← #nieuws

De patiënt aan tafel bij geneesmiddelen-onderzoek

Op dinsdag 15 december 2020 is het zover: de eerste lichting EUPATI NL-studenten studeert af. 16 ervaren patiëntenvertegenwoordigers zijn in deze unieke Nederlandse opleiding opgeleid tot stevige gesprekspartners bij geneesmiddelenonderzoek, -ontwikkeling en -innovatie.

In iets meer dan een jaar doorliepen de studenten 5 online modules over het geneesmiddeltraject: medicijnontdekking en -ontwikkeling, preklinische ontwikkeling, klinische ontwikkeling, registratie en geneesmiddelenbewaking en Health Technology Assessment (HTA) en vergoeding.

Daarnaast waren er trainingsdagen bij relevante en interessante partners in het land om de theorie te leren toepassen en de benodigde vaardigheden te ontwikkelen. Deze trainingsdagen konden door de coronamaatregelen helaas niet allemaal op locatie doorgang vinden, maar de online bijeenkomsten boden een volwaardig alternatief.

Kennis, communicatievaardigheden en lef
Veel studenten vonden de opleiding best pittig, het niveau lag hoog. Maar ze onderschrijven allemaal dat EUPATI NL je relevante kennis, communicatievaardigheden en connecties brengt om je werk als patiëntenvertegenwoordiger nog beter te doen. Een van de studenten, Saskya Angevare, beschrijft dat de opleiding haar ook lef gaf:

“Ik meende dat ik de kennis niet had om mee te praten. Dankzij EUPATI NL is dat verleden tijd. Ik weet nu dat ik het wél kan. Misschien op een ander niveau, maar ik heb het soort kennis waaraan mijn stakeholders behoefte hebben.”

Studente Ellen Kooijmans had vooral veel aan het ‘leren van een nieuwe taal’:

“Kennis, kennis en nog eens kennis: zoveel hiaten zijn nu ingevuld. Daarnaast bouwden we een zeker net zo belangrijk netwerk op met patiëntenvertegenwoordigers en mensen uit ‘het veld’ die we hebben mogen ontmoeten.”

De studenten hadden allemaal hun eigen motivatie en drijfveren om deel te nemen, maar 1 ding hebben zij gemeen: ze hebben zelf, of een van hun naasten heeft, te maken met een chronische aandoening. Daarnaast delen zij de sterke motivatie om vanuit het patiëntenperspectief steviger invloed uit te gaan oefenen op de ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen!

Achtergrond
De EUPATI NL-opleiding is de eerste opleiding in Nederland die echt werk maakt van het opleiden van patiëntenvertegenwoordigers in het geneesmiddelenveld. De Nederlandse opleiding is afgeleid van de Europese EUPATI Patients’ Academy, maar de opzet en inhoud is vertaald en aangescherpt naar de Nederlandse situatie.

Onder leiding van PGOsupport werkte een enthousiaste groep van vertegenwoordigers van relevante organisaties aan de realisatie van EUPATI NL: EUPATI-fellows, Bijwerkingencentrum Lareb, het Centre for Human Drug Research (CHDR), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), Health Holland, Hogeschool Utrecht, Holland BIO, het Ministerie van VWS, Patiëntenfederatie Nederland, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), ZonMw en Zorginstituut Nederland.

Bron: EUPATI NL (Persbericht)