← All news

New! Fisher Scientific purchasing program for HollandBIO members

,

HollandBIO and Fisher Scientific have set up a partnership to offer HollandBIO members a complete portfolio of biotech laboratory supplies at highly discounted rates. The purchasing program is available for all HollandBIO members, free of charge. Contact HollandBIO’s Business Solutions Team for more information. Read more

← All news

BIO Digital 2020 Europe session “Start Me Up”: How Can Europe’s Biotech Sector Combat the Coronavirus?

, , ,

Focco Vijselaar, Director General for Enterprise and Innovation at the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy will represent the Netherlands during the BIO Digital 2020 in the session ‘Start Me Up: How Can Europe’s Biotech Sector Combat the Coronavirus?’. Together with representatives of EuropaBIO, Biobe, Alnylam Pharmaceuticals and McKinsey the role of the biotech sector in addressing global challenges like COVID-19 will be discussed.

What is the contribution of the European biotech companies to the COVID-19 response and what is needed to find treatments and vaccines? The panel will reflect on the current state and preparedness to respond to pandemic outbreaks. What are the lessons learned and which strategies and policies are needed to support the life sciences sector in moving forward.

Interested in this session? Check here to register for BIO Digital with $250 discount for HollandBIO members.

← All news

Nieuw noodmaatregelenpakket geen oplossing voor biotech ondernemers

, , ,

Vorige week heeft het kabinet aangekondigd dat er een verlenging en uitbreiding komt van het bestaande noodpakket. Zo voorziet de overheid de Nederlandse economie van financiële steun. Het resultaat daaruit is een noodpakket 2.0. Helaas is de Corona-Overbruggingslening (COL) vooralsnog het enige instrument dat past bij start-ups, scale-ups en innovatief MKB.

In de eerste tranche is er €100 miljoen vrijgemaakt voor de COL en daar komt nu €150 miljoen bij. Dat klinkt als een flink bedrag, maar de praktijk laat zien dat de urgentie en nood hoog is bij dit soort bedrijven. Volgens Techleap is er namelijk in de eerste weken al voor meer dan €500 miljoen aangevraagd en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Ook de Dutch Startup Association (DSA) laat weten dat de €250 miljoen niet genoeg zal zijn en uit haar zorgen in een brief aan staatssecretaris Keijzer en minister Wiebes. Hetzelfde geldt voor VNO-NCW en MKB-Nederland die zich afvragen of dit bedrag voldoende is voor deze groep belangrijke bedrijven.

HollandBIO sluit zich hier volledig bij aan en brengt nogmaals naar voren dat innovatieve start-ups, scale-ups en MKB  allesbepalend zijn voor het toekomstige innovatie- en verdienvermogen van Nederland en ons vermogen om maatschappelijke uitdagingen op gezondheid en duurzaamheid het hoofd bieden.

De eerder benoemde problemen voor de biotech sector op een rij

 • R&D programma’s stagneren
 • Lopende financieringsrondes vertragen
 • Het aantrekken van nieuwe financiering wordt nog moeilijker.
 • Tegelijkertijd blijven bedrijven kosten maken, zoals personeelskosten, huur van lab- en kantoorruimtes, en aflossing van leningen.
 • Aangezien veel kleine biotech bedrijven opereren met een korte financieringshorizon, is running out of cash binnen slechts enkele maanden een reëel scenario.

De eerder benoemde mogelijke oplossingen voor de biotech sector op een rij

 • Het openstellen van de NOW voor biotech bedrijven en andere bedrijven die vanwege hun businessmodel geen omzet maken, door het omzetcriterium voor deze bedrijven te laten vallen.
 • Te waarborgen dat de WBSO niet wegvalt, wanneer er door COVID-19 tijdelijk geen onderzoek wordt gedaan, alsmede het tijdelijk verhogen van de WBSO.
 • Uitstel, of liever kwijtschelding van terugbetaling rente over leningen en kredieten (Innovatiekrediet, provincie en BBMKB (Rabobank/RVO).
 • Aanbieden van brugfinanciering in de vorm van converteerbare leningen.
 • Versnelling toekenning aangevraagde subsidies en kredieten (bijv. Innovatiekrediet, H2020-SME)

Lees meer

← All news

Leestip: dure geneesmiddelen, de feiten op een rij

, , ,

Kees Wessels, Chef Zorg bij de Argumentenfabriek, duidt in Skipr-blog 4 recente publicaties over dure geneesmiddelen. Een feitelijk en to-the-point relaas, en daarmee onze leestip dubbel en dwars waard. Een feitelijke basis is onmisbaar in het verhitte debat rondom geneesmiddelenprijzen. De feiten laten zien dat de uitgaven per patiënt aan ziekenhuismedicijnen al jaren op rij dalen. En dat de uitgaven aan deze dure geneesmiddelen met ruim 2 miljard per jaar “slechts” 2,5 % van de totale zorguitgaven bedraagt. Kees Wessels: “Dat de zorgpremie stijgt door torenhoge geneesmiddelenprijzen lijkt mij moeilijk vol te houden.”

Dat neemt niet weg dat we als maatschappij ons geld maar één keer uit kunnen geven, en dus staat ook de betaalbaarheid van medicijnen onder druk. Daarom moeten we werk maken van oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan, zodat de zorg ook in toekomst betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedereen.

Voor wie op zoek is naar meer begrip over hoe de geneesmiddelenzorg in Nederland in elkaar steekt, is het boek: Zó werkt de geneesmiddelenzorg een must-read. In begrijpelijke taal en aan de hand van duidelijke illustraties maakt het boek onze complexe geneesmiddelenzorg inzichtelijk. HollandBIO werkte mee aan de uitgave. 

Bron: https://www.skipr.nl/blog/hoe-zit-het-nou-met-de-prijzen-van-dure-geneesmiddelen/

← All news

Het oranjegevoel binnen de biotech

, , , ,

De afgelopen weken blikt de media regelmatig trots naar Leiden, waar Janssen Vaccines alle zeilen bijzet om zo snel mogelijk een coronavaccin te ontwikkelen. Janssen kan snel handelen, mede dankzij de eerdere aanschaf van Crucell’s AdVac en PER.C6 technologie. Technologie met Nederlandse wortels, zo lichten Dinko Valerio, Lex van der Eb en Ronald Brus in het Parool toe. Hoewel het geen geheim is dat de Nederlandse life sciences wetenschap van wereldklasse is, kunnen we de kennis daaruit volgens hen nog beter verzilveren.

Ook HollandBIO is ervan overtuigd dat Nederland met de juiste aanpak internationaal kan aansluiten bij de kopgroep op vaccin- en geneesmiddelenontwikkeling. Wij zetten daarom vol in op een vruchtbare voedingsbodem voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zo komen we tot een ijzersterk innovatieklimaat waarin tech transfer soepel verloopt, waar voldoende financiering is voor de doorgroei van start- en scale-ups en waar de successen van de sector met oranjegevoel gevierd mogen worden. Want wie kennis zaait, zal bedrijvigheid oogsten.

← All news

MIT COVID-19 Challenge II

, , ,

Get ready for a new MIT COVID-19 Challenge! HollandBIO is again a proud supporter of this great initiative. This second hackathon is a follow-up to the first ‘Beat the Pandemic’ event and will focus on addressing new issues that have arisen now that we are several months further into the ongoing pandemic. We invite you again to join actors in Massachusetts to take action on the COVID-19 crisis.

You can join the MIT COVID-19 Challenge II from Friday May 29 till Sunday  May 31, 2020. This is a 48-hour virtual event and you can contribute as a participant, mentor, judge or partner organization. Teams will be formed on Friday May 29 and during the weekend there are sessions with mentors refining solutions. On Sunday May 31 the teams have to present their work for a panel of judges. After the weekend, the best ideas and teams will have the opportunity to co-develop and implement their solution with the support of the MIT COVID-19 Challenge partners.

 • The application deadline is Tuesday May 26.
 • For more information and to apply, please check out the website.
← All news

Update CPB-rapport ‘Kansrijk Innovatiebeleid’

, , ,

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 7 mei haar update voor een ‘Kansrijk Innovatiebeleid’ gepubliceerd in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Het rapport biedt politieke partijen en andere geïnteresseerden inzichten in de effecten van financiële beleidsinstrumenten van de Rijksoverheid en wat Nederland in de breedte beter zou kunnen doen op het gebied van (directe) publieke investeringen in R&D.

Het CPB-rapport laat zien dat Nederland 2,2% van het BBP investeert in R&D. Dat is boven het Europese gemiddelde, maar onder de doelstelling van het kabinet (2,5%) en onder landen als België en Duitsland. Daarbij blijft het aandeel van directe publieke investeringen in Nederland ten opzichte van andere landen ver achter.

HollandBIO ziet verschillende maatregelen uit het rapport die bijdragen aan het vergroten van directe publieke investeringen in R&D en daarmee aan een ijzersterk innovatieklimaat in Nederland:

 • Het uitbreiden van de WBSO.
  De WBSO is een financieringsinstrument, dat bedrijven tegemoet komt in gemaakte R&D-loonkosten. De regeling heeft een positief effect op R&D inspanningen en is van groot belang voor de biotech sector.
 • Het uitbreiden van het Toekomstfonds.
  Het Toekomstfonds bestaat uit de financiële instrumenten Innovatiekrediet, Seed Capital en Vroege Fase Financiering en zijn onmisbaar voor biotech start-ups. Juist in de vroege fase van een biotech bedrijf is er maar weinig aanbod van privaat kapitaal. Om dit marktfalen te verhelpen, kan  een structurele uitbreiding van het Toekomstfonds uitkomst bieden.
 • Sturen op nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen via SBIR.
  Een recente studie naar het Amerikaanse SBIR-instrument toont aan dat het winnen van een SBIR leidt tot 30% meer octrooien. Indirect kan dit leiden tot meer investeringen in R&D. Versterking van de SBIR-regeling is bij uitstek geschikt om focus op innovatieve sleuteltechnologieën aan te brengen.
 • Verhogen van de PPS-toeslag.
  Een verhoging van de PPS-toeslag maakt het mogelijk om meer samenwerkingen tussen private en publieke partijen te stimuleren. Wel moet dan duidelijk gekeken worden naar de doeltreffendheid van de toeslag. Sluit de samenwerking aan bij het perspectief van zowel private als publieke partijen?

Lees verder

← All news

Overvraagde Corona-Overbruggingslening vraagt om uitbreiding

, , ,

Binnen één week na het openstellen van de Corona-Overbruggingslening (COL) is er al voor meer dan €500 miljoen aangevraagd door start- en scale-ups en innovatief MKB, terwijl in eerste instantie €100 miljoen door het kabinet is vrijgemaakt. De cijfers laten zien dat de nood en urgentie hoog is bij deze bedrijven, die vaak geen toegang hebben tot andere noodmaatregelen van de overheid.

Het dashboard van Techleap dat de aanvragen in kaart brengt, laat zien dat aanvragen uit enkel de categorie life sciences zo’n 5% van het totaal beslaan. De biotech sector in brede zin, die ook overlap heeft met categorieën als biobased, agritech & voedsel en medtech, is hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor een nog veel groter deel van de aanvragen.

Op basis van deze overweldigende, voorlopige tussenstand roept HollandBIO de Nederlandse overheid op om op korte termijn het budget voor de COL aanzienlijk uit te breiden. Alleen op die manier kunnen alle start-ups, scale-ups en innovatieve MKB’ers die dat nodig hebben, ook toegang krijgen tot een noodmaatregel die wél aansluit op hun type onderneming.

Lees meer

← All news

Cancellation Dutch Biotech Event

,

Due to the COVID-19 situation and the public health guidelines of the Dutch Government, the Dutch Biotech Event, scheduled for Friday 26th of June, will be cancelled. Currently we are exploring alternatives for our events and we are looking forward to better times where we can meet you (in real life) again!

← All news

Quarantaine of verzoening?

, ,

Het moet even slikken zijn voor GroenLinks: het lot van de wereld ligt in handen van hun favoriete boeman. GroenLinks vangt al jarenlang bot in haar windmolengevecht tegen de “macht van de farmaceut”. En nu zijn we voor gezondheid, sociaal contact, zelfs voor een fysieke meetup of partijcongres totaal afhankelijk van de farmaceutische industrie. Een crisis is een kans, moeten partijprominenten Klaver en Eickhout gedacht hebben toen ze hun anti-farma retoriek weer eens recycleden in een NRC opiniestuk. Ditmaal door deze met veel kunst- en (v)liegwerk te koppelen aan de uitbraak van het coronavirus.

Het coronavirus stelt de wereld voor een uitdaging die zijn weerga niet kent. We hebben nieuwe diagnostica nodig, geneesmiddelen, vaccins, medische hulpmiddelen en apparatuur. Liever vandaag dan morgen, genoeg en toegankelijk voor miljarden mensen. Onze hoop is gevestigd op biotech bedrijven, farmaceuten en medtech bedrijven. Ze kunnen wereldwijd op steun rekenen van overheden, kennisinstellingen, WHO, de Gates Foundation, noem maar op. Binnen een mum van tijd hebben bedrijven wereldwijd al talloze potentiële vaccins, geneesmiddelen en tests in ontwikkeling. En daarmee nemen ze ongekend grote investeringsrisico’s, want veel ontwikkelingen zullen mislukken en de investeringen verdampen. Gelukkig zijn er partijen zo gek om dit risico te nemen. Bedrijven starten bijvoorbeeld grootschalige productie op voordat er ook maar enige zekerheid is of het product ooit de eindstreep haalt . Alles om maar zo snel mogelijk, zo veel mogelijk levens te redden en om mensen overal ter wereld uit dit ellendige isolement te verlossen.

Tot nu toe zijn alleen bedrijven succesvol in het ontwikkelen van innovatieve, nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Want vergeet niet: het staat iedereen vrij om medische innovaties te ontdekken, ontwikkelen en te leveren. Er is geen wet die zegt dat alleen bedrijven dit mogen. Waar deze tijd om vereende krachten, samenwerking en misschien zelfs verzoening vraagt, polariseert GroenLinks liever. Het opiniestuk bevat geen enkele oplossing, en heeft enkel ten doel om de sector die ons uit de penarie kan helpen, een stok in de wielen te gooien. Dat getuigt van onkunde en ongekend opportunisme. 

Klaarblijkelijk slijten Klaver en Eickhout hun leven liever in quarantaine, dan met hulp van de farmaceutische industrie in gezondheid en sociale vrijheid.

Zo. En dan gaan we nu weer werken aan oplossingen.

Meer lezen

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/08/we-moeten-niet-langer-afhankelijk-zijn-van-goodwill-van-farmaceuten-a3999118