← #nieuws

De gezamenlijke innovatie van Market Acces

Om de innovatie in de gezondheidszorg te verzilveren die uit de Europese biotechsector voortkomt, moeten we ook voor de toegang tot behandelingen met innovatieve oplossingen komen, zo betoogt Anant Murthy, Vice President van Alnylam Pharmaceuticals. De enige manier om dat te doen, is door nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met wetenschappers, patiënten en beleidsmakers. Murthy stelt dat het gezamenlijk komen tot creatieve en flexibele oplossingen cruciaal is als we willen inspelen op de opkomst van nieuwe soorten behandelingen. Om het potentieel van de Europese biotech te verwezenlijken, is het nodig dat innovaties uit wetenschap, toegang voor patiënten en overheidsbeleid hand in hand gaan. Wat HollandBIO betreft is deze prikkelende visie het lezen waard!