegen meningokokken in ons land weer niet aan te slepen na berichten over sterfgevallen.

Veel van de ‘wijsheden’ over prikken worden op eigen houtje van internet gehaald. Piek Vossen, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en een van de sprekers op het symposium, is met een klein aantal collega-wetenschappers bezig een systeem te ontwikkelen waarmee de internetter in één keer kan zien wie wat beweert over vaccinatie, wie wat gelooft of bestrijdt en hoe heftig, wat de bronnen zijn en hoe die zich weer onderling met elkaar verhouden.

Dergelijke software is natuurlijk voor alle onderwerpen handig, maar Vossen is met vaccinatie begonnen, wegens de overzichtelijkheid van het onderwerp. Ook is het eenvoudig effecten van zo’n toekomstige ‘perspectiefkaart’ te meten, gewoon door de kijken naar de vaccinatiegraad.

Hij hoopt binnen vijf jaar de software te hebben ,,waarmee je in een handomdraai een perspectiefkaart kan maken van de vaccinatiediscussie”, want de onzuiverheid van veel informatie is groot. ,,Veel berichten tegen vaccineren zijn terug te brengen op een enkele bron. Bovendien worden redenaties omgekeerd, zodat het de bronnen uitkomt. Zo gaat het verhaal dat er in Amerika nul mensen zijn gestorven aan mazelen en dat die gegevens afkomstig zijn van een belangrijk gezondheidsinstituut. Weggelaten is dat dat juist komt door de vaccinatie.”

Het symposium van maandag is bedoeld om uit te vinden hoe wetenschap en maatschappij concreet kunnen inhaken op een recent stuk van de Europese Commissie, dat pleit voor betere samenwerking tegen ziektes die met vaccinatie te voorkomen zijn. Wetenschappers op tal van terreinen werken mee aan de bijeenkomst.

Bron: Skipr