← Al het nieuws

COVID-19 raakt biotech hard

, , ,

De COVID-19 crisis raakt heel Nederland hard. Dat is helaas niet anders voor de biotech sector. Gelukkig zet het kabinet met een pakket aan noodmaatregelen alles op alles ondernemers door deze moeilijke tijd heen te helpen. Voor veel bedrijven kan vooral de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) verlichting brengen. Om aanspraak te maken op de regel, moet een onderneming echter een omzetverlies van 20% verwachten. Dit maakt de maatregel ongeschikt voor veel biotech bedrijven, simpelweg omdat deze nog geen omzet hebben. HollandBIO roept het kabinet op om de NOW ook toegankelijk te maken voor biotech bedrijven en andere bedrijven met een vergelijkbaar businessmodel die door het omzetcriterium voor deze groep te laten vallen.

Een uitvraag liet zien dat de huidige COVID-19 crisis grote impact heeft op de bedrijfsvoering van HollandBIO’s leden. R&D programma’s stagneren, lopende financieringsrondes vertragen en het aantrekken van nieuwe financiering wordt nog moeilijker. Tegelijkertijd blijven bedrijven kosten maken, zoals personeelskosten, huur van lab- en kantoorruimtes, en aflossing van leningen. Aangezien veel kleine biotech bedrijven opereren met een korte financieringshorizon, is running out of cash binnen slechts enkele maanden een reëel scenario.

HollandBIO roept het kabinet met klem op om aanvullende maatregelen te nemen die tegemoet komen aan het specifieke karakter van de Nederlandse biotech bedrijven, door:

  • Het openstellen van de NOW voor biotech bedrijven en andere bedrijven die vanwege hun businessmodel geen omzet maken, door het omzetcriterium voor deze bedrijven te laten vallen.
  • Te waarborgen dat de WBSO niet wegvalt, wanneer er door COVID-19 tijdelijk geen onderzoek wordt gedaan, alsmede het tijdelijk verhogen van de WBSO.
  • Uitstel, of liever kwijtschelding van terugbetaling rente over leningen en kredieten (Innovatiekrediet, provincie en BBMKB (Rabobank/RVO).
  • Aanbieden van brugfinanciering.
  • Versnelling toekenning aangevraagde subsidies en kredieten (bijv. Innovatiekrediet, H2020-SME)

Biotech bedrijven werken dag in dag uit aan de innovaties van morgen, producten waar de wereld om staat te springen voor onze gezondheid, voedselvoorziening en duurzaamheidstransitie. Covid-19 vormt een directe bedreiging voor de florerende Nederlandse life sciences sector. Vallen de bedrijven de komende maanden om, dan heeft dat langdurige gevolgen het verdienvermogen van Nederland, vandaag maar vooral ook in de toekomst. HollandBIO hoopt dan ook dat de overheid gehoor geeft aan de noodkreet van de sector.

Loop je als biotech bedrijf als gevolg van COVID-19 tegen een bepaalde vraag aan of stuit je op een probleem waarvan je denkt dat HollandBIO daar ook iets mee kan of moet? Laat het ons weten, en stuur een bericht naar HollandBIO’s Wieteke.

Lees meer: