← Al het nieuws

Coronapandemie vraagt om nieuwe procedure voor vergoeding geneesmiddel

Vanwege de uitzonderlijke situatie van de coronapandemie wil het Zorginstituut (ZIN) dat Paxlovid snel beschikbaar komt voor patiënten die het nodig hebben. Het is een opvallend advies, waarin ZIN een voorlopige vrijstelling voor een farmaco-economische analyse verleent voor snelle beschikbaarheid, om zo de gevolgen van een mogelijke najaarsgolf te beperken. Het advies geeft te denken: had het eigenlijk nog sneller gekund, bijvoorbeeld via een parallelle procedure? De voorlopige EMA-goedkeuring was immers al eind januari. Wanneer is een situatie dusdanig uitzonderlijk dat er van procedures afgeweken kan worden? En kunnen we in Nederland niet vaker eerst de toegankelijkheid voor patiënten regelen en pas later naar de kosten kijken gebaseerd op data uit de dagelijkse praktijk? Deze casus leert ons dat het kan, en als het aan HollandBIO ligt doen we het vaker.