← #nieuws

Cornelis Boersma benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Duurzame Zorg en Innovatie’

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Cornelis Boersma benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Duurzame Zorg en Innovatie’. Deze bijzondere leerstoel bij de faculteit Managementwetenschappen is ingesteld door VEROZ, het kenniscentrum ter bevordering van innovatie en ondernemerschap in de zorg. Boersma is wetenschapper (Global Health Unit, Rijksuniversiteit Groningen), consultant (CEO Health-Ecore) en als zorgondernemer medeoprichter van Digital Health Link en SensUR Health. De nieuwe hoogleraar gaat bij de Open Universiteit een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van onderzoek en kennis over de betekenis van duurzame zorg en de rol van innovatie en ondernemerschap daarbij.

Boersma: ‘We worden in toenemende en versnelde mate geconfronteerd met de zorguitdagingen voor de toekomst. Een substantiële structurele transformatie – anders dan korte termijn beheersingsmaatregelen – is nodig voor een toekomstbestendige zorg. Investeren in duurzame zorg en innovatie is niet alleen noodzakelijk vanuit een zorgperspectief, maar juist ook vanuit een breder maatschappelijk en economisch perspectief. Hierbij is het van belang dat wetenschap en praktijk hand in hand gaan om te werken aan de oplossingen voor morgen. Innovatie en ondernemerschap zijn hier van instrumentele waarde voor de zorg en het welzijn van mensen. Dit alles is niet nieuw, maar wordt tijdens de coronacrisis eens te meer duidelijk’.

De zorgvraag neemt toe, de kosten stijgen en het zorgaanbod komt onder druk te staan. Indien we van dit ‘zorg-trilemma’ naar een duurzaam gezondheidszorgmodel willen transformeren, is het van belang om te investeren in de randvoorwaarden voor succes. Hierbij valt te denken aan mogelijkheden binnen het huidige systeem met betrekking tot bijvoorbeeld financiering en organisatie. Boersma denkt daarbij aan de hele zorgketen bestaande uit vitaliteit, preventie, diagnostiek, behandeling en monitoring. Voor het realiseren van een duurzame zorgtransformatie is het nodig dat we meer kennis ontwikkelen over de effecten van innovatie op de gezondheid, maatschappij en economie, en de rol van ondernemerschap daarbij.

De leerstoel is van betekenis voor de gezondheidszorg en daarmee onze maatschappij en economie en draagt bij aan het realiseren van een duurzame transformatie van de zorg. Boersma: ‘De verbinding van onderwijs, onderzoek en de zorgpraktijk zie ik als een enorm belangrijk middel om met elkaar te investeren in een toekomstbestendige zorg en gezonde samenleving. Dit gaat niet alleen over de verbinding binnen de Open Universiteit, maar juist ook met andere instituten en partijen die binnen of buiten de zorg actief zijn. Met het samenbrengen van resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaringen, de yOUrMBA opleiding, de nieuwe Master Gezondheidswetenschappen en andere activiteiten, wil ik graag een bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzame gezondheidszorg middels innovatie. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar zo kunnen inspireren en motiveren om de gezondheidszorg vanuit een “coalition of the doing” duurzaam te transformeren’.

Voor de Open Universiteit is de benoeming een volgende stap voor wat betreft haar activiteiten in de gezondheidszorg. Eerder werd prof. dr. Daan Dohmen al benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Digitale Transformatie in de Zorg’. Met de twee leerstoelen gaan onderwijs en wetenschappelijk onderzoek hand in hand en wordt de connectie met de huidige zorgpraktijk gelegd. De samenwerking met de stichting VEROZ, de nieuwe master Gezondheidswetenschappen en de onderzoeksactiviteiten op het terrein gezondheidszorg en big data van CAROU (Center for Actionable Research Open Universiteit) op de Brightlands Smart Services Campus zijn hier concrete voorbeelden van. De Open Universiteit zet zo een belangrijke stap in het verwezenlijken van haar ambitie om op het gebied van zorg en gezondheid een toonaangevende rol te spelen.

Cornelis Boersma is 42 jaar oud. Hij promoveerde in 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van gezondheidseconomie en gezondheidszorgbeleid. Naast zijn internationale onderzoeks- en (corporate) ondernemerschapservaringen (onder meer bij GSK) is hij als wetenschapper, adviseur en ondernemer actief betrokken bij diverse (inter)nationale initiatieven, organisaties, netwerken en projecten op het gebied van de gezondheidszorg.

Bron: Open Universiteit (Persbericht)