← Al het nieuws

De voorzet voor een beter vaccinatiestelsel: wie prikt hem binnen?

, ,

Het huidige Nederlandse vaccinatiestelsel is eerder een lappendeken dan een doelmatig geheel, concludeert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). In opdracht van staatssecretaris Blokhuis bracht zij de toekomstbestendigheid van het stelsel in kaart. Daarbij legt de RVS de vinger precies op de zere plek én reikt zij – in lijn met en in aanvulling op eerdere moties – het nieuwe kabinet alvast een aantal mooie denkrichtingen aan voor oplossingen.

Staatssecretaris Blokhuis zette de afgelopen kabinetsperiode flinke stappen op het vaccinatiedossier met zijn plan “verder met vaccineren”. Zijn streven? Optimale gezondheidswinst met vaccinatie. Toch liep hij tegen de grenzen van het systeem aan: de invoer van nieuwe vaccins bleek erg tijdrovend en leidde regelmatig tot vragen over de uitvoering en de bestuurlijke, organisatorische en financiële vormgeving van het stelsel. Mede daarom vroeg Blokhuis de RVS het afgelopen jaar om een verkenning.

Versnippering van vaccinatie over de grenzen van de preventieve, curatieve, langdurige en arbeidgerelateerde zorg zorgt ervoor dat gezondheidswinst blijft liggen, laat de RVS nu weten. “Zo goed als het rijksvaccinatieprogramma erin slaagt om kinderen en jongeren te beschermen tegen infectieziekten, zo matig presteert het stelsel van vaccinatiezorg bij het beschermen van mensen op latere leeftijd”.

Volgens de RVS kan een overkoepelende visie en strategie voor de vaccinatiezorg uitkomst bieden tegen de versnippering: een oplossing in het straatje van HollandBIO. Wij zien graag dat elk vaccin tijdig beoordeeld wordt en een plek toegewezen krijgt binnen het zorgstelsel, met een passende toegangsroute op maat. De RVS ziet gelukkig ook heil in maatwerk en een verbeterde samenhang tussen het programmatisch aanbod, de vaccinaties binnen de collectief gefinancierde zorg en de vrije markt. Dat vraagt wel om een doelgerichte en proactieve benadering van de doelgroep – en daarmee om de systemen die dat mogelijk maken. Wat ons betreft ligt er dus een mooi takenlijstje klaar voor de opvolger van Blokhuis!