← All news

HollandBIO deelt gevolgen coronacrisis voor biotech industrie met Tweede Kamer

, , ,

Het coronavirus staat bovenaan de agenda van de Tweede Kamer. In dat kader heeft de Tweede Kamer een consultatie gehouden om bedrijven, organisaties en instellingen aan het woord te laten over de gevolgen die zij ondervinden na het treffen van het eerste coronamaatregelenpakket vanuit de Nederlandse overheid.

HollandBIO grijpt deze kans met beide handen aan om de gevolgen voor de biotech sector te duiden en  om nogmaals duidelijk te maken dat lang niet alle maatregelen tegemoet komen aan de behoeftes van biotech ondernemers. De coronacrisis leidt, samen met de niet helemaal afdoende maatregelen, tot een hoog risico op groot waardeverlies op korte maar ook middellange en lange termijn.

Als boodschap geeft HollandBIO de Tweede kamer mee dat innovatieve start-ups, scale-ups en MKB  allesbepalend zijn voor het toekomstige innovatie- en verdienvermogen van Nederland en ons vermogen om maatschappelijke uitdagingen op gezondheid en duurzaamheid het hoofd bieden. Het belang van de biotech en life sciences sector is vandaag de dag evidenter dan ooit. Het zorgvuldig opgebouwde Nederlandse life sciences cluster bouw je na het afbrokkelen ervan niet zomaar weer op. We roepen dan ook op deze cruciale sector daarom met passende maatregelen te steunen.

Ook prins Constantijn van Oranje, speciaal gezant van Techleap.nl, geeft in een uitzending van WNL op Zondag aan dat innovatieve start-ups en scale-ups tegen specifieke uitdagingen aanlopen. Zij hebben vaak weinig tot geen omzet en kunnen daardoor geen aanspraak maken op een noodmaatregel als de NOW, terwijl hun kosten door blijven lopen en nieuwe financieringsrondes uitblijven. De recent opgezette Corona-Overbruggingslening (COL) voor start-ups en scale-ups is een goede eerste stap om dit probleem te ondervangen, al blijft de vraag of de omvang van het budget voldoende zal zijn.

Lees meer

← All news

Eerste stap is gezet: Corona-Overbruggingslening van start

, , ,

Vanaf vandaag is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Corona-Overbruggingslening (COL), een noodlening die verstrekt zal worden via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) en/of Invest-NL. Start-ups, scale-ups en innovatief MKB kunnen bedragen lenen die uiteen lopen van  €50.000,- tot €5 miljoen. Voor meer informatie, criteria en aanleverspecificaties kun je terecht op de website van ROM-Nederland en van Invest-NL.

Vervolgstappen

HollandBIO hoopt dat de Corona-Overbruggingslening de nood bij onze achterban wat kan verlichten en hoort graag wat biotech ondernemers van de COL vinden. Daarnaast blijven wij ervoor pleiten om deze lening in alle gevallen converteerbaar te maken, omdat deze vorm beter aansluit bij biotech bedrijven en meer flexibiliteit biedt. Zonder optie tot converteren, kan de lening mogelijk een blokkade vormen bij het ophalen van toekomstige financiering.  

De eerste stap is dus gezet, maar we zijn er nog niet. HollandBIO blijft zich daarom hard maken voor verdere maatregelen die aansluiten op de behoefte van biotechbedrijven: toegang tot de NOW-regeling, behoud/verruiming van de WBSO en versoepelingen rondom het Innovatiekrediet. Deze inzet heeft HollandBIO ook voor het voetlicht gebracht bij een uitvraag vanuit de Tweede Kamer over de gevolgen en maatregelen van de coronacrisis. 

Lees meer

Corona-Overbruggingslening

Oproep Tweede Kamer: ervaringen delen gevolgen coronamaatregelen

← All news

Leestip: de andere kant van de medaille

, , ,

Weer blijkt dat een gepolariseerd debat niet bijdraagt aan oplossingen. Een paar weken geleden liepen de emoties hoog op in de discussie over het recept voor een lysisbuffer nodig voor het uitvoeren van een coronatest. Veel partijen hadden snel een oordeel klaar zonder de andere kant van de medaille te kennen: Roche was de boeman. Nu de gemoederen wat zijn bedaard, publiceert de Volkskrant een lezenswaardig artikel waaruit blijkt dat de werkelijkheid genuanceerder ligt dan in eerste instantie werd aangenomen. Een mooie leestip wat HollandBIO betreft. Lees het hele artikel hier.

← All news

NIBI werkgeversonderzoek – doet u mee?

, ,

Wat kunnen opleidingen verbeteren om masters een nog betere start te geven in uw organisatie? Laat het weten in de NIBI- enquête voor werkgevers (hier te vinden, samen met meer uitleg over het NIBI-werkgeversonderzoek). Wellicht is er in de huidige tijd van thuiswerken even gelegenheid om hier vijftien minuten aan te besteden.

Vanaf maart 2020 onderzoekt het NIBI in opdracht van de universitaire opleidingen biologie en biomedische wetenschappen de aansluiting van het biowetenschappelijk onderwijs met de arbeidsmarkt. Wij vragen afdelingshoofden, managers en directeuren van bedrijven en instellingen die werken met onlangs afgestudeerde masters in de biologie of de biomedische wetenschappen mee te doen aan dit NIBI-werkgeversonderzoek.

Bent u zelf werkzaam als bioloog of biomedisch wetenschapper, maar geen leidinggevende? Vraag dan of uw leidinggevende de enquête in wil vullen.

Hartelijk dank, mede namens onze opdrachtgevers, de universitaire opleidingen biologie en biomedische wetenschappen in Nederland.Dit is de directe link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/werkgeversenquete-NIBI

← All news

Deltaplan Infectieziekten

, , ,

Een glashelder pleidooi van viroloog en hoogleraar epidemiologie Jaap Goudsmit in Buitenhof en het FD: start een Deltaplan Infectieziekten. Een briljant idee, vindt HollandBIO. Meer dan ooit laat het coronavirus zien dat een stevige, structurele aanpak nodig is in de strijd tegen infectieziekten.

Willen we het huidige coronavirus effectief bestrijden en een toekomstige Disease X te slim af zijn, dan vergt dat investeringen in onder andere infrastructuur, in grootschalig onderzoek en in testen. Want wie besmet nu eigenlijk wie? Wat is het effect van de maatregelen die we treffen? Welke sectoren kunnen straks als eerste weer aan de slag? Welk effect geeft dat heropstarten? En welke voorbereidingen moeten we vanuit dat licht treffen voor een toekomstige Disease X?

Juist nu, terwijl we afstand nemen, moeten we de krachten, kennis en kunde van verschillende disciplines in de publieke en private hoek bundelen en optimaal benutten. Van virologen tot wiskundigen, van ecologen tot economen en van sociologen tot beleidsmakers. Een oproep die ook terugkomt in het ten tijde van de crisis verschenen cahier Help ik ben besmet – zijn we voorbereid op de volgende uitbraak van infectieziekte X?”. HollandBIO is ervan overtuigd dat ook de biotech sector met al haar kennis een kunde rond het voorkomen, vaststellen en bestrijden van infectieziekten hier een belangrijk aandeel in kan leveren.

We sluiten graag af met de woorden van Goudsmit: “Dit moet echt gebeuren. Als we het dus niet doen, moeten we maatregelen nemen zonder enig feit in handen en dat heeft het risico dat de infectie terugkomt en we weer in dezelfde situatie terechtkomen.”

Bekijk hier het interview met viroloog en hoogleraar epidemiologie Jaap Goudsmit in Buitenhof.
Lees hier het FD artikel Bouw Deltawerken tegen virusuitbraken’.
Lees hier het cahier Help ik ben besmet – zijn we voorbereid op de volgende uitbraak van infectieziekte X?”

← All news

HollandBIO welcomes Portola as a new member

,

HollandBIO connects and supports the Dutch biotech industry. We represent over 210 companies in the field of medical, agrifood and industrial biotech. And, HollandBIO is growing steadily. Today, we are proud to announce that Portola Pharmaceuticals joined the HollandBIO community!

Portola develops medicines aimed at treating thrombosis and haematological malignancies.

Portola was founded in 2003 and was listed on the US NASDAQ in 2013. The company has more than 400 employees, spread over five locations worldwide, of which approximately 50 are in Europe. Portola is headquartered in San Francisco, CA, USA. In mid-2019, Portola started its activities in Europe and opened an office in Amsterdam.

Portola’s first product is Ondexxya (andexanet alfa), the first approved antidote for adult patients undergoing treatment with a direct factor Xa (FXa) inhibitor (apixaban or rivaroxaban) and requiring reversal of anticoagulation due to life-threatening or uncontrollable bleeding. Ondexxya was approved by the EMA in April 2019 and is now available in several European countries, including the Netherlands.

← All news

Drastische versnelling vergunningaanvraag medische GGO’s, nu door voor de kopgroep

, , , ,

Een aanvraag voor klinisch onderzoek met bepaalde vormen van cel- en gentherapie duurt in Nederland straks nog maar 56 dagen. Daarnaast gaan de informatievereisten omlaag. Dit blijkt uit het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen voor een wijziging van het besluit GGO. De wijziging geldt voor een aantal toepassingen, waarvoor de aanvraagperiode tot voor kort vaak langer dan een jaar in beslag nam. HollandBIO is blij dat de wensen van het veld ter harte worden genomen, maar pleit ook voor verdere verbeteringen. Alleen dan maken we Nederland ècht internationaal toonaangevend. 

In het voorstel is een snellere route van maximaal 56 dagen met verlaagde informatievereisten terug te vinden voor toepassingen die zijn gebaseerd op AAV-vectoren en ex vivo getransduceerde cellen vervaardigd met retrovirale of lentivirale vectoren. Ook biedt het voorstel de ruimte voor kopievergunningen, waarbij aanvragers een eerdere aanvraag als uitgangspunt kunnen nemen.

Hoewel dit een verbetering is, ziet HollandBIO mogelijkheden om Nederland bij de internationale kopgroep aan te laten sluiten. We zetten ons daarom in voor de volgende punten:

  1. Het toevoegen van een categorie voor kopievergunningen en toepassingen met een hoogstens verwaarloosbaar milieurisico waarin vergunningverlening voor klinisch onderzoek maximaal 28 dagen duurt;
  2. Het introduceren van een lerend systeem waarmee de overheid niet telkens de regelgeving aan moet passen maar eenvoudiger toepassingen aan een bepaalde categorie kan toewijzen.
  3. Verbetering van de aansluiting bij de Europese ‘Interplay’-afspraken.  Nederland heeft zich bijvoorbeeld niet gecommitteerd aan het automatisch afgeven van een milieuvergunning voor onderzoek met een geregistreerde ggo-toepassing naar een nieuwe indicatie. Terwijl deze afspraak al door 23 landen wordt onderschreven.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft het voorstel ter wijziging van Besluit GGO inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd, die tot 3 juni de tijd krijgt voor inspraak voordat zij overgaat tot de inhoudelijke behandeling. Het wijzigingsvoorstel is ook gepubliceerd in de Staatscourant, waarmee iedereen die dat wil binnen 4 weken een reactie kan geven.

Benieuwd naar het voorstel tot wijziging van Besluit GGO? Lees hier de Kamerbrief en hier het voorstel.

← All news

Help biotech sector door coronacrisis

, , ,

De economische gevolgen van het coronavirus stellen biotech start-ups en scale-ups voor grote uitdagingen. HollandBIO maakt zich hard voor ondersteuning toegesneden op de specifieke behoeften van de biotech sector. Op 7 april presenteerde het kabinet aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. HollandBIO is blij met deze eerste stap, maar blijft benadrukken dat verdergaande en meer duurzame ondersteuning nodig is voor de Nederlandse biotech sector. Niet alleen is de sector cruciaal voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland, vandaag de dag blijkt de innovatiekracht van de sector op alle fronten harder nodig dan ooit.

Overbruggingskrediet

Het kabinet maakt 100 miljoen euro vrij voor overbruggingskredieten voor non-bancair gefinancierde bedrijven. Kredieten tot een maximum van 2 miljoen euro worden verstrekt door regionale ontwikkelingsorganisaties (ROM’s), Invest-NL krijgt een rol voor hogere bedragen. Ook werken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de ROM’s, Invest-NL en Techleap aan een gezamenlijk programma gericht op het verstrekken van overbruggingskrediet in de vorm van (converteerbare) leningen aan innovatieve start- en scale-ups. HollandBIO bepleit de snelle, eenvoudige en brede beschikbaarheid van converteerbare kredieten om biotech bedrijven in acute financiële nood te helpen.

Uitstel betaling Innovatiekrediet

In haar brief aan de Tweede Kamer kondigt het kabinet uitstel van betaling voor Vroege Fase Financiering (VVF) en het Innovatiekrediet aan, van maximaal 6 maanden. HollandBIO vindt dit echter onvoldoende. Met deze maatregel wordt de rekening slechts uitgesteld, terwijl die door rente op rente wel fors oploopt. Een tijdelijke rentestop, tot twee jaar uitstel van afbetalingen en een generieke en retrospectieve renteaanpassing geeft ondernemers meer lucht in deze moeilijke tijd. Op verzoek van vele bedrijven in onze achterban, bespreekt HollandBIO verdere mogelijkheden met RVO en EZK. Hierbij vragen we ook aandacht voor soepele honorering van aanvragen voor nieuwe Innovatiekredieten.

WBSO

Biotech bedrijven profiteren zonder uitzondering van de WBSO regeling, waarmee R&D intensieve bedrijven korting krijgen op de loonheffing. HollandBIO bepleit dat bedrijven hun volledige WBSO korting behouden, ook wanneer corona-beperkingen onderzoek en ontwikkeling tijdelijk stilleggen. Liever nog wordt er tijdelijk volledig afgezien van loonheffing voor innovatieve bedrijven.

HollandBIO roept biotech bedrijven op om ons te laten weten hoe zij ervoor staan en in hoeverre de huidige noodmaatregelen soelaas bieden. Aanspreekpunt is HollandBIO’s Wieteke. Ook voor andere vragen, uitdagingen of problemen waarbij HollandBIO’s inzet zou helpen: laat het ons weten!

Lees meer

← All news

Kabinet breidt pakket coronamaatregelen voor ondernemers uit

, , ,

De economische gevolgen van het coronavirus stellen biotech start-ups en scale-ups voor grote uitdagingen. Door hun bedrijfsaard komen zij niet in aanmerking voor de NOW, terwijl personeelskosten een zware wissel trekken op biotech bedrijven. HollandBIO maakt zich hard voor ondersteuning op maat voor de biotech sector. Niet alleen is de sector cruciaal voor het verdienvermogen van Nederland, vandaag de dag blijkt de innovatiekracht van de sector harder nodig dan ooit.

Op 7 april heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus:

  • Het kabinet maakt €100 miljoen vrij dat moet fungeren als overbruggingskredieten voor non-bancair gefinancierde bedrijven. Deze specifieke kredietmogelijkheden zijn voor startups en scale-ups en worden verstrekt via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).
  • Terugbetalingen van Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK) worden uitgesteld tot een maximum van 6 maanden.
  • De premie van de BMKB-regeling wordt verlaagd van 3,9% naar 2% en het garantiebudget wordt verhoogd van €765 miljoen naar €1,5 miljard. Daarnaast maakt het kabinet de BMKB middels een coronamodule ook beschikbaar voor non-bancaire financiers.
  • Het plafond van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) regeling wordt verhoogd naar €10 miljard om zowel MKB als grote ondernemingen te helpen. Het maximale garantiepercentage voor MKB is verhoogd naar 90%, en voor grootbedrijven naar 80%.

Naast deze aanvullende maatregelen werken verschillende partijen (de ROM’s, Invest-NL en Techleap.NL) aan een gezamenlijk programma gericht op het verstrekken van overbruggingskrediet in de vorm van (converteerbare) leningen aan innovatieve start- en scale-ups.

HollandBIO onderzoekt op dit moment in hoeverre deze additionele maatregelen van waarde zijn voor biotech ondernemingen en welke specifieke behoeften zij hebben. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor updates!

HollandBIO roept biotech bedrijven op om ons te laten weten in hoeverre de huidige maatregelen soelaas bieden. Aanspreekpunt is HollandBIO’s Wieteke. Ook voor andere vragen, uitdagingen of problemen waarbij HollandBIO’s inzet zou helpen: laat het ons weten!

Lees meer:

← All news

Terugkijktip: wat een topvrouw!

, ,

Hanneke Schuitemaker, hoofd virale vaccin ontwikkeling bij Janssen Vaccins, schoof afgelopen vrijdagavond aan bij Op1 en biedt de kijker op een presenteerblaadje, in gewone mensen taal, hoe Janssen Vaccin een vaccin tegen corona aan het ontwikkelen is. Een absolute terugkijktip van HollandBIO, klik hier voor het fragment.