← Al het nieuws

Denktank Europees Parlement onderstreept noodzaak moderne veredeling

,

Afgelopen maand publiceerde de denktank van het Europees Parlement, de European Parliamentary Research Service, een rapport over de mogelijkheden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Europese landbouw terug te dringen. Daarin komt ook naar voren dat moderne veredeling een belangrijk instrument is om te voldoen aan de vraag naar voldoende en gezond voedsel vanuit een duurzaam landbouwsysteem. Moderne veredeling maakt immers toepassingen mogelijk die minder gewasbeschermingsmiddelen vereisen omdat zij beter bestand zijn tegen ziektes en plagen, terwijl de gewassen voldoende op blijven brengen. Ook spreekt het rapport teleurstelling uit over de gemiste kans in Europa als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Hierdoor moeten producten uit moderne veredeling het langdurige, kostbare en onzekere traject voor genetisch gemodificeerde toepassingen blijven doorlopen.

HollandBIO blijft zich in Nederland en Europa inzetten om hier verandering in te brengen.

Lees hier het volledige Engelstalige rapport van de European Parliamentary Research Service: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634416/EPRS_IDA(2019)634416_EN.pdf