← Al het nieuws

Demissionair kabinet blijft met beleid doorwerken aan belangrijke onderwerpen 

In de Troonrede die Koning Willem-Alexander uitsprak en de onderliggende Miljoenennota werd duidelijk dat het demissionaire kabinet terughoudend is met het presenteren van grote nieuwe plannen. Tegelijkertijd wil de regering in nauwe samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer door blijven werken aan belangrijke beleidsterreinen. Zo stond de Koning expliciet stil bij de rol die het innovatieve bedrijfsleven elke dag weer speelt in onze welvaart en het aanpakken van grote maatschappelijke kwesties. Verschillende aandachtspunten in de plannen voor 2024 helpen ook de Nederlandse biotech sector verder, zo ziet hollandbio: zo wil het kabinet blijven werken aan onze innovatiekracht en concurrentiepositie, een voorspelbaar en stabiel fiscaal beleid en het versterken van strategische autonomie op onder andere medicijnen en grondstoffen. 

De Kamer aan zet 

Nu de Miljoenennota en de begrotingen van de diverse departementen beschikbaar zijn, duikt hollandbio dieper in de ontwikkelingen in beleid en begrotingen en de impact daarvan op de biotech sector. We zullen waar mogelijk Kamerleden onze input geven, zodat biotechnologie nog beter kan bijdragen aan een gezonde, duurzame en innovatieve samenleving.