← Al het nieuws

De Telegraaf gaat de boer op met kweekvlees

, ,

Smakelijke chocoladeletters in de zaterdageditie van de Telegraaf: Vlees zonder pijn in ’t hart; Kweekvlees biedt kansen voor boer, slachtdier en klimaat. In een paginagroot artikel gaat de krant van wakker Nederland de boer op met de decentrale productie van gecultiveerd vlees. Niet verwonderlijk dus dat de krant zo groot uitpakt, want deze bijzondere biotech innovatie verenigt zowel veehouders en veganisten (op zichzelf al een nieuwswaardige prestatie). Ook Mosa Meats marketingdirecteur Tim van de Rijdt is enthousiast over productie op de boerderij: “Het is vertrouwder, authentieker en kan dienen als streekproduct”.

Bovenal legt de Telegraaf helder uit hoe deze uitvinding kansen biedt voor zowel boer, slachtdier én klimaat. Veehouder Leon Moonen slacht zijn runderen liever niet en heeft al vergunningen aangevraagd om zijn vlees in de toekomst te laten groeien in een eigen bioreactor. Ook legt “fakkeldrager” Ira (tevens dochter van grondlegger Willem) van Eelen uit hoe veehouders hun eigen vlees, net als kaas of zuivel, in de toekomst gedecentraliseerd kunnen brouwen op eigen boerderij – een passend en smakelijk alternatief voor boeren om de eiwittransitie te faciliteren.

En die transitie is noodzakelijk, realiseert ook Van de Rijdt zich. In navolging van Singapore, Israël en China heeft ook Nederland immers alle reden om vol in te zetten op gecultiveerd vlees. Van de Rijdt: “Kweekvlees geeft veel minder uitstoot van methaan en stikstof. Het lijkt me een no-brainer dat, als je iets voor het klimaat wilt doen, je als overheid ook deze omwenteling stimuleert.” Al is het voor de 600 miljoen dieren die in Nederland elk jaar voor hun vlees worden geslacht. Of zoals veganist Armanda Govers, oprichtster van stichting Even Geen Vlees, treffend verwoordt: “Kweekvlees hoort een nationaal icoon te zijn.” Dat mag van HollandBIO inderdaad wel met smakelijke chocoladeletters in de Telegraaf.

Lees het lovende artikel over het potentieel van gecultiveerd vlees in de Telegraaf (artikel achter betaalmuur) of via deze link.