← All news

Bruins bepleit balans

, , , , ,

Afgelopen week reageerde VWS minister Bruno Bruins, mede namens de minister van EZK, op de visie van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra “Voor één gezonde Europese geneesmiddelenmarkt”, die zij vlak voor de Europese verkiezingen de ether in slingerde. En dat doet Bruins verdienstelijk. In zijn Kamerbrief legt de minister uit hoe de vork in de steel zit als het gaat om transparantie, intellectueel eigendom en andere stimuleringsmaatregelen, marktmacht, maximumprijzen en Europese samenwerking. De inzet van zijn beleid: innovatie stimuleren en belonen, misbruik gericht aanpakken.

Je leest de Kamerbrief hier.

← All news

Van volume- naar waardegedreven zorg

, , ,

De NZa spoort ziekenhuizen en verzekeraars opnieuw aan om de gezondheidswinst voor de patiënt centraal te stellen in de contractering van de medisch-specialistische zorg. Zij herhaalt daarmee de boodschap uit haar vorig jaar verschenen advies “belonen van zorg die waarde toevoegt”. In dit rapport pleit de NZa voor een transitie van volume- naar waardegedreven zorg. Een mooie ontwikkeling, HollandBIO is blij is dat de NZa voor de patiënt op de bres springt. Wij geloven dat deze vlieger ook elders in de zorg opgaat en maken daar sinds jaar en dag werk van. In ons ideale zorgsysteem gaan gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid namelijk hand in hand!

Lees de oproep van de NZa hier: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/10/04/nza-focus-op-verplaatsing-van-zorg-en-waardengedreven-zorg-in-contractering-msz

Lees het NZa-advies “belonen van zorg die waarde toevoegt” hier: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/10/04/nza-zet-gezondheidswinst-centraal-in-bekostiging-medisch-specialistische-zorg

← All news

Elektrische neus kijkt verder dan neus van patiënt lang is

, , ,

Slimme meetmethoden maken het steeds vaker mogelijk elke patiënt de juiste én beste behandeling op het juiste moment te bieden. Een schoolvoorbeeld van zo’n technologische ontwikkeling kwam onlangs voorbij in de nieuwsberichten van het Antonie van Leeuwenhoek: een elektrische neus die eenvoudig kan voorspellen of een longkankerpatiënt baat heeft bij kostbare immuuntherapie. Door verschillende stoffen in de uitgeademde lucht van een patiënt te meten, kan een persoonlijk geurprofiel worden vastgesteld. Patiënten bij wie immuuntherapie niet werkt, bleken een over specifiek geurprofiel te beschikken. Hoogleraar longziekten Michel van den Heuvel (RadboudUMC): “Het is een uitstekend voorbeeld van precision medicine, waarbij de behandeling helemaal op de individuele patiënt is gericht. We gebruiken de moleculaire vingerafdruk van de uitademingsgassen om een essentieel kenmerk van de tumor vast te stellen en op basis daarvan wel of geen immuuntherapie te starten. De adem kan belangrijk worden voor de diagnostiek, niet alleen in de oncologie maar ook daarbuiten.”

Bij HollandBIO maken we werk van  oplossingen die het pad van lab naar patiënt effenen en waarbij gezondheidswinst, betaalbaarheid en innovatie hand in hand gaan. Slimmer meten is wat ons betreft één van die oplossingen. De snelle ontwikkelingen van technologie om biologische processen in kaart te brengen en in silico of in vitro na te bootsen, plus de brede inzet van verschillende ‘omics’-technologieën bieden immers een enorme potentie om zowel therapieontwikkeling als -toediening flink te versnellen en verbeteren.

Als het aan HollandBIO ligt, wordt Nederland toonaangevend in het implementeren van dit soort hoogtechnologische “slimmer meten” oplossingen. Innovaties stuiten echter vaak op barrières, waardoor de potentie van slimme meetmethoden nog onvoldoende wordt benut. Recent is HollandBIO daarom gestart met een reeks interviews waarin we inventariseren welke technologieën en producten in ontwikkeling of al beschikbaar zijn binnen onze achterban, en tegen welke knelpunten men aanloopt. Om vervolgens werk te maken van oplossingen die deze innovaties optimaal tot hun recht laat komen! Meer weten over ons “Slimmer meten” project? Neem contact op met HollandBIO’s Marit.

Bron: https://www.avl.nl/nieuwsberichten/2019/elektronische-neus-kan-eenvoudig-voorspellen-of-longkankerpati%C3%ABnt-baat-heeft-bij-dure-immuuntherapie/

← All news

Blokhuis neemt functioneren Nederlandse vaccinatiestelsel onder de loep

, , ,

Staatssecretaris Blokhuis kondigt een verkenning aan naar het functioneren en de bestendigheid van het Nederlandse vaccinatiestelsel. De aanleiding? Een trage implementatie van nieuwe vaccins. Een probleem waar HollandBIO alles van weet én al sinds jaar en dag aandacht voor vraagt.

De afgelopen maanden bracht HollandBIO haarfijn in kaart hoe en waar het Nederlandse vaccinatiestelsel spaak loopt. Dit resulteerde in een mooie infographic. Daarnaast schreven wij een position paper, waarin we oplossingen aandragen voor een proactiever, meer anticiperend vaccinatiebeleid. Zo pleitten wij onder andere voor een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gecoördineerd Infectiepreventieakkoord, waarin alle betrokkenen samen werk maken van vaccinatiezorg in elke levensfase.

Met de verkenning maakt de Staatssecretaris werk van zijn ambitie om gezondheidswinst te verzilveren, waar dat met vaccinatie mogelijk is. Volgens hem vertragen vragen rond de bestuurlijke, organisatorische en financiële vormgeving van het huidige vaccinatiestelsel de in- en uitvoer van nieuwe vaccins.

HollandBIO roept de Staatssecretaris op om ook vaccinproducenten te betrekken bij de verkenning van het vaccinatiestelsel en de hieruit voortkomende vervolgstappen. Een integraal vaccinbeleid waarmee zoveel mogelijk gezondheidswinst wordt behaald kan namelijk alleen tot stand komen in samenwerking met alle belanghebbenden.

Lees meer

← All news

Biotech Campus Delft breidt uit met open innovatiecentrum Planet B.io

, ,

Nieuw centrum biedt ruimte voor tientallen jonge biotechbedrijven

Constantijn van Oranje opent vandaag Planet B.io op de Biotech Campus Delft, het centrum voor open innovatie in industriële biotechnologie. Daarmee onstaat een unieke hub voor biotechnologie waar zowel onderzoek en ontwikkeling als de mogelijkheid om nieuwe, duurzame innovaties op te schalen samenkomen. Planet B.io biedt bedrijven toegang tot het unieke biotech ecosysteem van Delft, en verwacht hiermee de komende jaren honderden extra arbeidsplaatsen te creëren voor tientallen nieuwe bedrijven op de Biotech Campus Delft. De bedrijven werken allemaal aan duurzame oplossingen voor grote uitdagingen zoals klimaatverandering, grondstoffen-schaarste en duurzame productie van gezonde voeding voor de groeiende wereldbevolking.

Bij Planet B.io zijn moderne kantoor- en labfaciliteiten aanwezig en startende ondernemingen hebben toegang tot biotechnologische kennis en opschalingsmogelijkheden. Bij de transitie naar een duurzame bio-based economie is opschaling en commercialisering van innovatieve technologie vaak een grote uitdaging.

Met de opening van Planet B.io zet DSM, samen met de TU Delft, Gemeente Delft, Provincie Zuid Holland en InnovationQuarter, de volgende stap om de Biotech Campus Delft uit te laten groeien tot een biotech innovatie hub met internationale allure. Vorige maand tekenden de vijf initiatiefnemers hiervoor een intentieverklaring. Ze zien grote kansen voor biotechnologie in het mogelijk maken van de transitie naar een duurzame, circulaire economie, maar realiseren zich ook dat de uitdagingen groot zijn. Planet B.io streeft ernaar om technologie en ondernemerschap te stimuleren die de transitie van een lineaire economie naar een duurzame, circulaire economie realiseert. Samenwerking is hierbij essentieel, want wanneer beleidsmakers, wetenschappers, bedrijven en investeerders samenwerken op een locatie waar zoveel biotech kennis aanwezig is, kunnen oplossingen op wereldniveau gecreëerd worden.

Planet B.io biedt laboratoria en kantoren aan innovatieve biotech bedrijven, en zet zich in om deze bedrijven succesvol te laten groeien. Planet B.io herbergt op dit moment vier jonge ondernemingen die bij Planet B.io hun biotechnologische innovaties verder ontwikkelen. Zo werkt Veramaris aan duurzaam visvoer voor kweekvis op basis van algen, en produceert Avansya de caloriearme zoetstof Stevia op een duurzame manier, niet uit planten maar uit gistcellen. De start-up Meatable pioniert met een proces om de productie van vlees duurzamer en efficiënter te maken. Meatable ontwikkelt echt vlees, zonder dat hiervoor dieren hoeven worden geslacht, en met minimale impact op het milieu. De unieke bioreactortechnologie van Delft Advanced Biorenewables (DAB) ontwikkelt een innovatieve technologie om kosten te besparen voor biotechnologische processen op grote schaal.

Constantijn van Oranje, Special Envoy TechLeap.NL (formerly StartupDelta): “Nederland heeft een wereldwijde reputatie in biotechnologie. Om de impact daarvan te vergroten, zijn meer, betere en sneller groeiende startups nodig. In deze moeilijke kapitaal intensieve sector is het van groot belang dat zij ondersteund en gestimuleerd worden om hun innovaties versneld naar de markt te brengen. De komst van Planet B.io is daarom niet alleen een belangrijke stap in het verder versterken van ons ecosysteem, maar ook weer een sprong voorwaarts in het versnellen van de (internationale) groei van onze biotechnologiebedrijven.”

Cindy Gerhardt, Directeur Planet B.io: “We realiseren ons dat de transitie naar een duurzame economie om actie vraagt. Hier kunnen wij, als Planet B.io, concreet aan bijdragen. Het team van Planet B.io zorgt ervoor dat de unieke kennis en infrastructuur, aanwezig op de Biotech Campus Delft, breder beschikbaar komt. De TU Delft speelt een belangrijke rol in het opzetten en uitvoeren van vernieuwende onderzoeksprogramma’s, daarnaast kunnen getalenteerde jonge ondernemers hun bedrijf vestigen bij Planet B.io. De Gemeente Delft en de Provincie Zuid-Holland beschouwen Planet B.io als belangrijke pilaar in het realiseren van hun beleid naar een duurzame economie. InnovationQuarter draagt bij aan een aantrekkelijk investeringsklimaat voor binnen- en buitenlandse bedrijven op Planet B.io.”

Bron: Biotech Campus Delft / Planet B.io

← All news

Celebrating amazing science across Europe!

,

European Biotech Week has, once again, succeeded in creating more excitement and enthusiasm for biotechnology, this time, through more than 140 events taking place across 18 countries. For the first time, Malta and Latvia have joined the initiative to celebrate the benefits of biotech with local communities.

From researchers and professionals to curious students, across all age groups – events throughout the week were diverse, innovative and, first and foremost, educational. They’ve included conferences, workshops, hands on laboratories, exhibitions and open-door days with companies, research institutes and museums – EuropaBio thanks all organisers for their impressive efforts in creating a European-wide buzz for biotech!

In Brussels, EuropaBio hosted multiple events around the benefits of biotech for people and planet. The kick-off day saw many students, researchers and representatives of industry and the European institutions coming together for discussions and presentations, beginning on Monday with a ‘biotech inspired’ lunch and ending the same day with a lively biotechnology pub quiz! Other events included a fruitful discussion around the financing ecosystem for healthcare biotech in Europe, and the need to remain competitive with the rest of the world. This year’s main event – a lunch, co-hosted by MEP Henna Virkkunen and MEP Anthea McIntyre, took place in the European Parliament and showcased perspectives from industry, end-users, patients and researchers on the new frontier in biotech innovation: Genome Editing. 

EuropaBio Secretary General, Joanna Dupont-Inglis highlights: ‘Thanks to the discovery of new gene-editing technologies, we now have the ability to edit genes with greater precision, accuracy and speed than ever before. As a result, Biotech now has the potential to contribute so much more, transforming patients’ lives by treating unmet medical needs, mitigating the impacts of climate change and saving scarce resources for a growing global population. But the technology has developed much faster than the debate both publicly and politically. The many events around this topic during the European Biotech Week helped to include a wider spectrum of stakeholders, policymakers and civil society in these important discussions.’

This year, for the first time, European Biotech Week included a #BiotechFan film competition. The winners, Anna, Giulio and Francesco from the University of Padua and Enzo from the Technical University Munich, took part in three days of back-to-back biotech events in Brussels presenting their ideas, inspiration and aspirations to decision-makers, researchers and industry representatives.

EuropaBio Chairman and former CEO of Corbion, Tjerk de Ruiter, concluded: ‘European Biotech Week provides the perfect opportunity to reflect on how far we’ve come and how far we need to go. Future generations will be at the forefront of developing new innovative biotech solutions to benefit both people and planet which is why we were so thrilled to have such great engagement from young people at this year’s European Biotech Week”. 

Visit http://www.biotechweek.org/ for more information and stay tuned for #biotechweek 2020!

Source: EuropaBIO

← All news

Alnylam wint de prestigieuze Prix Galien Pharmaceutical Award in Nederland voor patisiran

,

Alnylam Pharmaceuticals, de toonaangevende farmaceut in RNA-interferentietherapie (RNAi), ontving de prestigieuze Nederlandse Prix Galien Pharmaceutical Award voor haar product patisiran, ‘s werelds eerste goedgekeurde RNAi geneesmiddel. De prijs komt ter ere van het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel voor menselijk gebruik welke goedkeuring heeft gekregen in Nederland.

Patisiran werd in augustus 2018 in de Europese Unie goedgekeurd voor de behandeling van erfelijke transthyretine-gemedieerde (hATTR) amyloïdose bij volwassenen met fase 1 of fase 2 polyneuropathie. Het geneesmiddel richt zich op specifiek messenger-RNA, schakelt deze uit en vermindert daarmee de schadelijke ophoping van een eiwit genaamd transthyretine (TTR) in de lever. Hierdoor zal de progressie van de ziekte vertragen en in potentie stoppen.

Deze prijs is een wereldwijd erkende onderscheiding op het gebied van farmaceutisch onderzoek en innovatie. Daarbij is de prijs een erkenning van RNAi als een nieuwe klasse geneesmiddelen met de potentie om de behandeling en levens van patiënten met genetische en andere ziekten te veranderen.

Veel ernstige en levensbedreigende ziekten worden veroorzaakt door ziekteverwekkende eiwitten. RNAi is een natuurlijk cellulair proces waarvan de ontdekking werd bekroond met de Nobelprijs voor de Geneeskunde van 2006. RNAi is een revolutionaire benadering in de geneeskunde, die eveneens bekend staat als “gen-uitschakeling”, aangezien de productie van de ziekteverwekkende eiwitten bij de bron wordt “uitgezet” in plaats van dat de symptonen worden aangepakt.

Opgericht in 2002 in Cambridge (MA) in het hart van New England’s Biotech Ecosystem, richt Alnylam zich uitsluitend op haar visie om de RNAi-revolutie om te zetten in concrete voordelen voor de publieke gezondheid door de techniek te vertalen naar een aanvoer van geneesmiddelen voor patiënten die tot nu toe geen behandelingsmogelijkheden hadden. Na meer dan 15 jaar onderzoek en meer dan 2 miljard dollar geïnvesteerd te hebben in onderoek en ontwikkeling, heeft het bedrijf momenteel 8 RNAi klinische programma’s voor een breed scala aan geneeskunde sectors. Van de 8 zijn er 3, naast patisiran, die naar verwachting in de komende jaren wettelijk goedgekeurd worden.

Anant Murthy, general manager Alnylam Benelux, zei: “We voelen ons zeer vereerd met de ontvangst van deze prestigieuze prijs, des te meer omdat Nederland een ontzettend dynamische life sciences sector heeft. Sinds de oprichting van Alnylam in 2002 en ondanks de vele obstakels die het bedrijf onderweg tegenkwam, gaf Alnylam nooit op en bleef het toegewijd om RNAi van een wetenschappelijke belofte om te vormen tot geneeskundige werkelijkheid. Wij zien deze prijs als een erkenning van onze vastberadenheid en vooral als een aanmoediging in onze voortdurende inspanning om een nieuwe klasse van RNAi-geneesmiddelen in een breed scala van geneeskunde sectors te stichten. Ons enige doel is om hoop te bieden aan patiënten en hun families die momenteel uitgesloten zijn van behandelingsmogelijkheden, en wij wijden deze prijs aan hen”.

Bron: Alnylam (persbericht)

← All news

Syngenta opent splinternieuw innovatiecentrum voor zaadveredeling in Enkhuizen

,

Paarse bloemkolen, spruitjes die zelfs kinderen lekker vinden, of slakroppen die minder vatbaar zijn voor ziektes: het zijn zomaar wat resultaten van plantenveredeling bij groenten. De NOS besteedde in een artikel volop aandacht aan deze en andere mooie vindingen waar Syngenta in haar net geopende, splinternieuwe innovatiecentrum in Enkhuizen aan werkt. Het nieuwe onderzoekscentrum is een bevestiging van de toonaangevende positie die Nederland heeft in de zaadveredeling. Naar schatting 40 procent van alle groenten die wereldwijd worden gegeten, is geteeld met zaad uit Nederland.

Lees hier het hele NOS-artikel terug: https://nos.nl/artikel/2302959-zaadveredeling-bij-groenten-booming-kilo-tomatenzaad-duurder-dan-kilo-goud.html

← All news

Kabinet licht tipje van sluier op over investeringsfonds

, , ,

Tijdens Prinsjesdag werd duidelijk dat de overheid aan de slag gaat met een stevig, nieuw investeringsfonds. In de Miljoenennota staat dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nog dit jaar met een plan komt om het duurzame verdienvermogen van Nederland op de lange termijn te versterken. In interviews in aanloop naar Prinsjesdag noemt Wiebes biotech als één van de gebieden waar Nederland in uitblinkt en verder in moet investeren. HollandBIO is het hier van harte mee eens en houdt de vinger aan de pols.

Hoewel de toelichting op het investeringsfonds in de Miljoenennota nog wat abstract blijft, lichtten EZK-minister Wiebes en minister van Financiën Hoekstra in de afgelopen tijd al voorzichtig een tipje van de sluier op tijdens interviews en lezingen. Wat hen betreft gaat de Nederlandse overheid actiever werk maken van investeringen in innovatieve sectoren. Zo bestempelde minister Hoekstra tijdens de HJ Schoo-lezing, de biotech bijvoorbeeld als sector waar Nederland nog te weinig in investeert en minister Wiebes noemde in diverse interviews gentechnologie als eerste bij de gebieden waarin Nederland uitblinkt qua vindingen maar nog te weinig van meeprofiteert.

Bronnen:

← All news

Erik, Jan en Onno gaan voor goud

, , ,

Maar liefst drie Nederlandse CEO’s zijn genomineerd voor de Lifestars European CEO of the year award. Erik van den Berg (AM-Pharma), Jan van de Winkel (Genmab) en Onno van de Stolpe (Galapagos) zijn in de race voor de felbegeerde titel. Deze prijs reikt men uit aan de CEO van zowel een beursgenoteerd als een niet-beursgenoteerd bedrijf. We gaan dus voor twee keer goud.

De 2019 European Lifestars Awards vinden dit jaar plaats op 19 november in Londen aan de vooravond van Jefferies Annual Healthcare Conference in Londen. Tijdens dit jaarlijkse event komen life science leiders, investeerders, partners en dealmakers samen. Het is een viering van de succesverhalen, doorbraken, transacties en baanbrekende deals en de mensen, teams en organisaties die een cruciale rol hebben gespeeld in de vooruitgang van de industrie in het afgelopen jaar. Een jury bestaande uit 75 life sciences professionals reikt achttien gewilde Lifestars awards uit, waaronder die van CEO van het jaar. Deze prestigieuze prijs is een blijk van erkenning voor uitstekend leiderschap.

De Nederlandse nominaties zijn een bevestiging van de innovatiekracht en potentie van onze life sciences-sector. Dat de leiders van AM-Pharma, Genmab en Galapagos geselecteerd zijn, is volgens HollandBIO geen verrassing. Het succes van AM-Pharma, de indrukwekkende pijplijn die Genmab in 20 jaar heeft opgebouwd en de recente giga-Gilead-boost voor Galapagos, vragen om krachtig leiderschap. HollandBIO is benieuwd wie de awards van CEO van het jaar uiteindelijk in de wacht gaan slepen en zal zeker duimen voor Erik, Jan en Onno!