← Al het nieuws

De 3%-wijsheid uit het oosten: uit de crisis door gerichte investering in innovatie

Drie procent van ons BBP investeren in R&D en meer continuïteit in R&D-beleid. Dat zijn de speerpunten in een vorige week door onderzoeksorganisatie TNO uitgebracht position paper. Hierin bepleit TNO hoe we met innovatie onze economie kunnen aanjagen. Wij herkennen daar onze boodschap van de afgelopen weken in terug: investeer in biotech, investeer je uit de crisis!

Economische wijze(n) uit het oosten

Verhoging van de arbeidsproductiviteit post-corona door middel van gerichte investeringen in onderzoek en ontwikkeling is voor Nederland hét recept voor economische groei, aldus TNO in hun position paper. TNO baseert zich onder meer op het Duitse voorbeeld uit de vorige crisis. Tijdens de bankencrisis van 2008 had Duitsland een Keynesiaanse strategie: In plaats van te korten op R&D-financiering schroefde men de investeringen in private en publieke uitgaven juist op. Meer dan drie procent van het totale BBP werd geïnvesteerd in R&D.

Ook ziet TNO de beleidscontinuïteit als succesfactor. De afspraken om te investeren in R&D stamden al van voor de bankencrisis, het zogenaamde ‘Pact for Research and Innovation’. Ondanks het economische zware weer werd deze afspraak alsnog gehonoreerd. Zo kon de Duitse economie uitgroeien tot een innovatiemotor.

Er is in bij onze oosterburen nog meer af te kijken op innovatiegebied, denken wij. Het Sprind initiatief bijvoorbeeld: De Duitse overheid heeft voor de komende tien jaar €1 miljard vrijgemaakt om innovaties naar de markt te brengen. Een initiatief om gericht innovatie te stimuleren en daadwerkelijk te komen tot impact. Dit soort initiatieven zouden Nederland kunnen helpen om uitvindingen sneller en beter uit het lab en in de samenleving te brengen dan nu.

Investeer in biotech, investeer je uit de crisis

Om het percentage R&D investeringen in Nederland op te stuwen naar drie procent heeft TNO een drietal oproepen aan een nieuw kabinet:

  1. Het groeifonds mag niet ten koste gaan van de basisfinanciering van kennisinstellingen.
  2. Richt je op gericht onderzoek dat binnen vier jaar tot economische activiteit leidt.
  3. Investeer gericht in sleuteltechnologie.

Zeker dat laatste punt zal onze vaste lezers bekend voorkomen. Biotechnologie is namelijk een van de sleuteltechnologieën die onze overheid heeft geïdentificeerd. Wat ons betreft sluit de oproep van TNO dus aan bij wat wij al weken roepen: Investeer in biotech, investeer je uit de crisis!