← Al het nieuws

Deeptechfonds – Een goed begin is het halve werk

Innovatie verschuift steeds meer van software naar deep tech toepassingen zoals biotech. In een recent artikel wordt nog eens haarfijn uitgelegd wat deep tech nou zo bijzonder maakt. Deep tech heeft eigen karakteristieken die een ander soort regelgeving en investeringsbeslissingen vergen. Eerder schreven wij al over het deep tech fonds dat de Nederlandse overheid heeft geïnstalleerd. Dat is een heel erg goed begin, maar er is meer nodig denken wij.

Deep tech wijkt af
Lange ontwikkeltijden, een onduidelijk klantprofiel, moeilijk communiceerbaar waarde proposities, een groot belang van intellectueel eigendomsrechten en verwaterd aandeelhouderschap. Veel biotechondernemers zullen zich herkennen in deze uitdagingen. In het artikel worden dan ook deze vijf onderscheidende elementen als exemplarisch voor deep tech toepassingen benoemd. Deze vijf elementen zorgen ook voor een bijzondere financieringssituatie. Bij deep tech is er vaak sprake van een grote kapitaalbehoefte, tegelijkertijd is er een relatief hoog risicoprofiel door de lange ontwikkeltijden en het hoge faalpercentage. Dat maakt dat reguliere financieringsbronnen vaak niet aangeboord kunnen worden door deep tech start- en scale-ups. Met het deep-tech fonds van €250 miljoen wil de overheid juist deze bedrijven een broodnodig steuntje in de rug geven.

Een goed begin
HollandBIO is blij met de aankondiging van het oprichten van een deep techfonds. Nu de focus binnen innovatie verschuift van software naar concrete toepassingen wordt deep tech een steeds belangrijker onderdeel van de economie. Dit groeiende belang vertaalt zich in een enorme financieringsvraag binnen de sector. In Nederland zijn er op dit moment alleen al 160 biotech bedrijven in de pre-klinische fase, blijkt uit de biotechgate database. Deze bedrijven hebben gemiddeld €20 miljoen nodig om naar de klinische fase door te stromen. Dat betekent dat de komende jaren de biotechsector alleen al meer dan €3 miljard nodig heeft om door te groeien. Om de kapitaalbehoefte van de sector nóg beter tegemoet te komen is er meer geld nodig. Wij juichen het deeptech fonds initiatief van harte toe en hopen dat de overheid dit ook inziet. De aangekondigde €250 miljoen is een mooi begin, maar nog niet het hele werk.