← Al het nieuws

De valse tonen van de vastgelopen gentherapie-langspeelplaat  

Geneesmiddelenontwikkeling gebeurt grotendeels in de academie, bedrijven zijn vooral bezig om geld naar hun aandeelhouders te sluizen en zijn verder alleen maar leverancier van geneesmiddelen. Daarom is het hoog tijd dat het ministerie van VWS nu écht werk maakt van zijn ambitie om de prijs van dure weesgeneesmiddelen omlaag te brengen. Deze ideeën rollen natuurlijk niet uit de pen van hollandbio, maar zijn te lezen in een rapport van het Rathenau Instituut over maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van gentherapie. Het rapport klinkt als een grijsgedraaide langspeelplaat en bevat ideeën die al vaker in het ongelijk zijn gesteld. De praktijk is immers weerbarstiger, zoals hollandbio onvermoeibaar zal blijven belichten.

Het is onderhand geen geheim meer: het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen duurt lang, kost veel geld en kent grote risico’s. Die conclusie trekken wij niet alleen zelf, die halen we ook uit het uitgebreide onderzoek dat het ministerie van VWS liet uitvoeren. Toch benadrukt het Rathenau Instituut in zijn rapport dat bedrijven geneesmiddelen duur maken en zoekt het de oplossing in meer druk vanuit VWS en meer ontwikkeling in de academie. In het ontwikkeltraject van geneesmiddelen spelen vele partijen, van academie en startup tot investeerder en multinational, een belangrijke rol. Als je een van deze partijen wegstreept of slechts afdoet als leverancier, doe je de werkelijkheid tekort. Wij zien natuurlijk niets liever dan vele nieuwe gentherapieën die de patiënt bereiken, maar daarvoor moeten we wel werken op een manier die de rechtmatige rol van alle partijen erkent. 

Daarom is het ons een lief ding waard om 2024 met een flinke dosis realisme en optimisme tegemoet te treden. Op die manier kan iedereen vanuit hun eigen achtergrond en expertise eraan bijdragen om zoveel mogelijk gezondheidswinst te realiseren voor degenen waar het om gaat, de patiënten. Dat zullen degenen die met gentherapie werken ongetwijfeld kunnen beamen.