← All news

BIO 2019 in Philadelphia – One to remember

, , ,

Last week, a stunning number of 17,300 attendees joined the BIO International Convention in Philadelphia. Branded with the theme “It Starts With One”, BIO highlighted the game changing impact of the small, daily efforts of BIO attendees. One of the exhibition floor’s highlights was the Health~Holland Pavilion, a not-to-miss orange landmark in a sea of country pavilions. Together with a delegation of 120 Dutch biotech entrepreneurs, we look back on a successful edition.

The orange Health~Holland Pavilion was once again the eye-catcher of the exhibition floor. Dressed up with tulips, stroopwafels and a Dutch bike, the pavilion was an orange living room. But most importantly, it was the central information point for international visitors with questions regarding the Dutch business and innovation climate and the national life sciences & health sector.

Biotech hotspot

In a 13 minutes pitch as part of the Global Innovation Hub, HollandBIO’s Annemiek Verkamman zoomed in on today’s Dutch masters of biotech. She explained why the Netherlands has Europe’s most attractive business climate for biopharmaceutical companies. With this year’s relocation of the EMA, the Netherlands has what it takes to evolve into a true global biotech hotspot.

Dutch Strengths

During the Hospitality Reception, the pavilion transformed in one of BIO’s best-visited happy hours. In a powerful and hilarious quiz-style speech, Hans Schikan introduced the one Dutch Strength after another to the eager crowd. His take-home message: the Netherlands is the place to be for life sciences companies. After the traditional raffle of the Loyens & Loeff bike, everyone grabbed the opportunity to meet new business partners. For all disappointed participants of the raffle: rest assured, there will be a new bike to win at BIO 2020 in San Diego.

← All news

Kennis maakt genetisch gemodificeerd eten appetijtelijk

, ,

Consumenten staan positiever tegenover het eten van genetisch gemodificeerd voedsel als ze weten hoe het is gemaakt. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van psychologen en biologen van de Universiteit van Rochester, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Cardiff. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Environmental Psychology.

Genetische modificatie biedt kansen voor duurzame productie van gezond en lekker voedsel. Terwijl wetenschappers overtuigd zijn van de veiligheid van genetisch gemodificeerd voedsel, staat de consument er soms nog sceptisch tegenover. De onderzoekers hebben in hun studie onderzocht hoe deze kloof overbrugd kan worden. Kennis blijkt daarin een bepalende factor. Zodra consumenten weten hoe het voedsel is geproduceerd maken ze een bewustere keuze of ze het wel of niet eten. Bovendien leidt deze kennis tot een positievere houding ten opzichte van genetisch gemodificeerd voedsel.

De resultaten uit deze internationale studie sluiten naadloos aan bij een aantal Nederlandse studies. Zo heeft de COGEM recent een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat burgers bij planten alleen onderscheid maken tussen klassieke veredeling en genetische modificatie (inclusief mutagenese) en niet tussen verschillende methoden van genetische modificatie. Verder baseren ze hun mening over  genetische gemodificeerd voedsel op een gevoel, omdat ze er niet zoveel van weten. Zodra ze meer kennis hebben maken ze een afweging op basis van argumenten en zien ze vaker de kansen van genetische modificatie. Ook een in 2018 gepubliceerde studie uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Utrecht en Amsterdam en een in 2017 uitgevoerde studie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, lieten zien dat acceptatie van genetische modificatie groter is wanneer mensen meer weten over het hoe en waarom van de gebruikte genetische techniek.

Deze resultaten zijn een kolfje naar onze hand! HollandBIO zet zich al volop in om de mooie toepassingen uit biotechnologie in de spotlight te zetten en dat zullen we blijven doen. Maar we kunnen het niet alleen. Goede en duidelijke communicatie over biotechnologie en het hoe en waarom van het gebruik daarvan door wetenschappers, bedrijven, gebruikers en overheid zijn essentieel om het publiek mee te nemen in de ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen die biotechnologie ons allen biedt voor een duurzame en gezonde samenleving.

Bronnen: University of Rochester

← All news

HollandBIO leestip: Feike Sijbesma over impact en verantwoordelijkheid

, , ,

Impact en verantwoordelijkheid zijn niet los van elkaar te zien, stelt Feike Sijbesma, de topman van DSM, in een interview met De Volkskrant. Want: ‘Je kunt jezelf of je bedrijf toch niet succesvol noemen in een wereld die faalt?’ Daarom kiest DSM voor biotech toepassingen die verschil maken, die bijdragen aan de uitdagingen waar de wereld voor staat, zoals klimaat, duurzame grondstoffen en voeding. De grootschalige maatschappelijke programma’s van DSM sluiten naadloos op die uitdagingen aan.  

Het interview geeft een inspirerende inkijk in hoe het vooraanstaande biotechbedrijf maatschappelijke impact en aandeelhoudersbelang integreert. Sijbesma: ‘Omdat ik ervan overtuigd ben dat het niet alleen goed is voor de wereld, maar ook voor de financiën van DSM.’ Een lichtend voorbeeld voor bedrijven, vindt HollandBIO, en daarmee een absolute must-read. Lees hier het hele interview

← All news

Groen licht voor gentherapie – Nederland waar wacht je op?

, , ,

Fantastisch nieuws: de Amerikaanse Food and Drug Administration keurt weer een gentherapie goed. Afgelopen week kreeg Zolgensma van AveXis/Novartis groen licht voor de behandeling van de progressieve spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA) in kinderen onder twee jaar. De teller staat daarmee op 17 goedgekeurde cel- en gentherapieën in Amerika, versus 9 in Europa.

Gentherapie is revolutionair: met één of hooguit enkele behandelingen pakt zij een genetische ziekte bij de bron aan, vaak met opzienbarende gezondheidswinst. En dat geldt ook voor Zolgensma. Want hoewel de therapie nog te nieuw is om lange termijn effecten vast te stellen, zijn de eerste resultaten spectaculair. Waar SMA-patiëntjes zonder behandeling niet ouder worden dan 1 of 2 jaar, kunnen de kinderen in de trials vier jaar na behandeling rollen, kruipen, zitten, spelen en in sommige gevallen zelfs lopen.

Toch reageert de media niet onverdeeld positief op dit fantastische nieuws, vanwege het prijskaartje van de behandeling. Aan Zolgensma hangt in de VS inmiddels een prijskaartje: 1,9 miljoen euro. Volgens ICER, een toonaangevend en onafhankelijk instituut voor klinische en economische beoordeling, is dit bedrag kosteneffectief. Bovendien krijgen zorgverzekeraars de kans om het bedrag gespreid over vijf jaar terug te betalen. Slaat de behandeling niet aan, dan biedt Novartis aan een deel van de behandeling terug te betalen. Het bedrijf geeft hiermee blijk rekening te houden met onzekerheden rondom de lange termijn effecten van de therapie en de zorgen van verzekeraars over de hoogte van een eenmalige betaling. De hamvraag blijft: wat vinden wij als maatschappij een acceptabele prijs voor eenmalige therapieën, die andere behandelkosten uitsparen?

Wat HollandBIO betreft bewijst Zolgensma wederom dat biotech haar belofte waarmaakt. Aangezien de pijplijnen van biotechbedrijven overal ter wereld vol zitten met nieuwe gen- en celtherapieën, is het hoogste tijd om duurzame modellen te implementeren om deze nieuwe generatie zo snel mogelijk bij patiënten te brengen in Nederland. Daar hebben we iedereen bij nodig. Werk aan de winkel!

Lees meer:

https://endpts.com/novartis-rolls-out-its-next-big-drug-at-a-price-of-2-12m-let-the-gene-therapy-pricing-debate-begin/

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-gene-therapy-products/approved-cellular-and-gene-therapy-products

← All news

License to Heal: samen werk maken van duurzame geneesmiddelenontwikkeling

, , ,

Afgelopen week overhandigden tien politieke jongerenorganisaties, verenigd in License to Heal, hun rapport “Innovatief, toegankelijk, betaalbaar” aan de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins. Het rapport, dat het resultaat is van een reeks rondetafelgesprekken en werkgroepen waarbij ook HollandBIO aanschoof, staat bol van de constructieve ideeën om tot een toekomstbestendig model voor geneesmiddelenontwikkeling te komen. Zo benoemt het rapport adaptive licensing en financiering, slimme meetmethoden en maatwerk in plaats van het huidige one-size-fits all systeem. Bovendien wist License to Heal alle stakeholders aan tafel te krijgen om, met respect voor ieders rol en expertise, in gesprek te gaan over onze gezamenlijke stip aan de horizon: een bloeiend ecosysteem voor geneesmiddelenontwikkeling waarin innovatie, gezondheidswinst én betaalbaarheid hand in hand gaan. Een lichtend voorbeeld in een vaak totaal gepolariseerd debat. Wij hopen dan ook dat Minister Bruins het eerste advies van de jonge politici ter harte neemt: continueer de constructieve dialoog om samen tot oplossingen te komen.

Het rapport van License to Heal lees je hier.

← All news

Oprichting Invest-NL stap dichterbij

, , ,

In de Tweede Kamer is op 21 mei de machtigingswet voor de oprichting Invest-NL met algemene stemmen aangenomen. Daarmee is de oprichting van de nieuwe investeringsinstelling een stap dichterbij. Het wetsvoorstel zal hierna in de Eerste Kamer aan de orde komen. Met een snelle behandeling kunnen bedrijven eerder profiteren van investeringen op gebieden waar Nederland voorop loopt in onderzoek en ontwikkeling zoals de life sciences. Daarmee houden we de aansluiting bij landen om ons heen die hun investeringen opschalen. Een uitgelezen kans voor Invest-NL om het teruglopende aantal investeringen in de sector een impuls te geven en zo een vliegwiel voor innovatie in de life sciences te vormen.

Focus op biotech

De focus van Invest-NL wordt breder dan alleen energie en klimaat. Zo pleitte VVD-Tweede Kamerlid Hayke Veldman voor een rol voor Invest-NL in het stimuleren van bedrijven in kansrijke gebieden als de biotechnologie. Hij benadrukte tijdens het plenaire debat vorige week de financieringskloof waarin biotech bedrijven dreigen vast te lopen. Tijdens het debat ging minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in op de investeringsmogelijkheden van Invest-NL. Zo moet het voor kleinere bedragen en een grotere hoeveelheid mogelijk zijn om via fondsen te investeren, eventueel samen met andere partijen. Dit maakt een uitgekiende financieringsmix voor zowel start-ups als scale-ups mogelijk.

Rendement en risico

Minister Wiebes benadrukte tijdens het debat verder dat Invest-NL bij hoge risicoprofielen gaat kijken naar een rendementseis op portfolioniveau. Alleen dan kan een revolverend instrument ontstaan waarbij winstgevende projecten corrigeren voor mislukte initiatieven. Een scenario dat goed aansluit bij de life sciences, waar de risico’s hoog zijn maar de potentiele rendementen net zo. En juist door het hoge risicoprofiel en de vaak lange tijdslijnen staan private financiers in deze fase bepaald niet in de rij om te investeren. Invest-NL kan dit marktfalen aanpakken.

Oprichting Invest-NL

Eerder drong minister Wiebes al aan op een snelle politieke behandeling zodat Nederland de aansluiting houdt bij landen om ons heen die hun investeringen opschalen in bijvoorbeeld de life sciences. De Tweede Kamer heeft daar gehoor aan gegeven, waardoor het nu aan de Eerste Kamer is om het wetsvoorstel te behandelen. Zodra Invest-NL is opgericht, kan het een brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan het als vliegwiel dienen voor innovatie en kunnen biotech bedrijven met nog meer slagkracht blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg.

HollandBIO blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Mocht je vragen hebben, naam dan contact op met HollandBIO’s Fabian.

Het hele debat is terug te kijken via debat gemist van de Tweede Kamer: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/machtigingswet-oprichting-invest-nl

← All news

Economische missie Boston – Life Sciences & Health

, ,

Zakendoen of kennis opdoen over Life Sciences & Health, Robotics/AI of Climate Resilience in Boston, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Massachusetts? Ga dan van 17 tot en met 19 juli mee met de economische missie in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins en de watergezant Henk Ovink. Rijksdienst voor Ondernemen organiseert deze handelsmissie in samenwerking met Task Force Health Care en zakelijk missieleider Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Aanmelden kan tot en met donderdag 15 mei

← All news

Dubbel betalen is pertinente onzin

, , ,

Willen we in de toekomst nieuwe, effectieve én betaalbare geneesmiddelen, dan moeten we vandaag oplossingen implementeren die de route van lab naar patiënt versnellen en verbeteren. Het opwerpen van extra drempels, door bijvoorbeeld al in de vroegste fase van ontwikkeling voorwaarden te stellen aan de prijs van een eventueel geneesmiddel bij publieke financiering van onderzoek, werkt juist averechts. Het is simpelweg de verkeerde knop om aan te draaien. Dat stelt HollandBIO in reactie op het vandaag verschenen rapport van SOMO en Wemos over de rol van publieke financiering in geneesmiddelenonderzoek.

Er staat veel op het spel: in de strijd tegen ziekte staan we nog veel te vaak met lege handen. Maar de route om een geneesmiddel van lab naar patiënt te brengen, is wetenschappelijk uitdagend, lang, duur en risicovol. Dat staat onze ambitie in de weg om op een dag elke patiënt van een effectieve en betaalbare behandeling te voorzien. Het moet sneller en beter.

Inzicht in de kostendrijvers is een belangrijke voorwaarde voor de implementatie van effectieve oplossingen. Een recente analyse van Gupta concludeert dat mislukkingen en kapitaalkosten de grootste kostendrijvers zijn in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Maar liefst 92% van het geneesmiddelenonderzoek dat het schopt tot de testfase op mensen, faalt alsnog. Als investeerders al bereid zijn dit risico te nemen, moeten ze ook nog eens engelengeduld hebben: de ontwikkeling van een geneesmiddel duurt in de regel tien tot vijftien jaar. Om wat aan de prijs van geneesmiddelen te doen, hebben we dus oplossingen nodig die het traject van lab naar patiënt de-risken en versnellen.

Publieke financiering in de vroege fase van geneesmiddelenontwikkeling, of het nou binnen een bedrijf, een onderzoeksinstelling of een stichting is, is hard nodig. Want juist in deze fase laat de private markt het nog afweten. Zetten we de publieke investeringen af tegen de private investeringen, dan is er maar één conclusie mogelijk: dubbel betalen is pertinente onzin. Gupta becijferde dat de ontwikkeling van één enkel geneesmiddel gemiddeld 2,2 miljard euro kost. De publieke bijdrage ligt in de case studies van SOMO rond de 10 miljoen euro, en een aanzienlijk deel van die bijdrage wordt ook nog eens met meer dan marktconforme rente terugbetaald. Dat een investeerder in ruil voor 0,5% financiering eisen kan stellen aan de uiteindelijke prijsstelling, zoals SOMO bepleit, getuigt van weinig realiteitszin.

Nederland heeft een internationaal vooraanstaande kennispositie in medisch onderzoek. Die kennis moet niet op de plank blijven liggen, maar moet verzilverd worden in gezondheidswinst. Daarom verdient iedereen die de ambitie, het inzicht en het doorzettingsvermogen heeft om een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen onze volledige steun, of dat nou in binnen een bedrijf, NGO of de academie is. HollandBIO pleit voor meer publieke investeringen, tegen stimulerende en internationaal concurrerende voorwaarden. De op te richten investeringsinstelling Invest-NL biedt een uitgelezen kans om het huidige marktfalen weg te nemen.

Laten we de handen ineen slaan en inzetten op effectieve oplossingen waarbij gezondheid, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. Zo kan Nederland uitgroeien tot het Boston van Europa, en profiteren we allemaal van onze gezamenlijke investeringen in geneesmiddelenonderzoek.

← All news

Rare Disease Symposium: challenging the status quo

, , ,

De tweede editie van het HollandBIO-PSR Rare Disease Symposium op 18 april was een groot succes. Geholpen door een stralend zonnetje, zochten sprekers en deelnemers in een positieve en constructieve setting naar oplossingen voor de uitdagingen binnen het zeldzame ziekte domein. De zalen zaten vol, en iedereen in het gemêleerde publiek leek de urgentie om tot oplossingen te komen te voelen. Hoe zorgen we dat zeldzame ziekte patiënten in 2030 beter af zijn? En wie kan wat bijdragen om deze ambitie te realiseren? Een samenvatting van de verschillende presentaties en sessies, lees je hier terug

← All news

Tweede Kamer: Nederland mist de boot als biotech wetgeving niet snel wordt aangepast

, , , ,

Afgelopen week riepen Tweede Kamerleden tijdens het Algemeen Overleg Biotechnologie unaniem op tot het nemen van snelle maatregelen om de Nederlandse drempels voor onderzoek en ontwikkeling rond medische GGO-producten weg te nemen. Dit na een noodkreet van de medische sector, onder andere in dagblad Trouw. Nederland is namelijk een van de weinige landen in Europa die toepassing van deze therapieën ziet als introductie in het milieu, waardoor bijvoorbeeld een zware milieutoets verplicht is. Nederlandse patiënten wachten daardoor veel te lang op innovatieve en baanbrekende behandelingen zoals cel- en gentherapie, en soms gaan deze zelfs aan hen voorbij. De Tweede Kamer gaf IenW-minister Van Nieuwenhuizen, die het stokje op biotechnologie overneemt van staatssecretaris Van Veldhoven maar nog niet aanwezig kon zijn, dan ook een duidelijke boodschap mee: pas de Nederlandse wetgeving aan naar de lichtere standaard die in veel andere Europese landen geldt en schaf de zware milieutoets af.

Ook voor de moderne veredelingsmethoden pleitten Tweede Kamerleden bij LNV-minister Schouten voor een actieve Nederlandse aanpak in Europa om deze breder toegankelijk te maken. Net als HollandBIO zien zij namelijk een belangrijke rol weggelegd voor toepassingen uit moderne veredeling in de overgang naar een circulaire landbouw en duurzame voedselproductie. In Nederland en Europa liggen deze toepassingen buiten het bereik van veredelaars en telers omdat zij een lang, kostbaar en onzeker beoordelingstraject moeten doorlopen. Minister Schouten ziet dit gelukkig ook en doet haar uiterste best om aanpassing van de wetgeving voor de moderne veredelingsmethoden op de agenda van de nieuwe Europese Commissie te krijgen. Haar eerstvolgende stap daarin is het inbrengen van het onderwerp tijdens de Europese Landbouwraad op 14 mei. Instemming van een meerderheid van andere Lidstaten is dan nodig om het onderwerp op de agenda van de Europese Commissie te krijgen.

Een laatste relevante onderwerp dat Kamerleden aan bod brachten, was de modernisering van het Nederlandse biotechnologiebeleid. Met name de VVD miste ambitie en een duidelijk plan voor de aankomende tijd in de Kamerbrief van staatssecretaris Van Veldhoven. Ook pleitte zij voor een logischer onderverdeling van departementale verantwoordelijkheden in Nederland door het ministerie van LNV verantwoordelijk te maken voor biotechnologie in de landbouw en het ministerie van VWS voor medische biotechnologie. De vraag is vanuit die fractie dan ook of het ministerie van IenW hier meer opheldering over wil geven.

In de aankomende tijd gaat de nu verantwoordelijke bewindspersoon vanuit I&W, minister Van Nieuwenhuizen, aan de slag met een schriftelijke beantwoording van de diverse vragen over de drempels rond medische GGO-producten in Nederland en de modernisering van het biotechnologiebeleid. Nadat deze aan de Tweede Kamer is toegestuurd, zal het Verslag Algemeen Overleg (VAO) plaatsvinden. Dat is een overleg waarbij Tweede Kamerleden moties kunnen indienen die, als zij in een daaropvolgende stemming door een meerderheid aangenomen worden, kunnen leiden tot bijsturing van beleid. HollandBIO blijft zich de aankomende tijd tot het uiterste inzetten totdat het ministerie van I&W in haar beleid de door de hele sector vurig gewenste ruimte voor baanbrekende behandelingen omarmt. Patiënten mogen niet langer de dupe worden van achterhaalde wet- en regelgeving!