← All news

Dutch multiple myeloma diagnostic test able to guide treatment

An international consortium of researchers and physicians is the first to distinguish three risk groups in multiple myeloma (ultra-low, intermediate and high-risk patients) and show a favorable and distinct treatment strategy for the low and high-risk patients in an interim data analysis. Low risk patients eligible for autologous stem cell transplantation (ASCT) show improved outcomes on a non-transplant treatment strategy (95% versus 72% of patients alive after 4 years). The high-risk patients eligible for ASCT show improved outcomes on a transplant treatment strategy (68% versus 22% of patients alive after 4 years). The results are presented at the ASH Annual Meeting 2018 starting on December 1st in San Diego (US) [1].

The European Myeloma Network consortium used a combination of ISS (International Staging System), cytogenetic information (del17p) and the Dutch diagnostic test MMprofilerTM with the SKY92 marker to risk-stratify patients in the EMN-02/HOVON-95 trial. Upfront high dose melphalan (HDM) followed by ASCT (transplant strategy) is superior to bortezomib, melphalan & prednisone (VMP) without ASCT (non-transplant strategy). However, HDM causes damage in healthy cells and may induce growth of treatment resistant tumor cells. “Especially in low-risk patients, where the cancer is genetically less aggressive, HDM can be considered too combative, exposing the patient to unnecessary side effects and risk of resistance,” explains Dharminder Chahal, CEO of SkylineDx that developed the MMprofilerTM with SKY92 marker. “To give these patients more time with their family in better health, is incredibly humbling.”

“We are excited to have new data on this important congress supporting its value for multiple myeloma patients”, continues Dharminder Chahal. “Our MMprofilerTM is further internationally recognized as two highly respected research institutes in Ireland and Australia are independently including the diagnostic in their clinical studies, including in a novel agent setting with daratumumab, presenting their interim results at ASH as well [2-3]. Another demonstration of the added benefit of gene expression to guide an individual treatment plan”, concludes Dharminder Chahal.

  1. Hofste op Bruinink, et al. 2018. ASH Abstract 3186 (link). Poster presentation at ASH on Sunday, December 2, 2018, 6-8PM, Hall GH (San Diego Convention Center).
  2. Henderson, et al. 2018. ASH Abstract 3242 (link). Poster presentation at ASH on Sunday, December 2, 2018, 6-8PM, Hall GH (San Diego Convention Center).
  3. Spencer, et al. 2018. ASH Abstract 3279 (link). Poster presentation at ASH on Sunday, December 2, 2018, 6-8PM, Hall GH (San Diego Convention Center).

Source: SkylineDX

← All news

Een greep uit onze overige activiteiten

BIO-Europe Spring 2018 in Amsterdam in teken van Sneller & beter

Het kan de 2.500 bezoekers van het vooraanstaande partneringcongres niet ontgaan zijn: Health~Holland zet in op Sneller & beter. Met het filmpje tijdens de plenaire opening, de speech van biotech veteraan Dinko Valerio, het Health~Holland Paviljoen en vele Nederlandse kopstukken in het programma droeg HollandBIO bij aan een indrukwekkend visitekaartje voor Nederland.

Het geneesmiddelendebat: Say yes to the press!

Op 29 maart organiseerde HollandBIO een debat over het geneesmiddelendebat. Hard nodig, want de verhouding tussen biotech, politiek en media stond zelden zo op scherp. Dankzij de actieve bijdrage van de meer dan 100 gasten werd het een prikkelende, scherpe én leuke middag die volop mogelijkheden tot verbetering aan het licht bracht. Het verslag lees je hier.

HollandBIO presenteert Sneller & beter bij VWS

Op 12 juni gaf HollandBIO een presentatie over het programma Sneller & beter voor de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) van het Ministerie van VWS. Deze directie is onder meer verantwoordelijk voor het geneesmiddelenbeleid. De presentatie gaf aanleiding tot een constructieve discussie en bracht volop aanknopingspunten voor samenwerking aan het licht.

Onze inbreng aan Tweede Kamerleden voor het AO Geneesmiddelenbeleid

HollandBIO was blij om tijdens het Algemeen Overleg (AO) Geneesmiddelenbeleid in de Tweede Kamer minder vuurwerk en meer ruimte voor nuance te zien. Ook vroegen diverse Kamerleden aandacht voor onderwerpen die de sector na aan het hart liggen. Toch zijn we nog niet tevreden: ons inziens zijn de korte termijn en het kostenperspectief nog steeds leidend in het geneesmiddelenbeleid en -debat, ten koste van gezondheidswinst en innovatie in de toekomst. Kortom, er blijft werk aan de winkel. Een uitgebreider verslag van het AO lees je hier.

HollandBIO input leidt tot verbeterde Horizonscan Geneesmiddelen

De Horizonscan brengt in kaart welke geneesmiddelen er binnen twee jaar op de Nederlandse markt te verwachten zijn en maakt een inschatting van de budgetimpact.  In de eerste versies zat volgens de HollandBIO achterban nogal een verschil tussen de Horizonscan en de praktijk. Werk aan de winkel dus voor HollandBIO. Door de input en feedback van onze leden en door regelmatig overleg met het Zorginstituut boeken we resultaat. De laatste versie geeft een meer realistische schatting van het patiëntvolume en de kosten. In een aantal gevallen gingen de schattingen met een factor 10 omlaag.

Input gevraagd

Verwacht je de aankomende twee jaar geneesmiddelen op de markt te brengen? Of uitbreidingen van bestaande indicaties? Dan wil het Zorginstituut graag dat je bijdraagt aan de halfjaarlijkse update van de Horizonscan Geneesmiddelen. Lees hier verder voor meer informatie.

Intellectueel eigendom van geneesmiddelen

Zonder octrooien geen innovatie en zonder innovatie geen nieuwe geneesmiddelen. Wat voor onze achterban kristalhelder is, is voor sommige stakeholders een poel van verderf. Vandaar dat er driftig gezocht wordt hoe aan de knop van het intellectueel eigendom gedraaid kan worden met als doel lagere prijzen. Een heilloze weg. In het onderzoek dat het Ministerie van VWS liet uitvoeren naar SPCs kwamen dan ook  geen bruikbare aanknopingspunten naar voren. Dit najaar volgt een gezamenlijke reactie van de Ministeries van VWS en EZK.

Daarnaast heeft Minister Bruins aangekondigd in te zetten op maatschappelijk verantwoord licenseren. Universiteiten zouden dan alleen onder strikte voorwaarden een licentie mogen verstrekken aan een bedrijf. De bal is door het Ministerie bij de Nederlandse Federatie van Universiteiten (NFU) gelegd, die de mogelijkheden gaat onderzoeken. HollandBIO volgt het op de voet, evenals de Europese onderzoeken naar de effecten van octrooien en SPCs.

← All news

Update projecten Sneller & beter van lab naar patiënt

Het ontwikkeltraject van geneesmiddelen duurt lang, is risicovol en kostbaar. Dat staat onze ambitie om elke patiënt van een effectieve behandeling te voorzien in de weg. Het moet sneller en het moet beter. Daarom werkt HollandBIO aan de volgende projecten:

Patientperspectief in de lead

HollandBIO en admedicum lanceerden op de European Conference on Rare Diseases de Patient Engagement Guide (PEG). De PEG is een praktisch online handboek, dat bedrijven een helpende hand biedt bij het betrekken van patiënten in elke fase van de geneesmiddelontwikkeling. De PEG licht goede én minder goede praktijkvoorbeelden van patiëntbetrokkenheid toe en bevat handige tools en checklists. Zelf aan de slag met de PEG? Hij is gratis toegankelijk via www.patientengagement.guide. Klik op ‘Go to edition’, vul de velden in en je ontvangt een aanmeldlink in je mailbox.

Adaptive ecosystems

Ons doel is een naadloze aansluiting van de vergoeding op de registratie van nieuwe geneesmiddelen. Op dit moment werkt Minister Bruins aan een nieuwe nationale voorwaardelijke toegangsregeling voor weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen met een voorwaardelijke toelating door het EMA. Het is de bedoeling dat deze in 2019 van kracht wordt. De aangepaste regeling kan een mooie stap zijn op weg naar naadloze aansluiting van de nationale vergoedingstrajecten op de Europese registratietrajecten. HollandBIO zet zich daarom in voor een breed gedragen en praktisch toepasbare regeling, die er in Nederland toe moet leiden dat patiënten zo snel mogelijk toegang krijgen tot nieuwe (wees)geneesmiddelen.

Slimmer testen is meer weten

Slimme technologie heeft de toekomst, want het geeft een boost aan de ontwikkeling van geneesmiddelen én personalised medicine. Maar hoe maken we hier optimaal gebruik van? Ook voor HollandBIO begint het uit de weg ruimen van hordes met meer weten. Daarom doen we een inventarisatie van technologie in onze achterban. Zowel bij de makers als de gebruikers. We vragen naar kansen, knelpunten en prioriteiten. Vervolgens willen we met onze leden oplossingen bedenken. We hopen natuurlijk dat het zulke no-brainers zullen zijn dat alle stakeholders meteen met ons mee gaan rennen om geneesmiddelen sneller en beter bij de patiënt te krijgen.

Als eerste verkenning organiseerden HollandBIO, MinacNed en hDMT op 15 mei een netwerkbijeenkomst over het versnellen en verbeteren van geneesmiddelenontwikkeling met organs- en lab-on-a-chip technologie. De overduidelijke conclusie na drie bevlogen presentaties, pitches en netwerkgesprekken: slimmer meten heeft de toekomst. Het verslag van de bijeenkomst lees je hier.

Wil je jouw ervaringen ook met ons delen? Neem dan contact op met Angelique (angelique.roeland@hollandbio.nl).

Orphan drugs: eerste stap naar personalised medicines

Patiënten met een zeldzame ziekte zijn als eerste de dupe van het vastlopende systeem. Voor de vele ontwikkelaars van weesgeneesmiddelen in onze achterban blijkt de GRADE-methode die het Zorginstituut voor de farmacotherapeutische beoordeling van geneesmiddelen hanteert een steeds groter struikelblok. En dat met de finishlijn in zicht. GRADE blijkt dus niet great voor weesgeneesmiddelen. HollandBIO kaartte dit prangende probleem meermaals aan bij Tweede Kamerleden. Uiteindelijk leidde dit tot Kamervragen aan Minister Bruins. Helaas waren de Minister en het Zorginstituut onverbiddelijk. De methode lijkt vooralsnog in beton gegoten. Voor HollandBIO reden te meer om dieper in de beoordeling en vergoeding van weesgeneesmiddelen te duiken. Op dit moment bevragen we onze leden over knelpunten en oplossingsrichtingen. De volgende stap is het formuleren van breed gedragen en haalbare oplossingen. Wil je jouw ervaringen ook met ons delen? Neem dan contact op met Britt van de Ven (britt.vandeven@hollandbio.nl).

← All news

Kernteam Sneller & beter van lab naar patiënt

Het kernteam voor het programma Sneller & beter van lab naar patiënt krijgt vorm. Het kernteam denkt mee over de inhoudelijke richting en invulling van het programma. HollandBIO streeft naar een brede vertegenwoordiging van de leden en expertise. We zijn er trots op dat we de volgende prominente leden bereid hebben gevonden:

  • Bert de Jong, Sanofi-Genzyme
  • Carolien van der Meijden, AstraZeneca
  • Hans van Eenennaam, Aduro Biotech Europe
  • Michele Manto, Galapagos
  • Sander van Deventer, uniQure
  • Willem van Weperen, Amicus Therapeutics
← All news

Ruim baan voor moderne veredelingsmethoden

Midden in de komkommertijd was het nog nooit zo spannend voor de biotech sector. Kunnen we straks gewassen ontwikkelen waar de samenleving om staat te springen? Gewassen die duurzamer geteeld kunnen worden, gezond en lekker zijn. Ligt moderne plantenveredeling nu echt binnen handbereik? Op 25 juli zal het Europese Hof van Justitie (EHJ) uitspraak doen of mutagenese en de moderne vormen daarvan uitgezonderd zijn van de wetgeving voor genetisch modificatie (GM-wetgeving). Advocaat Generaal Bobek heeft dit in zijn op 23 januari 2018 uitgebrachte advies al bevestigd. HollandBIO ziet dit als een grote kans en hoopt dat het Europese Hof het advies overneemt.

Ter voorbereiding van de EHJ uitspraak is er op 21 juni een projectbijeenkomst geweest met de betrokken leden. Daarin zijn de verschillende scenario’s van de uitspraak en de mogelijke gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven besproken. We hopen natuurlijk dat ook het EHJ bevestigt dat de moderne veredelingsmethoden niet onder de GM-wetgeving vallen. Dat zou betekenen dat alle gewassen ontwikkeld met die methoden en waarin geen soort-vreemd DNA is geïntroduceerd (en die dus ook in de natuur kunnen voorkomen), niet onder de GM-wetgeving vallen. Aanvullende wetgeving is volgens ons ook niet nodig. De reguliere regelgeving voor milieu, zaden en planten en voedsel zijn voldoende om de veiligheid te waarborgen. Zie hiervoor ook het recent gepubliceerde artikel van een aantal juridische experts. Maar ook als het EJH anders besluit, zullen we de uitspraak aangrijpen om onze sector in een positief daglicht te zetten en momentum te creëren voor verandering.

HollandBIO is nu hard aan het werk om bovenstaande boodschap te verspreiden en uit te leggen. Daarvoor voert ze vele gesprekken met betrokken departementen, medestanders, de media en de politiek. Voor deze laatste groep is er in februari samen met Plantum een ‘De wereld draait door’ (DWDD) bijeenkomst georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst konden de woordvoerders van de verschillende politieke partijen rechtstreeks in gesprek gaan met wetenschappers, bedrijven en milieuorganisaties. De bijeenkomst was zo succesvol dat er in het najaar een nieuwe DWDD-editie zal worden georganiseerd met de jongerenafdelingen van de politieke partijen.

← All news

Nieuw stimulerend biotech beleid

Een gezonde, duurzame en welvarende samenleving willen we allemaal. Maar tegelijkertijd staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals een groeiende en vergrijzende wereldbevolking, een veranderend klimaat en een toenemende vraag naar duurzame productie van voedsel en energie. Bij het vinden van oplossingen is toepassing van (bio)technologie vaak doorslaggevend. Denk bijvoorbeeld aan katalysatoren in auto’s, zonnepanelen en windmolens, vaccins en geneesmiddelen.

HollandBIO maakt zich sterk voor een beleid dat het ontwikkelen en op de markt brengen van producten die een bijdrage leveren aan bovengenoemde maatschappelijke uitdagingen stimuleert. Daarin wordt biotechnologie gezien als een gangbaar bedrijfsproces waar de gangbare regelgeving van toepassing is en dat alleen waar nodig onder speciale regelgeving valt. We vinden dat het huidige, uitsluitend regulerende biotechnologiebeleid gebaseerd is op achterhaalde denkbeelden en pleiten daarom voor afschaffing. HollandBIO is daarom blij dat ook de Nederlandse overheid inziet dat het huidige biotechnologiebeleid aan modernisering toe is .

In juni 2017 is de modernisering van het biotech beleid op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement (IenW) van start gegaan met drie bijeenkomsten voor de medische, agri-food en industriële biotechnologie. Naast actieve deelname tijdens de bijeenkomsten, waar ook veel HollandBIO leden aanwezig waren, hebben we onze ideeën voor een stimulerend biotech beleid ook schriftelijk ingebracht.

Deze zomeractiviteiten werden in november 2017 afgesloten met een grote algemene bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst mocht Annemiek Verkamman een inleidende pitch geven om onze visie op een toekomstig biotech beleid te presenteren. Dit heeft ze vol verve gedaan. In de middagsessies werd er nader ingegaan op de vormgeving van een toekomstig beleid. Daar bleek dat de boodschap van Annemiek goed was overgekomen. Er was veel steun voor het, door HollandBIO aangeleverde, model. Binnen dat model wordt de ontwikkeling van producten die bijdragen aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen gestimuleerd en worden de kansen en mogelijke risico’s op een gebalanceerde manier tegen elkaar afgewogen (het innovatieprincipe). Lees hier onze schriftelijke bijdrage voor de november bijeenkomst.

Begin 2018 heeft IenW de draad weer opgepakt met de stakeholders. Een brede Beraadsgroep en drie werkgroepen (medisch, agri-food en industrieel) zijn momenteel hard aan het werk om concrete bouwstenen aan te leveren voor een toekomstig biotech beleid. Ook binnen deze groepen worden onze ideeën voor een toekomstig biotech beleid goed ontvangen en gesteund. Doel voor de komende tijd is om onze wensen ook daadwerkelijk opgenomen te krijgen in het beleidsadvies van de werkgroepen aan het Ministerie van IenW. Vervolgens is het de bedoeling dat IenW het advies ook overneemt in haar beleidsvisie naar de Staatssecretaris en het Kabinet. En uiteindelijk: een biotech beleid waar onze leden wat aan hebben!

← All news

Europa op de bres voor vaccins

Op Europees niveau neemt de aandacht voor vaccinatie toe, met name door de dalende vaccinatiegraad en uitbraken van mazelen in enkele lidstaten. Europa presenteerde twee acties om het tij te keren: een Joint Action on Vaccination (JAV) op uitvoeringsniveau en een meer beleidsmatig voorstel voor een Council Recommendation.

 

De JAV gaat in september 2018 van start. Volgens onze Europese bronnen zijn de werkpakketten uit de JAV gericht op twijfel over vaccinatie, R&D prioriteiten, vaccinaanbod en -gereedheid, immunisatie informatiesystemen en de mogelijkheden voor een meer universeel basisvaccinatieschema. Voor uitvoering van de JAV is 3 jaar uitgetrokken. Het RIVM is namens Nederland bij alle JAV activiteiten betrokken.

 

Na de aankondiging van de JAV volgde het voorstel voor een Council Recommendation. Dit omvat maar liefst 25 aanbevelingen voor de EC en/of de lidstaten voor een beter samenwerking bij de bestrijding van vaccineerbare aandoeningen. Het Ministerie van VWS en minister Blok reageerden positief kritisch op de Europese Council Recommendation. Nederland zet in op prioritering van de 25 aanbevelingen uit het voorstel. Daarna zal de regering per aanbeveling bekijken of en hoe deze in het nationaal beleid past.

 

Het succes van zowel de JAV als de Council Recommendation staat of valt met participatie vanuit Nederland en andere lidstaten. Europa heeft namelijk geen mandaat op vaccinatie. HollandBIO roept Nederland daarom op om werk te maken van deze Europese steun in de rug.

← All news

Filgotinib: Positive results

Gilead and Galapagos announced the successful completion of the phase 2 EQUATOR study of filgotinib, in patients with moderate to severe psoriatic arthritis. Concurrently, they announced the progression of SELECTION study  of filgotinib in patients with ulcerative colitis, to phase 3.

Read the official press release here.

← All news

Big Data, Big Produce

,

In the last few decades, with the introduction of GMOs, the agricultural industry was turned upside down. Major consolidations between companies took place, while sustainability and big data have become ever more important. BioVox had a conversation on the most important trends within the agri-biotech sector with Johan Cardoen, Managing Director of VIB, and with Arjen Van Tunen, CEO of the leading Dutch agri-biotech company Keygene.

Keeping up with the US and China

Arjen Van Tunen: “In the last years, major consolidations took place such as the potential acquisition of Monsanto by Bayer, the acquisition of Syngenta by Chinachem and the merger of Dow and Dupont. These developments have large geopolitical consequences in EU, USA and particularly also China.“

Johan Cardoen: “The far-reaching consolidations had a huge impact on the agri-biotech sector, but will create new opportunities. The few companies that are left are continuously looking for innovation that will allow them to differentiate from their competitors. This will give a push to startup biotech companies, but also to companies such as Keygene and research centers such as VIB. I haven’t experienced that companies are less willing to invest in agricultural innovations”

Arjen Van Tunen: “We do have to try to foster innovations that were developed in our countries here within local companies. We need to make the investing climate in Europe as attractive as that of the US. That’s important if we want to be able to compete with huge regions such as the US and China. Europe has great scientific facilities, but we should leverage these. We have to cherish talent. Not only scientific talent, but also entrepreneurial talent by supporting it with sufficient financial investments. That’s how Europe can continue to make a difference.”

Genome editing techniques remain top of the bill

Arjen Van Tunen: “As genome editing techniques are becoming cheaper and easier to use, they are now not only applied to major crops such as maize and soy, but also become available to genetically improve wheat, potato, cassava and other smaller crops. It will be a huge challenge to feed the ever increasing global population within the next 20 years, on top of producing other raw materials we need from agriculture, while facing climate change. To fulfill this need, we have to leverage the potential of genome editing techniques. However, the regulations in Europe concerning genome edited plants and GMOs might become or are already a pitfall.”

Johan Cardoen: “It seems that the introduction of GMOs in Europe is a lost fight. However, we see some positive evolutions concerning the evaluation of genome edited plants, resulting in crops with mutations that can be exempted from the GMO regulation. So there is hope. Europe has to learn from the past and use its common sense to make the right decisions. If Europe misses the boat on this one, the impact for agriculture could be devastating.”

Big data is indispensible

Johan Cardoen: “Next to genome editing techniques, the use of big data and the Internet Of Things are very important trends that are introduced into agriculture. The way a farmer uses data to increase their yield and adjust to climatological conditions will only intensify in the future.”

Arjen Van Tunen: “For example, in the supermarkets of Albert Heijn, every day before 11am, the stores know exactly the amount of vegetables and fruit that have been consumed. This data is sent to the suppliers, who can adapt the supply of fruits and vegetables they bring to the stores. You can analyze all this data, and forecast how much fruit and vegetable produce will be needed on a certain day. Growers can control the produced amounts by adapting the temperature or the amount of light in the greenhouse.”

Johan Cardoen: “Big data coupled to the Internet Of Things will allow for profound optimization of precision agriculture, fine-tuned to the consumer’s needs.”

Sustainable agriculture influences consumer behavior

Johan Cardoen: “Another import trend within agriculture is the increasing focus on sustainability. Chemical crop protection agents are become less popular, as supermarkets and consumers are paying much more attention to the minimum residue levels on crops. Therefore a new range of less aggressive crop protection agents is being developed, for example affecting the microbiome of a crop. Consumers also tend to buy more seasonal and locally grown vegetables and fruits. This also influences the market.”

Arjen Van Tunen: “The integrated results obtained by processing big data and consumer behavior cannot only be used by farmers, but also by academia and companies to make new innovative crops, tailored to the needs of consumers. So it is also the consumer and perhaps even the patient who can benefit from better and healthier crops.”

Bron: Biovox

← All news

Syngenta acquires Abbott & Cobb to strengthen its vegetable seeds business in sweet corn

,

Syngenta announced today the acquisition of Abbott & Cobb, a U.S.-owned independent breeder, producer, and marketer of vegetable seeds.

Since 1917, Abbott & Cobb has served the needs of the commercial grower, distributor, retailer, fresh market, fresh-cut, and food services industries in the United States and worldwide.

Combining the expertise, portfolios and pipelines of Abbott & Cobb and Syngenta will enable Syngenta to increase its ability to innovate and to further enhance its offer to growers. This transaction will strengthen its vegetable seeds business in sweet corn, one of the core crops in which Syngenta has a leading position globally.

Javier Martinez-Cabrera, Syngenta Head of Vegetables Seeds North America, said: “Abbott & Cobb is a strategic acquisition for Syngenta Vegetable Seeds and it will give us access to high eating quality germplasm, and early maturity varieties to complement the Syngenta portfolio. We welcome the Abbott & Cobb team into the business and look forward to achieving great things as one team.”

Bron: Syngenta