← All news

#HollandBIOwildieprik

, ,

Het zijn tumultueuze tijden in het debat over coronavaccinatie. Na groen licht van de EMA voor het eerste mRNA vaccin, buitelden de media over elkaar heen met adviezen van allerhande experts over de uitvoer. Hoe zorgen we voor een zo soepel mogelijk verloop van de vaccinaties?

De druk op de overheid neemt de afgelopen weken enorm toe. Hoe gaan we de vaccinaties uitvoeren? Beginnen we in lijn met het Gezondheidsraad advies bij ouderen? Of toch bij zorgpersoneel, dat zich al maandenlang uit de naad werkt? Wanneer gaan we überhaupt beginnen met vaccinatie? En kunnen we – zoals in andere EU-lidstaten het geval is – écht niet eerder van start?

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daar ligt ook een belangrijke taak voor het individu, volgens intensivist en part-time influencer Diederik Gommers. Op LinkedIn legt hij in begrijpelijke taal uit hoe dit vaccin werkt en waarom hij het wil laten zetten. Ook van de Universiteit van Nederland verscheen eerder een informatieve video. Bij HollandBIO weten we het in elk geval al zeker: #wijwillendieprik!

← All news

Goede voornemens: van Rutte tot Rota

, ,

Minister-president Rutte wil graag lessen trekken uit de coronacrisis, zo geeft hij aan in een interview met Elsevier Weekblad. Hij hekelt het eindeloze gepolder in de zorg: over testlocaties, vaccinatieprogramma’s en contactonderzoek. Een van zijn goede voornemens is daarom een sneller en centraler gecoördineerde zorgsector. Hoe? Daar wordt nog druk over nagedacht – en daar draagt HollandBIO graag een steentje aan bij.

De coronacrisis zet de zorg -en bovenal infectieziekten- vol in de schijnwerpers. HollandBIO pleit al jaren voor meer overheidsregie op het infectieziektedossier, het liefst in de vorm van een deltaplan infectieziekten. De Gezondheidsraad (GR) concludeerde immers al in 2013 dat we gezondheidswinst laten liggen door een suboptimale inzet van vaccins. Toch is er in de tussentijd niet bijster veel veranderd in het proces waarmee we vaccins beoordelen en invoeren.

Neem nu het rotavirus, waartegen sinds 2006 vaccins bestaan. Na jaren op de plank, vroeg de overheid in 2016 advies aan de GR over de positionering van deze vaccinatie. Het besluit: hoewel algemene vaccinatie op termijn zeker een optie was, zou per voorjaar 2019 vaccinatie van risicogroepen plaatsvinden. Vlak voor de invoer bleek plots dat de vaccinatie juist in risicogroepen minder effectief is. De invoer werd weer uitgesteld. Nu is het wachten tot de GR tijd heeft voor een advies. Een advies dat – gezien de huidige coronaprioriteiten – zomaar weer een tijd op zich kan laten wachten.

Omdat de druk op de zorg ongekend hoog is, pleiten kinderartsen ondertussen voor een versnelde brede invoer van het rotavaccin. Zij stellen dat “iedere maatregel die we kunnen treffen om de zorg te ontlasten, zeer welkom is”. CDA-Kamerleden Kuik en Van den Berg vragen VWS-staatssecretaris Blokhuis daarom een reactie op dit artikel.

Staatssecretaris Blokhuis heeft de afgelopen jaren meermaals aangegeven graag zo veel mogelijk gezondheidswinst te verzilveren met vaccinatie waar dat kan. Het omarmen van het eerdere advies van de GR zou daar in de ogen van HollandBIO goed bij passen. Wij hopen dan ook dat de staatssecretaris de brede en voortvarende invoer van het rotavirusvaccin tot zijn goede voornemen maakt.

← All news

‘Nederland kan biotech-hub worden’

,

Nederland is op weg om hét biotech-land van Europa te worden, aldus radiozender BNR. Er zijn hier nu ruim 2500 biotechbedrijven gevestigd, een verdubbeling ten opzichte van 4 jaar geleden. Dat blijkt uit KVK-cijfers die BNR heeft opgevraagd. HollandBIO’s Annemiek bevestigt in de uitzending dat ook de sector kansen ziet voor Nederland als biotech hotspot.

De Amerikaanse stad Boston staat wereldwijd bekend als dé hotspot voor biotechbedrijven. In Nederland is het aantal biotechbedrijven in 4 jaar tijd verdubbeld. ‘Europa heeft nog geen biotech-hotspot, maar als we in dit tempo doorgaan dan kan Nederland dat wel worden.’ Daarmee kan Nederland het nieuwe Boston worden, stelt Verkamman. Volgens haar is het belangrijk dat de sector zich ontwikkelt. ‘Het is een sector die een enorme bijdrage levert aan onze gezondheid, denk aan geneesmiddelen en vaccins.’

Benieuwd naar het hele item? Luister het hier terug: https://www.bnr.nl/nieuws/innovatie/10429196/nederland-kan-biotech-hub-worden

← All news

Toegankelijkheid van nieuwe behandelingen: kan het beter?

, , ,

Vintura, IQVIA, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en HollandBIO deelden afgelopen donderdag inzichten uit drie recente onderzoeken over de toegankelijkheid van nieuwe geneesmiddelen in Nederland. Tijdens het interactieve webinar identificeerden we samen met een breed scala aan stakeholders de uitdagingen in de periode na vergoeding. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, en concluderen voorzichtig dat toegang tot nieuwe geneesmiddelen nog sneller en beter kan. Wel ontbreekt een helder en gedeeld beeld van de onderliggende oorzaken. Voordat we aan de slag kunnen met oplossingen, is eensgezindheid over de uitdagingen en een open discussie met alle betrokkenen essentieel.  

Geneesmiddelen zijn pas van waarde wanneer zij de patiënt ook daadwerkelijk bereiken. De route van lab naar patiënt is hobbelig. Hoewel registratie van een nieuw geneesmiddel soms als finishlijn voor toegang gepresenteerd wordt, is dat niet het geval. Na registratie volgt op nationaal niveau het proces van vergoeding en inkoop. Tenslotte moet een nieuw middel ook worden voorgeschreven door een arts, voordat de patiënt toegang heeft. Drie recente studies onderzochten de toegankelijkheid van nieuwe behandelingen in Nederland.

Vergoeding van add-on geneesmiddelen

Thomas Broekhoff (HollandBIO) legde uit hoe vergoeding voor intramurale geneesmiddelen in Nederland werkt. Hij zoomde in zijn onderzoek in op één van de indicatoren van toegankelijkheid, namelijk de doorlooptijden tussen het moment van registratie en de toekenning van een add-onprestatie. Met een add-on kan een ziekenhuis een geneesmiddel dat meer dan €1.000,- per patiënt per jaar kost, los van de geldende diagnose-behandelcombinatie declareren bij een zorgverzekeraar. Uit het onderzoek komt naar voren dat deze doorlooptijden om verschillende redenen sterk uiteenlopen en niet van tevoren te voorspellen zijn. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een infographic, inclusief vijf aanbevelingen om het open instroom proces te verbeteren.

Toegang tot nieuwe add-on geneesmiddelen in de oncologie na vergoeding

Renaud Heine (ESHPM) en Christel Jansen (Vintura) deelden de belangrijkste inzichten uit twee recent gepubliceerde studies. Beiden onderzochten hoe snel patiënten na een positief vergoedingsbesluit ook daadwerkelijk toegang hebben tot verschillende nieuw geregistreerde kankermedicijnen in Europa. Uit het onderzoek van IQVIA en ESHPM blijkt dat vertraagde toegang tot innovatieve kankergeneesmiddelen een gemiste kans kan zijn voor patiënten en een potentieel verlies van levensjaren oplevert. Een vergelijkbare conclusie volgde uit het rapport van Vintura. Nederland heeft in verhouding tot andere Europese landen tamelijk snel toegang tot innovatieve kankergeneesmiddelen na registratie. De uptake van innovatieve kankergeneesmiddelen in de klinische praktijk lijkt in verhouding tot onze buurlanden echter traag te zijn.

Toegankelijkheid add-on geneesmiddelen na vergoeding: kan het beter?

Waarom is de uptake van nieuwe kankergeneesmiddelen in Nederland vertraagd? Op basis van informatie uit de theorie deelden aanwezigen ervaringen uit de praktijk via Mentimeter. Vele uiteenlopende verklaringen passeerden de revue, waaronder neerwaartse budgetdruk op voorschrijvers, langzame opname in richtlijnen en een conservatieve houding van voorschrijvers. Na afloop concluderen we voorzichtig dat toegang tot nieuwe geneesmiddelen nog sneller en beter kan, maar dat we niet precies weten waardoor suboptimale toegang veroorzaakt wordt. Eensgezindheid over het probleem en de onderliggende oorzaken is een eerste cruciale stap op weg naar het realiseren van verbeteringen. Een open discussie met alle betrokkenen is daarbij essentieel. Dit webinar gaf een mooie eerste aanzet tot een onderlinge dialoog, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een gedeelde feitelijke basis.

← All news

Biotech Wednesday: Joining forces to outsmart cancer – Guiding cancer treatments in the 21st century

, ,

When life gives you lemons you make lemonade, and perhaps there is opportunity in that. The second edition of Biotech Wednesday switched from Pakhuis de Zwijger into a digital experience. What seemed at first a limitation turned out to be an opportunity. With a line-up of top speakers from both research and industry and participants joining the event from fourteen countries spread on three continents, this year’s digital edition of Biotech Wednesday was a success.

The state of the art and the future

The goal of Biotech Wednesday was to bring together researchers, clinicians and industry that are developing and utilizing next generation diagnostics for precision medicine – from early stages to the market. In the current context of cancer treatments moving away from the ‘one biomarker-one drug’ scenario towards a more integrated approach with multiple biomarkers and drugs, the underlying thread of this second edition was to take a close look at this ‘new paradigm’ that will most likely pave the way for the introduction of multiplexing strategies in the clinic using companion diagnostics and patient stratification methodologies.

Industry and academy together

The lectures spread over a whole afternoon, were divided into two sections. The first one focused on research – looking into the fast changing landscape of Molecular Diagnostics and how whole genome sequencing is suitable for this (Edwin Cuppen, Hartig Medical Foundation), the importance of molecular surveillance of cancer for finding novel target therapies and how Learning Health Care systems can drive medical and scientific progress (Emile Voest, NKI-AVL) followed by a look into the need for highly sensitive detection methods (Jeroen de Ridder, Cyclomics).

The second section gave the stage to the industry, looking into how the Mammaprint test identifies patients with low risk versus high risk of distant metastases, detecting active metastatic process before clinically detectable metastasis (Caroline van der Meijden, Agendia) and the Hi-NL initiative built to support innovators in developing medical technology – affordably and with a proven patient benefit (Maroeska Rovers, Hi-NL). It  also offered a deep dive into Organoplates, which can mimic the complex nature of cancer (Jos Joore, Mimetas). And last, looking into how foundation medicine and Roche oncology meet for a comprehensive approach in transforming medical knowledge to improve treatments (Sophie Dusoswa, Roche Foundation Medicine).

The chance to connect

Through more than 130 one-on-one conversations and 55 separate meeting sessions spread over the course of the afternoon, the event was successful at bringing researchers, clinicians and industry together to connect and discuss state of the art issues in the field.

Impressions of the event

Photography: © Nils van Houts

← All news

HollandBIO welcomes Eurofins Genomics as a new member

,

HollandBIO connects, represents and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent 225 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food or biobased economy. Today we welcome Eurofins Genomics! Eurofins Genomics is a member of the Eurofins Scientific Group with facilities established in Europe, USA and Asia. Eurofins likes to address a word to our readers:

‘At Eurofins Genomics “it is our mission to provide fast, complete and reliable analyses and production of DNA and RNA products”. This year our company was happily celebrating its 30th anniversary. With our team of over 400 employees we operate 4 main production sites throughout Germany and Denmark.  We are also proud to be one of the #1 suppliers of routine genomic services for European academia and industry. One of our hallmarks is having the largest commercial Sanger sequencing facility in Europe.

Besides routine Sanger sequencing, Eurofins Genomics is an internationally leading provider of NGS sequencing and genotyping services, DNA synthesis (genes and oligo’s), and bioinformatics analysis.  Our customer base extends from pharma, diagnostics, food, agriculture and academia to the biotech industry and various other research markets. Our products and services adhere to virtually all relevant QM/QA certificates. We are constantly innovating and looking for new exiting solutions to better serve our clients. The most recent example has been the record-speed development of a comprehensive SARS-CoV-2 testing portfolio that makes Eurofins Genomics the leading supplier of (testing) materials during the SARS-CoV2 crisis.

Our company’s strength is an extensive customer base and high quality services in industrial scale for the life science industries and academic research institutions around the world. With the help of HollandBIO, we are now eager to expand our network also in the Netherlands where the Biotech sector is currently growing rapidly. For more information, please contact our local account manager or support team. For further information, you can visit us at “www.eurofinsgenomics.com”.  We are looking forward to meet you!’

HollandBIO is pleased that Eurofins Genomics joined us as a member and we wish them a warm welcome!

← All news

Data is het nieuwe goud

, ,

Terugkijktip! Een mooie aflevering van Op1, waar Diederik Gommers de show stal met zijn complimenten aan farma en wetenschappers, zijn nuchtere opmerking over de logistieke uitdaging rondom de aanstaande coronavaccinatie én zelf een wereldprimeur met een gouden randje kwam brengen.

Het begon al mooi, Ton de Boer (CBG-MEB), Agnes Kant (Lareb) en Paul Korte (Janssen) gingen bij Op1 in gesprek over de Nederlandse vaccinatiestrategie. Conclusie: de eerste twee met bloedspoed ontwikkelde coronavaccins worden nu beoordeeld voor markttoelating. Daarmee schijnt er licht aan het eind van de tunnel en kunnen we het op de implementatie écht niet af laten weten, vond ook Diederik. Daar is HollandBIO het helemaal mee eens.

Daarnaast bracht Diederik samen met Paul Elbers (AMC) een prachtige wereldprimeur : de aankondiging dat Nederlandse IC’s op grote schaal data gaan delen om daarmee patiëntenzorg te verbeteren. Zorg op maat komt een stap dichterbij. Met dit initiatief laten Nederlandse intensivisten blijken heil te zien in data, en precies dat lampje is bij ons ook gaan branden: data is het nieuwe goud! 

Door technologische innovaties zijn we in staat om in steeds hogere resolutie meer en betere data te vergaren over gezondheid en ziekte, én om die data te benutten om te bepalen wat de juiste zorginterventie is: niets doen, blijven monitoren, het inzetten van een preventieve interventie of de start van een zo gericht mogelijke behandeling. Het effect van de zorginterventie kan vervolgens weer gemonitord worden. Waar goede behandelingen ontbreken, kan data helpen om nieuwe behandelingen sneller en beter te ontwikkelen.

Bedrijven en organisaties uit de HollandBIO-achterban bulken van de ambitie en potentie om te zorgen dat iedere patiënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt. Daarvoor ontwikkelen en gebruiken ze een veelheid aan innovatieve technologieën. Denk aan (whole genome) sequencing, 3D-celkweek, organoïden, organs-on-a-chip, single cell sequencing, imaging en artificial intelligence. Maar de route van lab naar praktijk is niet zonder hordes. HollandBIO bracht de kansen en uitdagingen van slimmer meten in kaart en vatte ze samen in een handige praatplaat. Je vindt deze hier.

“Het delen van IC-data, het klinkt zo logisch, waarom niet eerder?” vroeg Op1-presentator Charles Groenhuijsen terecht. Onder andere omdat we in de geneeskunde best conservatief zijn en systemen slecht op elkaar aansluiten, aldus Gommers. Opnieuw raak. Technologische innovaties alleen zijn niet genoeg, we moeten ze ook kunnen, mogen én willen gebruiken. Werk aan de winkel dus!

Bronnen:

https://www.npostart.nl/diederik-gommers-en-paul-elbers-hebben-een-wereldprimeur-nederlandse-ics-gaan-op-grote-schaal-samenwerken/02-12-2020/POMS_BV_16366726

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/02/ics-gaan-data-met-elkaar-delen-a4022408

← All news

Diervriendelijk vlees bestaat, en in Singapore mag je het eten

, ,

Singapore heeft een wereldprimeur: als eerste land ter wereld heeft de stadstaat gecultiveerd (kippen)vlees tot de markt toegelaten. Wij vinden het fantastisch dat de wereldwijde erkenning voor dit diervriendelijke en duurzame alternatief voor slachtvlees toeneemt. Hoog tijd dat Nederland dit staaltje innovatie van eigen bodem de topstatus geeft die het verdient en de Europese markt laat veroveren.

Singapore wil voor zijn voedselvoorziening minder afhankelijk zijn van andere landen. Gecultiveerd vlees, ook wel kweekvlees genoemd, leent zich daar goed voor. Het vlees wordt namelijk onder gecontroleerde omstandigheden geheel gecultiveerd gekweekt in een bioreactor. Daardoor is gecultiveerd vlees ook gelijk het diervriendelijke en duurzame alternatief voor slachtvlees. Logisch dus dat de wereldwijde erkenning voor het hoogwaardige biotechnologische product razendsnel toeneemt.

Waar het nu nog het Amerikaanse bedrijf Eat Just is dat de Aziatische keuken verrijkt, zou Nederland de koppositie kunnen terugpakken. De eerste kweekburger werd immers in 2013 in een Nederlands laboratorium gepresenteerd. Hoogleraar Mark Post wordt internationaal erkend als drijvende kracht achter deze voedingsinnovatie. En ambitieuze Nederlandse bedrijven als Meatable en Mosa Meat hebben, na verschillende financieringsrondes, alle ingrediënten in huis om het gecultiveerde vlees op het bord te krijgen. Over vijf jaar zou gecultiveerd vlees zelfs in de Nederlandse schappen moeten liggen.

Zo ver is het nog niet. Nederland kent een rijke voedingsbodem voor gecultiveerd vlees, maar er is nog veel werk te verrichten voordat het op de menukaart staat. Na enig aandringen van de Tweede Kamer, is en blijft de Nederlandse overheid nu in gesprek met ontwikkelaars. HollandBIO is daar blij mee, want het waar mogelijk wegnemen van drempels en knelpunten betekent naast een stimulans voor dierenwelzijn en duurzaamheid ook krachtvoer voor de Nederlandse economie.

Voor meer informatie en achtergronden, zie ook:

← All news

Patenten van essentieel belang voor industrie én academie

, ,

Een recent gepubliceerde studie van het Europees Octrooibureau laat zien dat Europese universiteiten en kennisinstellingen voornamelijk patenten gebruiken om hun innovaties te commercialiseren. Naast de industrie begint nu ook de academie steeds beter het nut in te zien van patenten; de manier om innovaties het lab uit te brengen naar de maatschappij.

De studie van het Europees Octrooibureau wijst uit dat 70% van de universiteiten en kennisinstellingen voor een patent kiest om hun bevindingen te beschermen en te commercialiseren. HollandBIO is blij om te horen dat de academie steeds beter begrijpt dat patenteren essentieel is om innovaties verder te ontwikkelen.  

Het aanvragen en houden van patenten is niets nieuws voor de biotechnologie-industrie, maar wel van essentieel belang. Patenten zijn het fundament waar een bedrijf op is gebouwd en de eerste stap in het valorisatieproces. Het beschermen van innovaties zorgt ervoor dat concurrenten niet zomaar zelf met deze innovatie aan de haal kunnen gaan. Dat stelt bedrijven in staat om open over de innovatie te spreken, data te delen, investeerders aan te trekken en een innovatie daadwerkelijk verder te ontwikkelen tot een product dat meerwaarde heeft voor zowel de maatschappij als de economie. HollandBIO zet zich middels het programma ‘IJzersterk Innovatieklimaat’ in op valorisatie en heeft al eerder vijf aanbevelingen gedaan die bijdragen aan het versoepelen van valorisatie. Lees hier het volledige rapport.

← All news

Op naar de arm (deel II): kabinet publiceert Nederlandse COVID-vaccinatiestrategie

, , , ,

Langzaam maar zeker wordt hopen vertrouwen: na de jaarwisseling hebben we misschien wel de beschikking over de eerste coronavaccins. Hoera! Die vaccins moeten vervolgens zo snel mogelijk de juiste arm in. Dat is geen sinecure, dat vergt een nationaal vaccinatieplan, zo merkten we vorige week al op. We waren dan ook blij verrast toen minister De Jonge vrijdagmiddag de Nederlandse COVID-vaccinatiestrategie de ether in slingerde. We legden het plan langs de meetlat: is dit het felbegeerde integrale plan om de giga vaccinatie-uitdaging in goede banen te leiden? Spoiler alert: HollandBIO is er nog niet helemaal gerust op.

In zijn COVID-vaccinatiestrategie pleit het kabinet voor een wendbare Nederlandse aanpak en strategie. Er zijn, in samenwerking met verschillende partijen, meerdere scenario’s in voorbereiding. Check tot zover. Het kabinet wil waar mogelijk gebruik maken van bestaande structuren, én via kleinschalige distributie prioritaire groepen voorzien van een vaccin. Dat klinkt in eerste instantie handig en veilig. Maar is het wel realistisch? Een pandemie en bestaande structuren staan op gespannen voet, leerden we van het contactonderzoek, het inkoop-, en het testbeleid. Maar corona en kleinschalig, dat is helemaal een contradictio in terminis.

Reken maar even met ons mee. De door de Gezondheidsraad aangewezen prioritaire doelgroep bestaat in totaal uit maar liefst 6,5 miljoen mensen, die, afhankelijk van welke vaccins als eerste beschikbaar zijn, waarschijnlijk tweemaal een prik moeten krijgen. Dat maakt 13 miljoen vaccinaties.Ter vergelijking, in 2019 ontvingen zo’n 3,1 miljoen mensen uit diezelfde doelgroep de griepvaccinatie. Dat is één prik, met één vaccin, en ook dat is elk jaar weer een fikse opgave. Het getal 13 miljoen zou dus al voldoende moeten zijn om deze deelvaccinatiecampagne als grootschalig te bestempelen. Tel daar een paar pandemie-eigen complicerende factoren bij op. Het moet namelijk wel een beetje snel, want we willen liever vandaag dan morgen terug naar normaal of op z’n minst normaler. Met het oog op de schaarste, komen de vaccins daarbij zeker het eerste jaar van verschillende leveranciers, in verschillendedeelleveringen van verschillende omvang. Die vaccins hebben een verschillend, nog onbekend, profiel voor verschillende (deel)doelgroepen, en moeten, al dan niet via distributiecentra, vervoerd worden naar uiteenlopende (zorg)locaties, onder verschillende condities. Dat levert al met al een duizelingwekkend logistiek plaatje op, met een schier oneindig aantal mogelijke scenario’s, combinaties en leveringen. En last but not least, één persoon moet hetzelfde vaccin twee keer krijgen, en mogelijke bijwerkingen en liefst effectiviteit moeten nauwgezet geregistreerd worden. Ga er maar aan staan, kleinschalig binnen je reguliere structuren, naast je reguliere takenpakket.

We geven toe, het is onrealistisch om te verwachten dat de vaccinatiestrategie pasklaar zou zijn. We begrijpen dat cruciale gegevens – en de vaccins zelf – nog ontbreken, wat maakt dat we varen in dichte mist. Maar inzetten op kleinschalig en regulier is dat zeer zeker ook. Hoeveel en welke menskracht, hoeveel en welke middelen en hoeveel en welke distributiecentra maakt het kabinet vrij om dit huzarenstuk in goede banen te leiden? En hoe? De vaccinatiestrategie licht een tipje van de sluier op hoe het kabinet in de wedstrijd zit, maar veel van onze vragen blijven vooralsnog onbeantwoord.

Met een kleine steek van jaloezie kijken we naar de plannen van Duitsland, waar centraal aangestuurde distributiecentra worden klaargestoomd, benodigdheden worden ingekocht en mobiele teams worden ingesteld om de vaccinaties naar de arm van bestemming te begeleiden. Om pas later, als er vaccins in overvloed zijn en de coronavaccinatie daadwerkelijk business as usual is, ingebed te worden in de reguliere – zo je wil kleinschalige – infrastructuur. Deutsche Gründlichkeit, kortom.