← Al het nieuws

De Top 10 van het Nationaal Groeifonds​

Het kabinet heeft na advies van de Adviescommissie groen licht gegeven aan maar liefst 10 voorstellen vanuit het Nationaal Groeifonds, wat in deze derde ronde resulteert in definitieve toekenningen van €777,4 miljoen. Twee projecten met een rechtstreekse link met biotechnologie en een betere gezondheid voor dieren, de planeet en mensen zijn de toekenning voor het Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) van €124,5 miljoen (waarvan €69,5 miljoen voorwaardelijk) en Holomicrobioom met €200 miljoen (€140 miljoen voorwaardelijk).

Bedrijvigheid voor een proefdiervrije toekomst 

Het CPBT zal een nieuwe aanpak ontwikkelen om de overgang van nieuwe biomedische innovaties naar patiënten en gebruikers te verbeteren en te versnellen, met minder kosten en zonder proefdieren. Dit nationale centrum zal de oprichting van bedrijven bevorderen waarmee Nederland voorop kan lopen op het gebied van proefdiervrije technologie en biomedische ontwikkelingen. Hollandbio hoopt dat de samenwerking binnen dit project tussen LNV en VWS ook zal leiden tot versnelde aanpassingen in beleid, wet- en regelgeving, zodat we daadwerkelijk vooruitgang kunnen boeken in het brengen van meer op maat gemaakte gezondheidszorg van het laboratorium naar de patiënt. 

De rijkdom van bacteriën, schimmels en virussen gebundeld

Het Holomicrobioom zal voor het eerst onderzoeken hoe microbiomen in alle delen van ons voedselsysteem samen één groot netwerk vormen: een ‘holomicrobioom’. Het Holomicrobioom Instituut zal innovatie in landbouw en veehouderij, voedselproductie, gezondheidszorg, bodem- en waterbeheer in Nederland bevorderen. Innovatieve toepassingen van microbioom hebben een groot potentieel voor de economie en de kwaliteit, gezondheid en verduurzaming van ons voedselsysteem. 

Kweken buiten het lab 

Hoewel het biotech ecosysteem minder snel de vruchten zal plukken van de Techkwadraat (€352,6 miljoen, waarvan €205,8 miljoen voorwaardelijk), is de noodzaak op het gebied van human capital wel zeer hoog. Techkwadraat zal in de toekomst een verschil maken door alle leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs in aanraking te laten komen met de mogelijkheden van (natuur)wetenschap, techniek, technologie en ICT. Dit moet resulteren in meer leerlingen die kiezen voor natuurprofielen en meer studenten die instromen in (bèta)technische vervolgstudies. Een prettige bijkomstigheid zou zijn dat het doel van Techkwadraat om onder alle jongeren meer affiniteit met, kennis van en vakvaardigheden in de technologie te creëren, ook leidt tot een hogere affiniteit van politici met technische innovaties. 

Tot slot heeft de hernieuwde versie van het Deltaplan Valorisatie het tot onze spijt niet gehaald. Het is wat hollandbio betreft een gemiste kans om in meerdere sectoren werk te maken van valorisatie.