← Al het nieuws

De ontbrekende puzzelstukjes voor een ijzersterk innovatieklimaat

, ,

De Nederlandse overheid bestempelt biotechnologie al jarenlang als een belangrijke sleuteltechnologie. Uit diverse rapporten blijkt bovendien dat Nederland veel sterktes kent op biotech die ons land in potentie internationaal toonaangevend kunnen maken. Het Nationaal Actieprogramma ter versterking van de Nederlandse Life Sciences & Health sector vanuit de ministeries van EZK en VWS stelt precies deze ambitie centraal. Om deze Nederlandse ambitie te vervullen, hebben we een ijzersterk innovatieklimaat nodig dat er voor zorgt dat de Nederlandse life sciences en biotech floreert. Dat is waar HollandBIO bij Tweede Kamerleden in aanloop naar het Algemeen Overleg (AO) over innovatie van woensdag 5 februari.

HollandBIO ziet nog verschillende punten die voor verbetering vatbaar zijn voordat we een ijzersterk innovatieklimaat hebben. Zo blijven in Nederland directe publieke investeringen in innovatie, R&D en sleuteltechnologieën achter bij vergelijkbare welvarende landen elders ter wereld. Door hier meer middelen voor vrij te maken, kan de Nederlandse overheid ook verdere private investeringen aanjagen.

Daarnaast hoopt HollandBIO ook dat Kamerleden aandacht besteden aan het Nationaal Actieprogramma ter versterking van de Nederlandse life sciences sector, het gezamenlijke initiatief van de ministeries van EZK, VWS en OCW. De voortgangsbrief die op de agenda staat van het AO Innovatie laat namelijk zien dat we in Nederland werk moeten maken van human capital, de beperkte beschikbare lab- en onderzoeksruimte en het lange traject voor vergunningverlening voor klinisch onderzoek naar cel- en gentherapie.

Een laatste punt waar HollandBIO aandacht voor vraagt is het verder stimuleren van valorisatie en tech transfer in Nederland en het belang van intellectueel eigendom als basis voor innovatie in onze sector. Op die manier zorgen we ervoor dat kennis niet op de plank blijft liggen, maar uiteindelijk een toepassing vindt die de maatschappij verder helpt. Daarmee effenen we het pad voor de spin-offs en startups  van vandaag die kunnen uitgroeien tot de koplopers van morgen en daarmee op lange termijn bijdragen aan het Nederlandse innovatie- en verdienvermogen.

Klik hier voor meer informatie over het AO Innovatie.