← All news

Zorginstituut vraagt input voor Horizonscan Geneesmiddelen

, ,

Het Zorginstituut nodigt geneesmiddelenfabrikanten uit om bij te dragen aan de halfjaarlijkse update van de Horizonscan Geneesmiddelen. Deze scan brengt patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen. Verwacht je de aankomende twee jaar geneesmiddelen op de markt te brengen? Of uitbreidingen van bestaande indicaties? Dan is deze oproep van het Zorginstituut relevant voor jou.

Met deze uitvraag verzamelt het Zorginstituut gegevens voor de scan die in december 2018, januari 2019 live gaat. De deadline voor aanlevering is 17 augustus 2018. Producten verschijnen overigens sowieso op de scan, ongeacht of de fabrikant informatie aanlevert. Het Zorginstituut gebruikt hiervoor informatie van “(Horizon)scanners” en werkgroepen van experts. Door zelf informatie aan te leveren, draag je als bedrijf bij aan de volledigheid en accuraatheid van de scan. HollandBIO juicht deze mogelijkheid dan ook toe.

Het Zorginstituut neemt voor het eerst generieken en biosimilars op in de nieuwe scan. Hiermee wordt de scan nog completer en meer bruikbaar. Een goede ontwikkeling, vindt HollandBIO.

Meer weten of bijdragen?

Op hun website licht het Zorginstituut de uitvraag en werkwijze verder toe. Het formulier voor het aanleveren van data vind je hier (deadline 17 augustus!). Voor vragen, nadere toelichting en het insturen van input neem je contact op met het Zorginstituut via horizonscan@zinl.nl. De huidige Horizonscan is te raadplegen via www.horizonscangeneesmiddelen.nl.

← All news

AVG-programma

,

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven en organisaties voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk. Heb je als organisatie je zaken niet op orde? Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een forse boete opleggen. De stichting AVG verenigingen heeft voor het MKB een programma ontwikkeld waarmee je in 16 eenvoudige stappen aan de AVG kunt voldoen. Leden van HollandBIO krijgen 50% korting op het programma.

 

Wat biedt het AVG-programma?

 • Praktisch 16-stappenplan
 • Uitlegvideo en invulformulieren bij elke stap
 • Juridische model documenten en contracten
 • Opleidingsvideo medewerkers
 • Extra ondersteuning van AVG-experts
 • AVG-verklaring

het AVG-programma is een praktisch online stappenplan dat resulteert in een AVG-verklaring. Met deze AVG-verklaring kun je aantonen dat je bedrijf aan de inspanningsverplichtingen van de wet heeft voldaan.

Voldoen aan de wet blijft best wat werk, maar door de logische opbouw en praktische voorbeelden wordt de ingewikkelde wetgeving ontrafeld in 16 stappen. Aan de hand van duidelijke instructies pas je de ICT, de organisatie, de communicatie en alle juridische zaken als contracten aan de nieuwe eisen aan. Met het programma zie je geen onderdelen van de wettelijke verplichting over het hoofd. Inmiddels is het online AVG-programma al door tienduizenden organisaties gebruikt!

  

Ondersteuning beschikbaar

Het programma is zo opgezet, dat je er zelf mee aan de slag kunt gaan. In veel gevallen is extra hulp niet nodig. Mocht je meer ondersteuning willen, dan biedt de AVG-vereniging een juridische helpdesk, verduidelijkende webinars en invulworkshops om het programma in 3 uur grotendeels of geheel af te werken.

 

Kosten

Lid van HollandBIO? Vraag de kortingscode via bs@hollandbio.nl

0 medewerkers 250,-  (met kortingscode 125,-)
1-10 medewerkers 500,-  (met kortingscode 250,-)
11-50 medewerkers 1000,-  (met kortingscode 500,-)
51-250 medewerkers 2000,-  (met kortingscode 1.000,-)
meer dan 250 medewerkers 4000,-   (met kortingscode 2.000,-)

De prijs is in euro’s, per jaar, exclusief 21% btw.

Ook meedoen?

Meld je hier aan voor het programma. Tienduizenden bedrijven en organisaties gingen je voor!

Meer informatie vind je op de site van de AVG verenigingen

 

← All news

Van zwarte pieten wordt geen patiënt beter

, ,

Elke euro kun je maar één keer uitgeven. Het is een waarheid als een koe en de supersimpele theoretische basis voor verdringing. Helaas. Zo simpel als de theorie, zo complex is verdringing in de praktijk. Het vorige week gepubliceerde onderzoek “Verdringingseffecten in het Nederlandse Zorgstelsel”, dat het Radboudmc in opdracht van het Zorginstituut Nederland (ZIN) uitvoerde, maakt die complexiteit zichtbaar. Het onderzoek vond geen causaal verband tussen de komst van nieuwe medische technologie en het verdwijnen van andere zorg. Die conclusie belet het Zorginstituut helaas niet het rapport aan te grijpen om zijn kruistocht tegen dure geneesmiddelen te legitimeren.

Het zijn verwarrende tijden. In de oplegnotitie trekt het Zorginstituut op basis van het rapport een misplaatste conclusie: “Nieuwe dure zorg verdringt in het ziekenhuis vooral zorg op het gebied van infectieziekten, ziekten van het zenuwstelsel waaronder Parkinson en Alzheimer, en oog- en oorziekten.” Het begeleidende persbericht kopt: “Verdringing van zorg komt aantoonbaar voor.” Het Zorginstituut Magazine vertelt een ander verhaal: “In een recent onderzoek van het Radboudmc is geen direct causaal verband gevonden tussen de komst van dure nieuwe therapieën en het verdwijnen van andere zorg.” De oplegnotitie blijkt inmiddels uit het rapport verwijderd.

Het onderzoek van het Radboudmc schetst een genuanceerd beeld van een zeer complexe realiteit, die we uit alle macht met cijfers en formules proberen te bezweren. De interviews tonen tal van gevolgen van budgettaire druk op ziekenhuizen. Zowel positief, bijvoorbeeld efficiencyverbetering, als negatief, denk aan de toenemende werkdruk op het ziekenhuispersoneel. Ze leggen ook de imperfecties en willekeur van het systeem aan de dag: voor het leeuwendeel van de medische interventies speelt kosteneffectiviteit geen enkele rol. Omdat die te moeilijk te becijferen valt.

Natuurlijk moeten we heel goed nadenken hoe we onze euro’s het beste kunnen besteden. Kosteneffectiviteit speelt daarbij een rol – voor alle verzekerde zorg welteverstaan. Maar wanneer we alleen aan het rekenen slaan bij geneesmiddelen en dan ook nog eens doen alsof de uitkomst na een complexe berekening vol subjectieve aannames een wet van Meden en Perzen is, dan meten we met twee maten. We snappen dat de rol die het Zorginstituut speelt, als waakhond van het verzekerde pakket, een lastige is. De zwarte piet, zoals een betrokken ZIN-medewerker het formuleert. Geloof ons, HollandBIO weet hoe het is om de zwarte piet te krijgen.

Het Zorginstituut gaat zijn boekje echter steeds verder te buiten om die zwarte piet kwijt te spelen. Na het in de media wegzetten van geneesmiddelenontwikkelaars als misdadige chanteurs en het achteloos terzijde schuiven van onze argumenten als fake news, voegt het Zorginstituut nu politieke framing en selectief winkelen uit onderzoeksconclusies aan zijn wapenfeiten toe. En dat is een gerenommeerd en onafhankelijk overheidsinstituut onwaardig.

Het moet anders. Laten we onze tijd besteden aan het realiseren van oplossingen die zoden aan de dijk zetten. Voor patiënten. Op basis van feiten, met respect voor de weerbarstigheid en complexiteit van de werkelijkheid. Om de ongekende nieuwe medische mogelijkheden te verzilveren. De pijplijn van onze achterban zit vol met innovaties die niet in de huidige beoordelingskaders passen. Het is de voorhoede op weg naar personalised medicine: medicijnen en therapieën voor zeldzame ziektes, nieuwe diagnostische tools die voorspellen of een behandeling aan zal slaan, en slimme techniek om gezondheidswinst in real-life te monitoren. Het huidige systeem zit muurvast. Alle betrokkenen, van overheid tot bedrijf en van verzekeraar tot patiënt, staan te springen om oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. We noemen er enkele in ons programma Sneller, Beter. Als het aan HollandBIO ligt, berichten we onze lezers binnenkort over een constructief gesprek met het Zorginstituut. Want van zwarte pieten wordt geen patiënt beter.

Bronnen:

← All news

Europa roept op tot actie voor een hogere vaccinatiegraad

, , ,

Het Europees Parlement riep afgelopen week de Europese Commissie en lidstaten op tot een actieplan voor een hogere vaccinatiegraad. Een fijne steun in de rug voor de World Health Organisation (WHO), die in het kader van de European Immunisation Week (23-29 april) ook extra aandacht vraagt voor het belang van vaccinatie. De week heeft als thema “vaccinatie als individueel recht en een gezamenlijke verantwoordelijkheid”. HollandBIO is helemaal in haar nopjes met de gemeenschappelijke boodschap: infectieziekten voorkomen is immers beter dan genezen!

In Nederland beschermen wij al sinds jaar en dag onze kinderen tegen nare infectieziekten via het Rijksvaccinatieprogramma. Maar dankzij nieuwe vaccinaties en vaccinatieschema’s kunnen we tegenwoordig veel meer mensen in verschillende levensfasen beschermen, van baby’s tot ouderen. HollandBIO vindt het daarom hoog tijd dat we in Nederland een nieuwe, levenslange vaccinatievisie en -strategie ontwikkelen. Wist je bijvoorbeeld dat vaccinatie…

Alleen als we de handen ineenslaan, maken we een kans in de strijd tegen infectieziekten. Samen met het Europees Parlement, de Europese Commissie en de WHO pleit HollandBIO daarom met hart en ziel voor de optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten.

Meer weten?

← All news

HollandBIO welcomes Aon as a new member

,

HollandBIO connects and supports the Dutch biotech industry. We currently represent 169 companies in the field of medical, agrifood and industrial biotech. And, HollandBIO is growing steadily. Today, we are proud to announce that Aon Risk Solutions (Aon) joined our community.

Life Sciences companies face numerous and unique challenges as their life cycles evolve. How these risks are mitigated and identified can be the fundamental difference between financial success and business failure. Aon provides Life Sciences companies with end-to-end risk solutions, supporting organisations from the initial discovery phase to final product launch.

Aon addresses your risk management and insurances needs. Aon provides:

 • Strong life sciences industry and product expertise providing tailored risk management advice.
 • Dedicated claims advocacy and management for complex product liability litigation and securities class actions.
 • Specialized life sciences service team that proactively assesses your risk profile in a high growth environment.
 • Significant market relationships and industry presence to secure the broadest, most cost effective risk management program.
 • AGCN – the largest global client network to efficiently and effectively secure admitted policies for multi-country, multi-site clinical trials and additional global insurance needs.
 • Comprehensive coverage for D&O, IPO, liability and clinical trials insurances.

Join Aon become a proud HollandBIO member, too! Click here for more information about the HollandBIO membership.

← All news

Genetisch gemodificeerd voedsel en kweekvlees? Ja graag!

, ,

Wie wil er in de toekomst kweekvlees eten? En wie genetisch gemodificeerde aardappelen? Het publiek van de afgelopen KennisLink avond stemde unaniem JA.

Nemo KennisLink Live organiseerde vorige week dinsdag een zeer succesvolle discussieavond met als thema: Controle over ons voedsel. Centraal stond de vraag hoe ‘natuurlijk’ ons voedsel momenteel eigenlijk nog is en hoe ‘natuurlijk’ we het in de toekomst willen hebben. Na de informatieve én interactieve sessie met Floris van den Berg, Bert Lotz en Ira van Eelen, was iedereen het eens: het in vitro kweken van vlees en genetische modificatie zijn goede ontwikkelingen. Mits de toepassing goed en duidelijk is. Mooie bijval voor HollandBIO’s programma technologie voor een betere toekomst!

 

Alles voor duurzaamheid

Floris van den Berg is milieufilosoof aan de Universiteit Utrecht. Hij pleitte deze avond voor een veganistische levensstijl, omdat in zijn opinie de huidige vee industrie voor dierenleed en milieu schade zorgt. Ook riep hij op tot een ‘permacultuur’, een manier van leven waarbij werk, landbouw en energieopwekking dicht bij huis plaatsvinden. Nieuwe technologieën die bijdragen aan een duurzamer milieu verwelkomt Floris van harte: “Liever gentech-eten dan dierlijk eten.”

 

Super aardappelen

Bert Lotz van de Universiteit Wageningen ontwikkelt aardappelen die resistent zijn tegen de gevreesde aardappelschimmel Phytophthora infestans. Hij gebruikt daarbij moderne veredelingsmethoden om het veredelingsproces te versnellen. Zo is het mogelijk om met cisgenese genen die voor resistentie zorgen direct over te zetten in de huidige gangbare aardappelrassen. Met een methode als CRISPR kan het echter nog sneller. Met CRISPR zijn de resistentiegenen, die vaak wel aanwezig zijn maar ‘uit’ staan, weer aan te zetten. Helaas is er in Europa veel onduidelijkheid over de regulering van deze belangrijke veredelingstechnieken. En dat is zonde, voor consument én milieu. Om Phytophthora infestans te voorkomen zijn flinke hoeveelheden bestrijdingsmiddelen nodig. En de schimmel is nog uiterst besmettelijk ook. Biologische boeren moeten hun akkers onmiddellijk afbranden zodra de schimmel er wordt aangetroffen. Niet bepaald duurzaam! De resistente aardappelen van Bert bieden dus een welkom alternatief.

 

Just (m)eat

Ira van Eelen vertelde deze avond dat het nu mogelijk is om vlees te kweken met een biopt ter grootte van een sesamzaadje. Ze droomt van een toekomst met restaurants waar je vlees kunt eten van het dier dat in de tuin vrolijk graast en van glazen fabrieken in de stad waar je kunt zien hoe je vlees groeit. Ira pleit ervoor dat de consument moet kunnen kiezen of ze vegetarisch, vlees van de slagerij, of kweekvlees willen eten.

 

Technologie voor een betere toekomst

HollandBIO voelt zich als een vis in het water bij deze positieve kijk op de toepassing van biotechnologie. Elke dag zetten wij ons in om technologische ontwikkelingen de ruimte te geven, zodat ze maximaal bij kunnen dragen aan een duurzame en gezonde toekomst. En dat gaat niet zomaar: wet- en regelgeving heeft moeite technologische ontwikkelingen bij te benen. De Nederlandse overheid werkt op dit moment aan de modernisering van het biotech beleid. Een uitgelezen moment om een integrale visie op duurzaamheid en gezondheid in te bedden in het biotech beleid. Naast die visie pleit HollandBIO voor balans tussen risico’s en kansen door implementatie van het innovatieprincipe en een best-of-class uitvoering.

 

Meer weten?

Lees ook het verslag van Nemo KennisLink of luister de radio opname.

Op 27 mei zendt Tegenlicht een documentaire uit over kweekvlees, waarin opnames van deze avond aan bod zullen komen.

← All news

Oproep aan verzekeraars: ‘Kies voor duurzaam in de strijd tegen antibiotica resistentie’

, ,

Nederlandse verzekeraars moeten hun medicijnen voortaan alleen nog inkopen bij farmaceutische bedrijven die duurzaam produceren. Doen ze dat niet, dan dragen ze bij aan een van de grootste gezondheidsbedreigingen van vandaag: antibioticaresistentie. Dat zegt DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP). Het bedrijf pleit voor meer regelgeving en strenge milieucriteria bij de productie van medicijnen. “Zowel verzekeraars als de overheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Nu is prijs het enige criterium. Dat gaat ten koste van de volksgezondheid.”

Antibioticaresistentie vormt volgens de WHO een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid wereldwijd. Zembla zond woensdagavond 11 april een kritische reportage uit over farmaceutische bedrijven in India die onder andere stelselmatig chemisch afval dumpen waarbij antibioticaresten in het milieu terechtkomen. Hierdoor ontstaat antibioticaresistentie.

Als reactie op de reportage kondigde zorgverzekeraar CZ aan met ingang van volgend jaar een duurzaamheidsverklaring van leveranciers te eisen. Karl Rotthier, CEO van DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) juicht dit toe en zegt te hopen dat meer verzekeraars zullen volgen: “Verzekeraars kiezen nu voor een zo laag mogelijke prijs, vaak exorbitant laag zelfs, terwijl dat ten koste gaat van de omwonenden van die fabrieken, de mensen die de medicijnen maken én van de mondiale volksgezondheid. Zij zouden ook sociale- en milieucriteria moeten meenemen in hun beslissing.”

Keurmerk voor medicijnen

Lucas Wiarda, hoofd van het Sustainable Antibiotics programma bij DSP, pleit daarnaast voor meer transparantie, bijvoorbeeld in de vorm van een keurmerk zoals dat wordt gebruikt in de kledingindustrie. “Veel mensen weten niet dat ook hun medicijnen in lagelonenlanden worden geproduceerd. De problemen en misstanden zijn vergelijkbaar, met dat verschil dat een niet-duurzame productie van medicijnen de wereldwijde volksgezondheid bedreigt. Er bestaan al verschillende initiatieven om duurzaamheid te verstevigen in de farmaceutische industrie – zoals de Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI). Ook heeft een aantal bedrijven, onder welke DSP, zich georganiseerd in de strijd tegen antibioticaresistentie via de AMR Industry Alliance. Helaas maken zorgverzekeraars onvoldoende gebruik van dit soort initiatieven als het gaat om de keuze die zij hebben in de aankoop van medicijnen.”

Duurzame antibiotica

DSM Sinochem Pharmaceuticals is wereldleider op het gebied van duurzame antibiotica. Het bedrijf, met fabrieken in China, India, Nederland en Mexico, strijdt al sinds 2014 voor een duurzame productie van antibiotica. Wiarda voelde zich de afgelopen jaren wel eens een roepende in de woestijn: “We zijn blij dat er steeds meer aandacht komt voor de rol die de vervuilende farmaceutische industrie speelt bij de wereldwijd toenemende antibioticaresistentie. De afgelopen jaren ging het gesprek vooral over mogelijke oplossingen gericht op het terughoudend voorschrijven van antibiotica aan patiënten, of over bewuster antibioticagebruik in de landbouw en veeteelt. Wat ons betreft is er tot nu toe te weinig focus geweest op het milieu.”

Verantwoorde productie

DSP realiseert zich dat deze oproep kan overkomen als ‘preken voor eigen parochie’. Wiarda: “Natuurlijk, wanneer antibiotica niet meer effectief zijn, zijn wij out of business. Maar daarnaast lijkt het me in het belang van de gehele samenleving dat we de verdere verspreiding van antibioticaresistentie een halt toeroepen. Aangezien er geen alternatieven voor handen zijn, moeten antibiotica niet alleen op een verantwoorde manier worden genomen, maar ook op een verantwoorde manier worden geproduceerd.”

Bron: DSM Sinochem Pharmaceuticals

← All news

Kiezen uit twee kwaden

, ,

Een fabrikant die stimuleringsmaatregelen voor weesgeneesmiddelen misbruikt om de prijs van een geneesmiddel tot grote hoogte te stuwen. En een academisch ziekenhuis dat uit frustratie de Europese bescherming van weesgeneesmiddelen met voeten treedt door een geneesmiddel zelf te produceren. HollandBIO vindt het kiezen uit twee kwaden. Wij staan voor oplossingen die gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid in zich verenigen. En dat geldt helaas voor geen van beide.

Het initiatief van het AMC is met instemming en sympathie ontvangen. Toch zijn wij huiverig voor het precedent dat het schept. Het ondermijnen van de beschermde status van weesgeneesmiddelen kan de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten doen stagneren. Want, wat als ziekenhuizen deze strategie ook toepassen bij geneesmiddelen van fabrikanten die wél fors hebben geïnvesteerd in een lang, duur en risicovol onderzoekstraject? En waar ligt de grens? Laten we die bepalen door de voor weesgeneesmiddelen ongeschikte GRADE-methodiek van het Zorginstituut en QALY-grenswaarde van €80.000? Dan wordt Nederland de bananenrepubliek voor weesgeneesmiddelen, met alle gevolgen voor de sector en de patiënten van dien.

De Europese stimuleringsmaatregelen voor de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen zijn er niet voor niets. Nog tot 2000 was er vrijwel geen enkele behandeling beschikbaar voor zeldzame ziekten. Simpelweg omdat de businesscase ontbrak om de benodigde investering voor de ontwikkeling van een geneesmiddel voor een kleine groep patiënten te rechtvaardigen. De orphan drug regulation bracht hier verandering in. Inmiddels zijn er meer dan 80 geneesmiddelen tegen zeldzame ziekten goedgekeurd door het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Op een geschat totaal van 6000 tot 8000 ziekten mogen we desalniettemin stellen dat er nog een lange weg te gaan is.

Laat er geen misverstand over bestaan: misbruik van stimuleringsmaatregelen moet worden tegengegaan. En het uitblijven van een reactie van fabrikant Leadiant doet de zaak geen goed. Maar met het verwerpen van de bescherming voor weesgeneesmiddelen dreigen we het kind met het badwater weg te gooien. Strategisch gebruik van wetgeving is van alle tijden, misbruik helaas ook. Misbruik pak je aan door de criteria voor het verkrijgen van een weesgeneesmiddelenstatus nog eens kritisch tegen het licht te houden en deze indien nodig aan te scherpen. Niet door een bom onder een bewezen stimulerend systeem te leggen.

Meer lezen?
– NRC: Het ziekenhuis durft nu de strijd aan met de farmaceut
– FD commentaar: Actie AMC geen panacee (log in)

← All news

BIO-Europe Spring Amsterdam 2018 turns orange

, ,

Successful Dutch edition of leading European biotech partnering conference

Last week, BIO-Europe Spring took place in Amsterdam. Over 2,500 life sciences professionals gathered in our country’s capital city to engage in three full days of partnering meetings, educational sessions and networking. The conference, organized by the EBD Group, is one of Europe’s largest and most successful partnering conferences for the biotech and pharmaceutical industry. Thanks to this edition’s national partner Health~Holland, the conference not only turned orange, but also convincingly presented the Netherlands as Europe’s most attractive and innovative biopharmaceutical environment.

The eye catcher of the exhibition: the Health~Holland Pavilion

At the heart of the exhibition floor, the brand new Health~Holland Pavilion was a not-to-miss landmark, featuring the Dutch LSH strengths, TNO-robot Charlie, great Axon Lawyers coffee and more. The Pavilion served as the central information point for international visitors with questions regarding the Dutch business and innovation climate and life sciences & health sector. In addition, the living-room style pavilion offered the Dutch conference participants a welcoming base to meet business partners.

During the Tuesday afternoon Holland Hospitality Reception, the Pavilion was bursting with hundreds of international visitors. While serving Dutch beers and bitterballen, the beautiful orange Loyens & Loeff bike was raffled.

Educational program: Dutch biotech pros lead by example

The conference’s plenary opening premiered the latest Health~Holland video, presenting the Dutch Power Team launching the sector’s ambition to deliver innovations to patients faster and better (here, you’ll find the video as well as the making of). Subsequently, seasoned Dutch biotech entrepreneur Dinko Valerio took the stage. Dinko impressed the audience with a passionate and thought-provoking opening speech, celebrating biotech entrepreneurship and the burning ambition to find solutions to truly existential problems (read his speech here!).

Overall, many Dutch biotech champions participated in the conference’s educational program. Among others, Andre Hoekema of Galapagos, Kite Pharma’s Markwin Velders, Shelley Margetson of Gadeta, and Thomas Vlaam of Amylon Therapeutics spiced up the panels and workshops by sharing their views on various aspects of biotech entrepreneurship.

Evening venues: Amsterdam at its loveliest

As we all know, the social program of a networking conference might be as important as the formal program. And BIO-Europe Spring Amsterdam ticked that box, too. Three beautiful evening venues stunned international and national guests alike: the Royal Industrieele Groote Club, the Royal Concertgebouw and the National Maritime Museum. After a tasty meal under the glass roof of the last venue, 300 guest continued their evening at the Holland Party in the A’dam Tower, dancing the night away while enjoying Amsterdam’s most stunning view.

We thank the Holland Party sponsors for a night to remember: Bio-ConnectionGalapagos, HollandBIO, Health~HollandKite PharmaProQR and SMS-oncology.

More information: